Devica Marija v Turopolu / “Plemeniti puti” Vojka Miklaušičovoga

Devica Marija v Turopolu

 

“Plemeniti puti” Vojka Miklaušičovoga
I. DIO
CRKVENE POPIJEVKE…………………………………………………              9
        MARIJANSKE   …………………………………………………             55
               Išla Marja……………………………………………….              60
               1-27…………………………………………………….               61

http://trnac.net/tag/plemeniti-puti-vojka-miklausicovoga/

i(l):
http://www.forumgorica.com/kajkavski/’plemeniti-puti’-vojka-miklausicovoga/msg45070/#msg45070

 

Išla Marja

Išla Marja na Bistricu
Išla Marja čez goricu na Bistricu
Gda je k Bistre dohajala
Sami zvoni pozvajnali.
Sama s’vrata odpirala,
I svečice vužigale,
Sam Jezušek Mešu služi,
Angelki mu podvarjaju,
A Marija Boga moli.

(60)

1.
Vesela budi Marijo  …..…..……Sveto nebo!
Lepe ti dare nosimo  ….….…..Sveto nebo!
Jenu zelenu vejicu . …………..Sveto nebo!
Primli ju primli Marijo  . ……… Sveto nebo!
Mi tebe Mati molimu   …..…….Sveto nebo!
I Tvega Sinka prosimu ……… Sveto nebo!
Da nami gre’e oprosti . . …. ..Sveto nebo!
I duše naše zveliči….…………..Sveto nebo!

2.
Vesela budi Marijo  ….…………Sveto nebo!
Lepe Ti dare nosimo.….……….Sveto nebo!
Saki zelenu kiticu .…….………..Sveto nebo!
Primli ju, primli, Marijo … ……Sveto nebo!
Mi Tebe Mati prosimo . . … ….Sveto nebo!
Poglej Ti, Mati, grešne nas . .Sveto nebo!
Moli Ti Sinka za naš spas …. .Sveto nebo!
Faleni Otec, Sin i Duv .………. Sveto nebo!
Falena budi Marijo…………….. Sveto nebo!

3.
O Marija svetla zorja šetuj nami v pomoč z gora.
O Marija beli denek i zrok našeg zveličejna
Nas v žalosti razveseli to dušica grešna moli.

4.
1.
Obečal se sam Jezuš
Da bu došel k ručku
Z svojom svetum Materum.

2.   
Ni ga bilo k ručku
Bude došel k obedu
Svojum svetum Materum.

3.
Obečal se sam Jezuš
Da bu došel k obedu
Z svojum svetum Materum.

4
Ni ga bilo k obedu
Bude došel k večere
Svojum svetum Materum

Pripev:
Niklo niklo drevčece
Z ote črne zemlice.

5.
Stoji nam pole široko
Dober nam večer gospodar!
Jeste li v iže veseli?
Z Božem smu mirum veseli
Mi Boži darek nosimu
S čem nas je Jezuš daruval
Z Blaženum Devum Marijum
Svojum presvetum Materum. Amen!

6.
O Marija premila
Zlaten venčec vejala
Na se ga primerjala
Vuz Jezuška sedala
Jezuš ima zlatni križec
Za škrlakom vrpčicu
Za vrpčicum kiticu
Na kitici tičicu.

7.
O Marija Bogorodica (roža) skrovnosti
Ka si svemu svetu precvela puna milosti
Podeli nam Tvu milošču Deva Marija premilostivna
O Marija Tebe grešniki milo glediju
Vbogi ludi zmožna gospoda milost prosiju.
O Marija Tebi težaki poju na polu
I na pomoč pravi junaki zovu vu boju.
O Marija Tebi se mole si redovniki
I od Tebe pomoč prosiju verni ižniki.

(61)

8.
Dej nam Jezuš dojti levko čez te gore
Jezuš i Marija med ne sunce sija
Sim šetujte o dušice pred Marije sveto lice.
Resprestri svu ruku pak nam put prekriži
Se te vinske gore se to žitno pole.
Sem našem domarom i sem nam romarom
Marija pomozi i z Sinekom svojem.

9.
Zorja je zorja, beli je den
Pomagaj nam Deva Marija
Pomagaj mi očko zorju snovati
Zorja je zorja, beli je den
Pomagaj nam Deva Marija
Pomagaj mi majko zorju snovati.
Pomagaj nam Deva Marija…

10.
Ovo vam je ono Ime koga duvi plaše se.
Al vu gore al na vode al vojaki v taboru
Ali koj po putu hodi naj mu na pameti bu.

11.
Levku noč od Boga pomoč
Majka Marija z vami
Naj vas Boža ruka brani.

12.
Službu Božju jesmo čuli…………….Marija
Milošču Tvu prosili smo   ….…….….Marija
Marija Marija milošča sa..……………Marija
Pred Tvem kipom klajnamo se  .. .Marija
Nazaj k domu shajamu se…………Marija
Marija Marija hodi z nami…………..Marija

13.
Šetala se Magdalena
K Majke Bože na Volavje
Pak je nosi lepe dare
Lepe dare na ontare
Same svece i duplere.

14.
Šetuvali tri Boži angelki
Polek dvora smilene Marije
Smiluj nam se smilena Marijo
Podaj nam te kluče od raja
V raju lepo lepše bit ne more
Blago nemu teri ga uživa
Blago nemu i rodu negvemu.
Smiluj nam se smilena Marijo
Podaj nami te kluče od pekla
Da vidimo kak je v peklu grdo
V peklu grdo grše bit ne more
Teško nemu do vujnega dojde
Teško nemu i rodu negvemu.

15.
Marija si je sela
Dobri moj Bog!
Tri vence plela
Smiluj nam se Bog!
Prvič je plela
S te žarke šenice,
Drugič je plela
S trsove rozgvice,
Trejtič je plela
Zdravja i veselja.

16.
O Marija Mati Boža…
Ar si segdar dobra Mati
Zavetnica grešnika
A ne daj mi ne, vmirati
Prez Božega mešnika
Daj kak zajdna reč mi bude
Jezuš Jožef Marija
Smrtne da počutim trude
Pomoč Tvu kak spoznam ja.

17.
V svetlomu raju najlepše
De se dušice vesele
Tu bi se radi i naše
Rezveseli je o Marija.

18.
O Marija ka si nas od Turka obranila.

(62)

19.
1.   
Kralica nebeska, o Marijo,
Obrano zemelska, oj Marijo!
Obraz svoj obrni k nam, o Marijo,
Milost z neba sprosi nam, oj Marijo!

2.   
Koj’ se k Tebi vutiče, o Marijo,
Milosti zgubit neće, oj Marijo!
Koj’ se Tebi v ruke da, o Marijo,
O Marijo primli ga, oj Marijo!

Pripev:
Naša lubezna Gospa,
Majka Božja Bistrička
Sprosi, oj moli za nas.

20.
1.   
Mi smo Boži putniki, putniki
V Bistricu putujemo, v Bistricu putujemo
Majku Bozu štujemo, štujemo:
U, u, u Majku Božu Bistričku.

2.   
Majki Božoj faliti, faliti
Majki Božoj faliti, Majki Božoj faliti
I svečice paliti, paliti
I, i, i Majki Božoj Bistrički.

3.   
Falimo i dičimo, dičimo
I milošce prosimo, i milošce prosimo
Od Device Marije, Marije:
E, e, e Majke Bože Bistričke.

4.
Čaščena i falena, falena
Vu se veke vekoma, vu se veke vekoma
Sveta Deva Marija, Marija:
A, a, a Majka Boza Bistrička.

Pripev: 
O Bistrička Mati grešnikov pomoč,
Mi k Tebi smo došli, skaži nam svu moč.

21.
1.   
O dušo krščajnska sim vezda šetuj,
Ter ovde Mariju od srca poštuj:

2.   
Nu časti i diči presveto Trojstvo,
Na zemli k Njoj kriči nevolno ludstvo.

3.   
Marija, Marija oglej se na nas
Nebeska Kralica zveliči Ti nas.

4.   
Pred Tobom, o Mati, žalosten klečim,
Večkrat sem zagrešil, pokoru želim.

5.
Kad budem vumiral, o Mati šetuj
Mi grešnu dušicu Ti Sinku daruj.

22.
O Marija Mati Boža Ti nebeska jesi roža
Svetoga čisla Kralica i molečem pomočnica
Lepi venec sveto čislo jesmo spleli ovde ki smo
Z molitvami nanizali i v skrovnosti prikazali.
Po vrednosti svetog čisla o Devica Ti prečista
Da od Boga mi dobimo kaj za koga te sprosimo
Da nam čuvaš svetu staru Katoličku mater cirkvu
Da krščajnstvo naše celo v jedinosti bu živelo.

23.
Falu dejmo mi Marije Majke naše
Milostivne za velike niz milošče
Ka čini po vsem svetu
I ojzdek takaj v Bistrice
Pri tom svojem čudnom kipu
Kam dohaja vnogi zagovornik.

24.
Potekla je bistra voda
Spod javorka zelenoga
I spod brega visokoga
Vuž nu ide vuska steza
Poj ne idu Boži ludi
Boži ludi proščeniki.

(63)

25.
Falen Isus Marijo, falen Isus Device,
Falen Isus Majko naša zagovornice!
Došli smo Te pohodit i z angelom pozdravit:
Zdravo budi, Majko naša zagovornice!
Došli smo se potužit, grehe svoje položit
Daj nam Sinka pokaži, suze naše posuši
Moli Boga Ti za nas, sada i na smrtni čas

26.
Romar se na Bistru spravlal, Mariju je sobom zval:
Hodi z nami Marija, Majka Božja Bistrička.
Hote, hote, romari, ja hum došla za vami.
Da je došel k Materi, Majke Bože Bistričke
Pred oltar je poklekel, kak je već navajen bil,
Da je Majku zagledal, milo se je rezplakal.
K nemu dojde Marija Majka Boža Bistrička:
Kaj je tebi mili romar, kaj se gorko plačeš ti?
Kak se ne bi plakal ja, kad sem mešu zamudil!
Muči, muči, mili romar meša oče druga bit!
Sam ju Jezuš služil bu, Marija pri meši bu.

27.
Sveta Jana denes nam je porodila lepu čer
Ku po svetom je porodu Jezuš si za mater zel.
Od angelov je čisteša nebo joj se veseli
Od se svecov je sveteša Sveto Pismo kak veli.

(64)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Velika G(r)os(s)pa (v) Vukovine

Vukovina
 
Vesela budi Marijo
Vesela budi Marijo  …..………..Sveto nebo!

Lepe ti dare nosimo
Lepe ti dare nosimo  ….……….Sveto nebo!

Vu desnoj ruki ošter srp
Vu desnoj ruki ošter srp  ..…..Sveto nebo!

Vu levoj ruki zlaten klas
Vu levoj ruki zlaten klas  ..…..Sveto nebo!

Vu trudnom srcu zafalu
za ovu žetvu letošnu….……….Sveto nebo!