Florijan Andrašec i Kajde pri svetem Roku

Svetomu Roku

Reči i napev: Florijan Andrašec
harm. o. Klement Vlado Novak

1.   
Dragi krščeniki, brača preljubljena
na ‘vom svetom mestu denes skup spravljena,
ki ste simo došli k Roku na proščenje,   
ja vam bum povedal njegovo življenje.

2.   
Sveti Rok se rodil vu Francoskoj zemlji
roda bogatoga, jako pobožnoga.
Njegvi roditelji nesu več imeli,
jedinoga Roka, njega v navuk dali.

3.   
Gda je škole završil, spunil svoja lieta,
njegvi roditelji preminuli svieta.
Blago i bogatstvo bokcom je ostavil
po širokom svietu sveti Rok se spravil.

4.   
Kud kod po orsagu sveti Rok putuje,
tuožne i žalosne posud glase čuje,
ar je bila kuga na se štiri strani,
sveti Rok pomaže, betežnike hrani.

5.   
Svetomu se Roku tou ljudstvo smililo,
ar vielku pogibelj ono je čutilo.
Na kolieni kliečeč zdigel ruoke gori
v vielkoj poniznoči Bogu se je molil:

6.   
Odvrni betege, kaštige svou silo,
o, Bog svemoguči, z ljudstvom prosim milo.
Trapil se je Roko, skoznuval črez noči,
za nevoljno ljudstvo isprosil pomoči.

7.   
Hitimo se anda na koljena doli
i prosimo Roka kaj bu za nas molil!
Za maršicu našu, naše gospodarstvo,
malo Međimuorje, zemljicu Horvatsku.

8.   
Gda pak bu nam hmreti, s toga svieta ‘diti,
o, prezmožni Roko, naj nas pozabiti!
Kak putnik došetuj z nebes po nas doli
i dušice naše ‘tpeljaj v nebo gori!

 

(K)AJDE PRI SVETEM ROKU

Pri Svetem Roku
 
Pri Svetem Roku zvoni zvonijo,
veselo vabijo k sebi na breg.
Sod se belijo, friške dišijo               (išče bleščiju*)       
robače čiste i bele kak sneg.     (2x)
 
Doli pod lipom mužika igra,           
trži se krama, vince i sok.
Pije se, zleva, tanca, popeva
kak da to plača sam Sveti Rok.     (2x)

Denes je gore velika meša,
sve je proščenje, Bog nam ga dal.               (svete*)
Si buju došli, skupaj se našli,
nebum ja kakti bogec ostal.     (2x)

Ideme puce Svetemu Roku
bume se zišli kak i navek,
zabili brige, zabili muku.
To bu za dušu blaženi lek.     (2x)        
 
* (Dekla se mota okoli mene,
dečec bi nekaj lepega štel.
Treba i spiti, rundu platiti.
Gde bum ja tulike peneze zel?)     (2x)

* bis Gjure Kaisera
http://www.index.hr/forum/21/odlagaliste/tema/5473/zagorci-svih-zemalja-ujedinite-se.aspx?p=91

* *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * * 

Kajda – Pri svetem Roku, 03:04

Kajda – Pri svetem Roku

 

Pri Svetomu Roku – Kajda, 03:36