Čije su zaprav “ceste”, makar i one srebrne? / “C’est (l)a” vie

Pregled tisKAJna
Varaždinske vesti, br. 3579, 06.08. 2013.

Piše Barica Pahič

KAJ je naše pitanje i naš odgovor

Čije su zaprav ceste, makar i one srebrne?

Onda se, kak obične, spomenek prenesel na druge područje bez veze s pesništvem i z romantikom. Na ceste. Ove naše ceste štere Vlada oče dati f koncesiju, maker kak bile srebrne. Ili morti i zlatne?
– Pa kaj je nje? A čije su zaprav te ceste? – pitali su se. – Je, istina nišče jih z Hervatske nebu odnesel kak je tumačil jeden bivši precednik Vlade. Ali zakaj jih onda daju nekemu šteri bu na njimi zarađival? Drukčeše jih ne bi štel. Profit bu nosil van, a Hervatsku još jakše osiromašival. 

 

Pokle recitala “Srebrna cesta” v dvorišču Starega grada, gda je več bile zahladile, sprešetala sem se s prijateljicom po gradu, posedela na klupi kre Kazališča i pospominala se z ljudmi šteri su tud prehajali i zastavljali se pred nami. Zadržala sem se dost dugo, a gda sem išla doma, zestala sem se s prijatelji štere je večernji hlad zmamil z stana.

– Kaj vas nie strah tak kesno hoditi po vani ? – pitali su me znajuč da sem preživela več tri pokušaja pljačke (jeden i uspešan). – Pa gdi ste bili?
 – Na “Srebrni cesti”.
– Kakvi cesti? – čudili su se ne znajuč za sakelietne dogajanje v Starem gradu.

A ja sem jim onda pričela opisivati onie liepi ugođaj gda su “dušice” okoli mikrofona i po štengami Muzeja požmirkavale, a klauni se poigravali okolo. Odnekud odzgor se začule recitieranje Krklecove pesme “Srebrna cesta”, a publika se stišala v očekivanju kaj se bu dogajalo. A onda su pesniki z Varaždinskega književnega društva čitali svoje, kakti humoristične tekstove (zate su tu bili klauni), jer da je stanje v društvu depresivne. Kaj če nam još i pesimistične popefke! Med čitanjem tekstov je Lukrecija Oreški popevala po amerikanski. Spuštala se nuoč. Jake romantične!

Onda se, kak obične, spomenek prenesel na druge područje bez veze s pesništvem i z romantikom. Na ceste. Ove naše ceste štere Vlada oče dati f koncesiju, maker kak bile srebrne. Ili morti i zlatne?

– Pa kaj je nje? A čije su zaprav te ceste? – pitali su se. – Je, istina nišče jih z Hervatske nebu odnesel kak je tumačil jeden bivši precednik Vlade. Ali zakaj jih onda daju nekemu šteri bu na njimi zarađival? Drukčeše jih ne bi štel. Profit bu nosil van, a Hervatsku još jakše osiromašival. Još se čujeju glasi da ceste ni trebalo ni delati, da je radi nji vanjski dug jake narasel, a da su denes prazne. Onda smo se zmislili da su se z cestami hvalili oni šteri su i onda gda su se nekoje od njih delale bili na vlasti i da su jih zvali po imenu jenega bivšega ministra šteri se z gradnjom tie cest jake proslavil. Pa kie je onda kriv za dug? F te naše političke zmešarije zgledi si – i nišče. Kak se ljudi fletne spreoberneju! Nastrugali buju same oni šteri niesu krivi nič i šteri dva ili triput se plačaju, kak npr. oružje z šterim su pokle vudrili po nami. Tak bu i s cestami. Promašaje buju platili “zarobljeniki samoupravljačkega mentaliteta”!

Ironija je vu tem kaj je graditelj cest najožal baš na ceste. I to na inozemne. V megle. Prešel bi pune bolj da mu se to pripetilo doma. Pri nam je se vedre.

Zvir:
 http://varazdinske-vijesti.hr/kaj-je-nase-pitanje-i-nas-odgovor/cije-su-zaprav-ceste-makar-i-one-srebrne.html
i(l)
(str. 21. sim
(vezilo funkcionera morti samo ograničeno vreme)
http://varazdinske-vijesti.hr/pdf/3579.pdf 
Aktuelni broj VV:
http://varazdinske-vijesti.hr/online/Main.php?MagID=1&MagNo=1           

 

Več tri dana

Zapisal: Franjo Hrg

Več tri dana jaših ja z Varaždina.         (jašem)
Otpala je momu konju potkova.

Kovač majstor potkuj moga konja ti.
Da ja dojdem svojoj miloj ljubici.

Gred, Greda, malo mesto ravnica.
Tu me čeka moga srca ljubica.

Vundano v knige „Pesme z Varaždina i okolice“ Stjepana Mikca

* * * * * * * * *

 Z naroda v srca

Popularni pučki napev „Več tri dana“ zapisal je ivajnski (ivanečki) glazbenik, novinar i pisec Franjo Hrg. Nu, ova se pesma i rajneše rada popevala na varaždinske i okolne svadba i zabava, a des se doživlava kak autentična varaždinska starogradska, „varoška“ popevka. Maker je narodna, ne spomijnu ju veliki etnomuzikologi  teri su prevučevali baščinu ovoga kraja: nabumo ju našli ni v Žgančove zbirke „Narodne popevke Hrvatskoga zagorja“.
Senako, „Več tri dana“ zapisana je – v srca. Skup z pesmami „Ja sem Varaždinec“ i „Varaždinu na placu“, daklem ravnopravno z stihi teri su najbližeši sakomu pravomu Varaždincu. I tekstom i melodijum, „Več tri dana“ zaizres je pravi mali licitarski izdelek, topel i drag poput gverca i prščejnarske vuspomen z detinstva.

Zvir:
Denis Peričič: „Varaždin – uz stare gradske bedeme“,
1996, Vall 42 Varaždin

* * * * * * * * *

Crne strele – Vec tri dana jasem ja z Varazdina.wmv, 02:47

Crne strele – Vec tri dana jasem ja z Varazdina.wmv

 
 

POTPlemenita Občina Turopôlska

https://sites.google.com/site/turopole/Home/plemenita-opcina-turopoljska
http://turopolje.hr/

 

(SREBRENI IL ZLATNI) POT:
Več tri dana jašem ja z Varaždina…

Pot Vec tri dana, 01:59