Š(t)efova zapadna (zahodna, šakretna) demokracija

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine,
br. 935, 16.08.2013.
e-vundano 19.08.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Štefova zapadna demokracija

Piše: Jožek radnik

Kaj nam je Evropa donesla? Ve bodemo mogli hodati na posel i v Evropo, prek negdašje meje, a ne sam v Prilok. A što bode mogel hodati na posel vum z Međimorja i služiti eore? Oni šteri nekaj znajo i oni šteri vredijo.
Več ve stranjski hantlari lojsajo po Lepoj našoj i po našemo falačko zemle med dvemi vodami i iščejo mlade doktore i doktorice šterima nudijo posla. Ve vidite, mi smo to našo deco zaškolali, dali smo jim v roke kruha i unda dojde nešči stranjski z pušlekom eori v rokaj i maše jim pred očima. Rečite mi, prosim vas lepo, što od vas ne bi odišel za takšimi penezi šteri se mo nudijo, a prinas se minister Ostojić svadi i z doktoraj, doktoricaj i z sestricaj sam kaj bi jif čim meje platil. A toga ga v Evropi nega, tam dok čovek (ili pak žena) dela za to i dobavla plačo. I to vsaki mesec.
Ve vidite, mi bodemo ve pak ostali sam škola za naše puce i dečke, a ono kaj jif mi nafčimo to bodo hasnuvali drugi, šteri morejo vejč platiti. Ve je došlo na svetlo dneva i to, zakaj je Evropa pravzaprav nas nucala! Verjem da ste čuli, i to ne sam jempot, da je Međimorje naše malo Mala Švicarska, to so čuli i ovi v Evropi i zato so tak napijali kaj mi dojdemo v Evropo jerbo so ovo pravo i veliko Švicarsko ne uspeli nagovoriti. Ili pak so Švicarci prefrigani i znajo da je Evropa nek tak dobra kak se pripoveda, pak so ne šteli žnjom posla meti.

Negda so Varaždinci gledali prek Drave k nam i gruntali so si kak si ti Međimorci morejo to vse naprajti i kak tak spametno delajo. No, ta so vremena zdavnja minula i čakoski gracki oci, več na leta, gledijo prek Drave vu Varaždin i vidijo da naši sosedi Zagorci idejo na pre, a mi stojimo, očem reči, tuhnimo. I to je još ne vse: ne sam kaj Čakovca i Čakovčance pretiguvle Varaždin, nek jim to isto delajo i Priločanci. Dok je Dragec bil glavni Prilok je postal poznati po celoj Evropi, a i širje. Dok ste spočitnoli nekomo v čakoskoj grackoj upravi mam se resrdil jerbo je Prilok premali kaj bi se mogel meriti z Čakovcom. To je nekaj jako slično z ženama. One vse iščejo velike, a kak ga takših ne dosti morajo biti zadovoljne z onima kaj najdejo. Tak so čakoski gracki oci nej šteli priznati da Prilok ide napre i da si Čakovčanci v Priloko peneze služijo. Nejleži je nekoga zametati jerbo tak ne moraš priznati da si slab i da ne znaš kaj bi napravil i kak bi se zvlekel vum z te nevole. A vreme sam i de i ide. Prilok je, z vremenom, vse vekši i vekši, vse vredneši i vredneši, a Čakovec tuhni. Pred leto-dve sam falil Priloka, pak mi je gradonačelnik sprepovedal jednoga vica, a kak sam vam ne jalen bodem vam ga ja i vam sprepovedal: Fata i Mujo so se oženili i črez par meseci je Mujo odišel, kam drugam nek v Dojčland kaj nekaj preskrbi za svojo novo i mlado familijo. Muje ga ne dugo bilo dimo, a Fata je ne mogla zmagaditi i podlegla je sam kaj zadovoli svoje telo. Pomalem so vsi moški v seli došli na red, a nešterni jalnuši (ili pak pravi prijateli) so to javili Mujijo. Neje dugo trelo i Mujo je doletel dimo. Još si je praf niti ne sel več je navalil na Fato: Kaj ja to čujem, štrumfaš se z celim selom? Fata ga je milo pogledala i otpovedala mo je: Dragi moj, Mujica, pak kaj ti je to selo, tridesti hiži? Vsaka sličnost z Prilokom je čistam slučajna, očem, reči: Kaj je Prilok grad kaj se bodemo mi žnji ravnali – pitali so me čakoski esdepeovci? A kaj pak je unda Čakovec?

Zazvedili smo, po zadjemo popiso, kak največ dece nosi imena Ivica i Marica. Zel sam si cajta i malo sam globleše pogledal vu to statistiko (ne v kupico) i morem vam reči da je to ne baš dokraja točno. Najme kaj, Ivici i Marici ga nejveč na krsto i v cirkvaj, a med onima šteri ne delajo stisko v cirkvi tam ga nejveč Ivici i Dragici.

Kaj ne bodete rekli da vam nesam rekel: krade se na vse strane i vse do čega se dojde. Ne so ve na meti sam bakreni žlebi na hižaj, kradejo se i kotli za peči rakijo, kradejo se penezi (gde toga još ima), krade se zlato, mobiteli, kompjuteri. Leto je, vručine so velike, vsi se držimo hlada, delamo propuha i luftamo hiže i zato vas prosim kaj bi zaklepali vse kaj morete jerbo tati nigdar ne spijo. I još nekaj, nebodete veruvali, ali nešči navek pazi i zna da vi idete na urlab, a da ste doma. Vse kaj morete deti pod ključ denite, a i pesa pustite ako ga imate. Nigdar se ne zna da more nešči dojti i da nekomo nekaj treba kaj vi imate. Nadjam se, da smo se razmeli.

Več ste mislil da nam nikaj rekel o čakoskoj demokraciji, ali vse vu svoje vreme. Ve imamo čas, pak vam morem to pomalem spripovedati. Čakoski gracki kotar, i to on zapadni, je održal konstituirajuću sjednico i za precednika vjeća so zebrali nejbolšega med sobom, a to je bil z bradom i glavom Ivek Kirin. Dok so večniki zbirali nikomo je ne smetalo to kaj je on hadezeovac, jerbo je on nejbolši (čitaj: nejsposobneši) od vsih novih kotarskih večnikov. Tak je to bilo prvi den, ali drugi den, dok je to zazvedil čakoski Big Brader, (čitaj: gradonačelnik Štef Kovač) mam je Ivek zgubil vse svoje sposobnosti, a levim večnicima se je naglo vužgalo svetlo i rezbistrilo vu glavama i zazvedili so da politika stanuvle i v grackaj kotaraj. Štef je poništil konstituirajuću sjednicu kotarskoga vječa, poništil je Iveka kak precednika, strgal je zapisnika i hitil ga je v kanto za smetje (bio otpad). I nej sam to, mam je znova nakup pozval vse vječnike i to tak fletno kaj so ovi desni niti nej ftegnuli k sej dojti, a ne kaj bi došli na zestanek. Ali što je ne došel brez jega se mora, tak da so levičari zebrali svojega i gracki kotar zapad je zafremani. Gradonačelnik Štef nam je vsima pojasnil da so tak zapadni birači šteli jerbo so zebrali pet levičari, a sam dva hadezeovce. Tak je to bilo v kotaro, a dok se konstitueralo Gracko čakosko veče tam je ne trelo tak naprajti kak so birači šteli. Najme kaj, v Grackomo večo leva koalicija ima 12 večnikov, a ostali imajo devet, ali neje nikom na pamet palo da bi ovi drugi morali meti potprecednika veča, nek so vladajući vse zeli sebi. Isto tak, odbori Grackoga veča imajo po pet članov, a vladajući so v jif zarivali po štiri svoje, a sam jeden je od ovih drugih. Nej tre biti preveč spameten da bi se zračunalo kak je to 80 procentov, a na izboraj so dobili 52. Kuliko vidimo neje demokracija za vse ista, a niti pak vsaki den jerbo je zestanek v zapadnomo kotaro bil v tork, a gracko veče v četrtek. Ili pak to zavisi od gradonačelnika, da se na štero nogo stane? Ali sam čul da si je ve obrnul posteljo tak da se vsako jutro staja na levo nogo. Vsaki zna kaj mo najbole paše, tak i on. Ali demokracija bi morala bit za vse jednaka!

Zvir:

http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=21446:tefova-zapadna-demokracija&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine935i?mode=embed&layout=grey                       
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/935/mnovine935i.pdf

Ronald Braus,Iva Ranogajec & Ilirci – Oj, Štefek, Štefek (Krapina 2012) Nove popevke HQ, 03:18