Cerkev sv. Roka v Dravljah / PESEM SVETI ROK

KAJ & KAJ Kajzertum – Sličnost i razlikôvnost HR i SI kajkavščině


Cerkev sv. Roka Brežice

Verjetno je bila kuga, ki je v Brežicah in okolici morila med leti 1646 in 1652, vzrok, da so postavili cerkev, posvečeno sv. Roku.
Romarski shodi pri sv. Roku so 15. in 16. avgusta ter na Rokovo nedeljo.

Današnja romarska cerkev sv. Roka je že tretja na istem kraju. Verjetno je bila kuga, ki je v Brežicah in okolici morila med leti 1646 in 1652, vzrok, da so postavili cerkev, posvečeno sv. Roku. Današnjo cerkev so zgradili leta 1740. Nad lesenim oltarjem s kipom sv. Roka je freska Marijinega vnebovzetja s konca 18. st., delo grajskega slikarja Matije Schifferja. Od leta 1983 je bila cerkev deležna temeljite prenove. Obnovljena sta bila ostrešje in zvonik, narejena nova fasada, zamenjana so bila okna ter notranji tlak in obnovljene klopi. Leta 1998 je bila restavrirana freska Marijinega vnebovzetja, kasneje pa so začeli z odkrivanjem stenske in stropne poslikave v prezbiteriju in ladji. Romarski shodi pri sv. Roku so 15. in 16. avgusta ter na Rokovo nedeljo.

http://www.slovenia.info/?cerkev=1205&lng=1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Cerkev sv. Roka v Dravljah
– Rojstvo župnije Dravlje

Cerkev sv. Roka so v Dravljah sezidali leta 1646, v zahvalo Gospodu, da je v tem kraju prenehala divjati kuga. Spadala je pod župnijo Šentvid nad Ljubljano, a kmalu so se pojavile želje Draveljcev po samostojni župniji.

V prvi polovici 20. stoletja so to željo posredovali ljubljanski škofiji, le-ta je željo uslišala v letu 1961. Takrat je škof Anton Vovk izdal ustanovno listino nove župnije v Dravljah. Za prvega upravitelja je bil izbran jezuit Lojze Štrubelj, nato pa je za kaplana prišel France Kovač. Oba sta skupaj s pomočjo faranov poskrbela za obnovo cerkve in poživitev duhovnega življenja.

Ustanovitev nove župnije sovpada z gradnjo novih hiš in blokov v Dravljah, število prebivalcev je v Draveljah od tisoč naraslo na več kot 15 tisoč v današnjem času. Narasla je tudi potreba po pastoralnem delu in staro župnišče je postalo premajhno, zato so  leta 1970 začeli uporabljati novo, ki je služilo za delovanje jezuitske skupnosti in celotne župnije.

Kmalu pa se je zaradi čedalje večjega števila prebivalcev pojavila potreba po gradnji nove cerkve, stara je bila namreč premajhna. Od prve želje in prvih korakov do uresničitve je bila pot dolga in trnjeva. Breme teh težkih let priprave in gradnje je bilo predvsem na ramenih p. Lojzeta Bratine. Prošnja za lokacijo je bila oddana leta 1975. Izmed načrtov je bil izbran projekt arhitekta Marka Mušiča.

Leta 1983 je bil blagoslov temeljnega kamna in nadškof Alojzij Šuštar je na tej slovesnosti poudaril, da «postavljamo temelj še na enega pri tem delu, na Boga samega«. 15. septembra 1985 pa je nadškof Šuštar novo cerkev Kristusovega učlovečenja tudi blagoslovil. Temu dogodku so prisostvovali številni domači gostje in pa gostje iz tujine, ki so bili tudi v času gradnje povezani s p. Bratino in celotno jezuitsko provinco.

http://www.zupnija-dravlje.si/o-zupniji/o-zupniji-dravlje
 
Zavetnik kuge sv. Rok v Dravljah
http://sl.wikisource.org/wiki/Zavetnik_kuge_sv._Rok_v_Dravljah

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SVETI ROK
(besedilo: M. Elizabeta; glasba: M. Tomc)

1.
NAŠA PESEM TE POZDRAVLJA, SPOZNAVAVEC SVETI ROK,
KI V NEBESIH S KRONO SVETIH TE JE POVELIČAL BOG.
ČAST, BOGASTVO SI PREZIRAL, NOSIL SI UBOŠTVA ZNAK,
NAD MINLJIVO ZEMSKO SLAVO SI SE DVIGNIL KOT JUNAK.

2.
V MNOGIH BRIDKIH PREIZKUŠNJAH KRUSTUSU SI ZVEST OSTAL
GOREL SI LJUBEZNI BOŽJE, KUŽNIM SI SE DAROVAL.
RIM SI REŠIL HUDE ŠIBE, BOLNIM SI POMOČ DELIL,
S KRIŽEM SI OZDRAVLJAL KUGO, V KRISTUSU VSEM BRAT SI BIL.

3.
PROSI, MUČENIK LJUBEZNI, SPOZNAVAVEC SVETI ROK,
DA NAS STRAŠNE KUGE GREHA OBVARUJE DOBRI BOG.
REŠI HUDE NAS BOLEZNI, VARUJ VSAKIH NAS NADLOG,
DA BO NA PRIPROŠNJO TVOJO, POVELIČAN VEČNI BOG.

http://www.zupnija-dravlje.si/podrobnosti-novice/sv-rok-162

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SVETI ROK V DRAVLJAH MMIX, 02:38
PESEM SVETI ROK