Spoved (na Bistrice, v Lurdo, na Trsato)

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup, RUJEN 2013.

NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Spoved

Tak vam je pred tri – štiri leti sosed Pišta bil v Lurdo i tam je išel na spoved. Hajdig dugo je čakal na red, kak se to šika i vse je zbavil kak tre. Dok je došel vum, pital ga je pajdaš Tonča kak je bilo. Pišta mo se pofalil da je vse bilo v redo jedino je ne nejbole razmel kakšo pokoro mo je velečasni dal. Unda mo je Tonča pokazal da je bil pre velečasnomo z Poljske. Nejsam vam rekel da sosed Pišta malo slabeše čuje, ali kaj bode još jempot hodal na spoved ak je vse Božeko rekel, a on ga je najbrž razmel.
                                                                                                                                                                                                                                                           
    Vsako leto mi verniki hodamo k našoj i Božekovoj majkici Mariji na Bistrico, na Trsat ili pak v Međugorje kaj se tam žnjom pospominamo i stiha joj, onak v četiri oke, povemo vse kaj nas muoči i kaj jo prosimo nek nam i dale pomaže nositi naše križe štere nam je dragi Božek  ili pak mi sami, del na hrbet. Negda hodočastimo i v Ludbreg dok oni častijo i slavijo Presveto krf Jezušovo, a dok je prilika otpelamo se v Padovo našemo Svetomo Tončeko na spominek, Papi v Rim ili pak i k našoj Marijici v Lurd. Dok več idemo od hiže na sveti pot unda navek skoristimo priliko kaj odidemo i na spoved kaj je to pravo hodočašće i to onak kak dragi Božek i zapoveda. Makar nas naši fratri, patri, velečasniki ili pak župniki vučijo kak tre vse grehe ostajti v svojoj cirkvi i župi mi smo vam Međimorci, kaj se toga dotikavle, malo na svojo roko, pak nam je nekak leži otprti dušo i srce (čitaj: škreblico z grehima) pred nekim stranjskim, šteri nas ne poznajo i ne znajo otkod dohajamo i kam idemo.

   Tak vam je pred tri – štiri leti sosed Pišta bil v Lurdo i tam je išel na spoved. Hajdig dugo je čakal na red, kak se to šika i vse je zbavil kak tre. Dok je došel vum, pital ga je pajdaš Tonča kak je bilo. Pišta mo se pofalil da je vse bilo v redo jedino je ne nejbole razmel kakšo pokoro mo je velečasni dal. Unda mo je Tonča pokazal da je bil pre velečasnomo z Poljske. Nejsam vam rekel da sosed Pišta malo slabeše čuje, ali kaj bode još jempot hodal na spoved ak je vse Božeko rekel, a on ga je najbrž razmel. 

    Lani je Štef bil na Trsato i tam je nakanil iti na spoved. I kak i navek tam je dosta velika stiska, a Štef je čakal i prebiral po grehima. Kam bo suza nek na oko i dok je Štef došel čistam blizo unda je spazil da je v spovedalnici jegov domaći župnik šteroga je štel zbeči. Znate kakši je več Pišta je, sam je zgombal: pak toga vraga imam i doma i odišel je čakat na kraj drugoga reda jerbo se spravil na hodočašće kaj pe na spoved kak jegov domaći župnik ne bi zazvedil kaj je vse zahuzal. Nejsam ruon do kraja vpučeni je li Štefa bole muočijo oni deset zapovedi ili pak oni sedem glavneši grehi. Kam bi velečasniki došli da bi oni vse to poslušali, očem reči, pamtili, kaj jim mi povemo. Vsaki od nas se spoveda zbogradi sebe i kaj z Božekom podeli onoga terha šteroga si je na hrbet navlekel i kaj z Božekom zravna račune. Verjem da se zmislite kaj je Jezuš rekel dok so ljudi šinfali Marijo Magdaleno kak je ona velika grešnica? Lepo jim je rekel: Što je od vas ne niti jempot zgrešil nek prvi hiti kamena! To znate, a je li znate kaj se je dale pripetilo? Doletel je jeden kamen. A Jezuš se je niti ne obrnul sam je rekel: Mama, ti se nej mešati.

    Leto ide pomalem krajo, a školsko ferje je minulo tak da deca, od pondelka, znova morajo v školo. A tak so se lepo prifčili na lenguzanje i kaj so ne meli nikše brige. Brzčas bodo znova počeli i v cirkvo hodati, tak kaj nas bode čuda vejč pre nedeljnaj mešaj. Ne sam kanil deco na red pobirati samo sam štel reči ono kaj sam videl. A to ste i vi stareši vidli, a posebno oni kaj so i po vručinaj hodali k meši.         

Vaš Tonček

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XVI, br.9, rujen 2013. l.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 750 primerkov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajkavski v cirkvam
Velečâsni Ivan Hrâstovičov, župnik v Loboru v Hrvackomu zâgorju, sě z svemi meštani spomina(l) kajkavski i, ke jě posebno vâžno, na mešami propovéda(l) na kajkavskomu jeziku.

http://www.zagorje.com/articles/2340/show.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAJKAVSKA VEČERNICA I MEŠA
a)
pdf oblik (zvirni oblik, z ilustrâcijam):
http://www.pou-zelina.hr/documents/Izdavastvo/51_Kajkavska_vecernica.pdf   
b)
editérajuči oblik (ně baš lépo posložen, bez ilustrâcij)
http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg4294/#msg4294

c) Video:
Kajkavska večernica z mešum: KAJ v Zeline 2008. i 2009.

http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg21820/#msg21820

Na priliku z leta 2008. (1/5):

 

Kajkavska večernica KAJ v Zelini 2008. 01, 15:00

http://www.youtube.com/watch?v=rImSspAN8xk 

 

Spovet babice Marice
32. smotra dečjoga kaj. pesništva »D. Domjanič« – Sv.I. Zelina 20.10.2012.

http://www.forumgorica.com/dogadaji/29-smotra-decjoga-kaj-pesnistva-d-domjanic-sv-i-zelina-24-10-2009/msg47328/#msg47328

 

Spoved

Ak sem te ikada fkanil,
ak sem i prešel vu-k(o)var
ak sam ti srčeko ranil
pozabil te nebum nigdar….

 Spoved (Ak sem ti srčeko ranil), 02:45