Ni pet, ni šest, neg: “Šest let mi je minulo” (Шесть лет мне прошло)

Šest let mi je minulo

Šest let mi je minulo
Nisam bil v Međimurju
Bil sam v ruskoj zemlici
šest let vek vu žalosti

Mrzli vetrič zima je
saki ftiček smrzel je
ki god vu ju doleti
nebre nit popevati

V noči mi se sejalo
da sam bil v Međimurju
v jutro sam se prebudil
i zdaj sam v Rusiji bil

Ne daj vam Bog probati
niti vam doživeti
ne daj vam Bog probati
to tožnu Sibiriju

Božeku se molila
moja stara majčica
k sebi me dozivala
z mojega Međimurja

Živ mi dojdi sinek moj
dojdi k svoji dečici
kaj se ne bom plakala
kak za tvega japeka
kak za našeg dedeka
ki spi v ruski zemlici

 

(međimurska pesma)

Hrvoje / hbanffzg
Tužna i potresna međimurska pesma, ova obrada se bazera na verzije teru je snimil Gusti Draksar. Intermezzo sem odigral na alt blokflaute. Evo i teksta pesme (pogleč gore):

Šest let mi je minulo, 04:70

http://www.youtube.com/watch?v=Nmr13vyDBj8

 

markobjelovar
Šest let mi je minulo, 04:27