Župan mora preglasiti elementarno nepogodo i vpelati delatno obavezo

Pregled tisKAJna

Međimurske novine, br. 939, 13.09.2013.
e-vundano 16.09.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Župan mora preglasiti elementarno nepogodo i uvesti radno obavezo

Morem vam reči da smo se mi Međimorci strašno zalenili. Najme kaj, ovo leto je v prve razrede pučke škole zapisano 115 dece meje nek lani. Pak kak bodo se deca zapišuvala v škole, štere smo na leta lepo zazidali i opremili, ak smo prestali deco delati. Nebrem razmeti kak se te mladi ljudi vlečejo fkrej od toga lepoga posla posle šteroga se deca rodijo. Da ga ne ovi naši zemljaki, šteri so malo bole črnokožni, Međimorje naše malo bi se zdošlo. A dok deca falijo vseposot so problemi: vrteci so nam vse prazneši i tete ostajajo brez posla, škole so nam vse prazneše, pak nam navučiteli i navučitelice ostajajo brez posla i na vse zadje bodemo došli na to kaj bodo i sredjaj školaj profesori zviška, a i za fakultete ga ne bode dosti dece. Kak bodemo unda mi županija znanja. Nek župan preglasi elementarno nepogodo i nek vse mlade (skupa žnjim i svojom zamjenicom) natira na posel. More on, prosim vas lepo, uvesti i radno obavezo. A kaj se čeka – to te ja pitam?

Piše: Jožek radnik

Malo, malo pak nas minister Slavek Liničov iznenadi i globleše nam porine roko v naša več skorom prazne žepe. Tak je napravil minuli tjeden da je povečal trošarine na benzin i nafto. Neje niti z okom trepnul, a neje mo niti las pala z glave dok nam je objašnjaval kak je trošarine moral zdiči jerbo so bile nejmenše v Evropi. Nebrem to nikak razmeti, pak nešči mora meti nejvišeše, a nešči pak nejmenše. Vsaka vlada slaže trošarine kakše ljudi morejo platiti, očem reči, kuliko penez imajo. Slavek jako dobro zna da so plače naših težakov nejmenše v Evropi, pak je nikaj ne poduzel kaj bi jiv zdigel, nek je zdigel trošarine tak da nam bode, od ve, još meje penez ostajalo za živleje. Slavek, Slavek ti si, kak zgledi, več zdavnja zabil kak je to živeti od težačke plače?

Seljaki z doljnjega Kraljevca so več po osmi pot organizerali Sema sadovja. Pokazali so nam kaj vse raste po Međimorjo, v Lepoj našoj, i pre našim sosedima. Kanili so se najti i ministrom Jakovinom kaj se dospomenejo za ceno jabuki jerbo je minister ukinul subvencije, ali je ne niti došel na spominek, tak da ve naši seljaki ne znajo počim bodo prodavali jabuke. Nej znati što je itak splašil ministra kaj je ne došel ili mo se je pak pokvaril GPS, pak je zalutal? Najbrž pak je čul kak se seljaki spominaju da je on nejhujši minister za poljoprivredo i seljake, pak je ne mel voljo dojti tem ljudima na oči. A što bi ga znal kaj ga je zabrenzalo kaj se je ne pojavil v Kraljevco?

Verjem da smo vsi gledali labodoritaško utakmico z Beograda de so igrali naši kockasti i Srbija. Vsi so bili najgerek je li bode vse završilo v redo i zato so naši kibici morali ostati doma i gledati tekmo prek televizije. To kaj so Srbi fučkali dok se igrala Lepa naša, to smo znali i na to smo bili prepravleni, a to kaj so kurili naše zastave to je bilo nekaj novoga. Kak je još ne dostik cajta prešlo od rata, a i ove ploče na čirilici u Vukovaro so naprajle to kaj smo si mi Hrvati ne baš zdobra z sosedima Srbima, pak je spiker na radio rekel kak igrajo četniki protiv ustaša, a sudi Švabo. Kak da je izvestil z fronta. No, vse je, na vse zadje, dostik mirno zišlo i na igrališto i med publikom, ak pozabimo kaj so zdelavali na početko.

Kak zgledi naši Međimorci šteri hodaju v sredješkole bodo ipak meli prevoza zabadav. To jim je zrihtal naš novi župan Matek Posavec. Najme kaj, župan je zmenšal plače sebi i svojemo zamjeniko i zamjenici, a isto tak i vsima šteri so na županiskaj jaslaj i uspel je dojti do kupčeka penez šteri bo dosti za autobuse i cuge kaj bodo deco vozili v školo. Dok je to napravleno zazvedilo se da bodo naši đaki jedini v Lepoj našoj kaj se bodo zabadav vozili v školo. Konačno jempot i nas Međimorce falijo po nečemo dobromo.

Kaj reči, z jedne strane je dobro kaj se župan pobrigal kaj se bodo deca zabadav vozila v školo jerbo se tak pomaže roditeljaj kaj leži zfinancerajo to besplatno školovanje, dok po drugoj strani bodo ve te isti đaki duže sedeli po kafičaj i pili. Najte me krivo razmeti, ali prosim vas lepo dojdite v Čakovec dok deca ido dimo školi i bodete vidli da so terase v centro grada vse pune, a punijo jiv mladi školarci. Nebrem reči, lejpo je videti to mlado i lepo deco, ali sam štel pitati otkod jim penezi kaj tak dugo sedijo po kafičaj i pijejo. Z jedne strane nemajo za prevoz, a z druge strane imajo za pijačo. Vsa sreča kaj je Linič te kafiče fiskalizeral, pak se nekaj penez vrne v državno kaso. Ali prevoznike plača župan, a poreze pobira Linič, tak da peneze idu vum z jednoga žepa i dojdejo nutri v drugi žep. No, to so ne žepi na istomo rekleco.

Pomalem se prepravlajo stranački izbori v esdepejo i to po županijama. Kak so izbori vse bliže počelo se špekolerati što bode  zamenil Iveka Perhoča. Čistam je nekak normalno da vsaki esdepeovac, a i oni okoli imajo svojega favorita. Prvo i nejglavneše je pitanje je li se bode Ivek znova kandideral? Ve so lokalni izbori za nami, pak so se i političke glave prehladile tak da se moremo mirneše spominati o vsemo, pak i o Iveko. On je, brzčas mel dosta cajta kaj si vse nevole, štere mo je politika donesla, dobro pregrunta, napuni si baterije črez dugo toplo leto, tak da ga, najbrž, bodemo pak vidli v prvaj redaj za vreme vroče izborne jeseni. Ne bi ruon bilo dobro da ve hiti puško (čitaj: političke ambicije) v kuruzo i sam tak odide v ropotarnico povjesti. Ve je ne na nikšoj političkoj funkciji i ve bi mel čas baviti se sam z strankom. To se ne bi moglo reči niti za jednoga drugoga esdepeovce, šteri je isplival kak novi kandidat. Napriliko Štef Kovač je čakoski gradonačelnik i tu ima prekpreveč posla za takšega mladoga političara i gruntam si da bi mo još i stranka bila preveč. Gorčanski Mario Mohharič ima svojega posla, kak koršmit, šteroga se ne  odrekel, sabornik je i opčinski načelnik. Dok to vse zbavi za stranko bi mo ostala sam nočna smena. Nedelski Mladen Novak je precednik Županiske skupštine, a ima i svojega biznisa, tak da bi to teško bilo v redo držati. To so ovi esdepeovci štere je sedma sila dela v prvi red. V drugom redo bi bile puce, Dragica i Nadica (na jiv tre navek računati), a i preostali dečki. Nej znati kaj je z nejpopularnešim čakoskim esdepeovcom Gordanom Vrbancom? Nej znati gde on sebe vidi? A tu so još naš sadašnji dominister Veselin Biševac i jegov bivši pajdaš Štef Korajov. Te ovojesenski izbori so nej sam važni za to što bode vodil esdepeovce štiri leti, nek tej bode i  novozebrani kandideral za sabornika za dve leti. Tre malo i napre gledati jerbo ak se ve zakesni odišla bode Marica z kolači.

Morem vam reči da smo se mi Međimorci strašno zalenili. Najme kaj, ovo leto je v prve razrede pučke škole zapisano 115 dece meje nek lani. Pak kak bodo se deca zapišuvala v škole, štere smo na leta lepo zazidali i opremili, ak smo prestali deco delati. Nebrem razmeti kak se te mladi ljudi vlečejo fkrej od toga lepoga posla posle šteroga se deca rodijo. Da ga ne ovi naši zemljaki, šteri so malo bole črnokožni, Međimorje naše malo bi se zdošlo. A dok deca falijo vseposot so problemi: vrteci so nam vse prazneši i tete ostajajo brez posla, škole so nam vse prazneše, pak nam navučiteli i navučitelice ostajajo brez posla i na vse zadje bodemo došli na to kaj bodo i sredjaj školaj profesori zviška, a i za fakultete ga ne bode dosti dece. Kak bodemo unda mi županija znanja. Nek župan preglasi elementarno nepogodo i nek vse mlade (skupa žnjim i svojom zamjenicom) natira na posel. More on, prosim vas lepo, uvesti i radno obavezo. A kaj se čeka – to te ja pitam?

Drugi tjeden se doktori i medicinske sestrice spravlajo na štrajk, pak vas lejpo prosim najte planerati kaj bi bili betežni. Zdravje je naše nejvekše bogactvo i moremo se, bar jedno vreme, z tem štimati!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=22165:upan-mora-preglasiti-elementarno-nepogodo-i-uvesti-radno-obavezo&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 64. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine939i?mode=embed&layout=grey                           
i(l) str. 64. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/939/mnovine939i.pdf   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(i) od pezdeca rastu deca?

Deca, moja deca,
nikaj nate mela.
Mati vam je kriva,
se vam je zapila.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
Teta Liza i Lado – Deca, moja deca, 03:03

 

https://www.youtube.com/watch?v=wIgQD_785OI