Gda bo se pravica vrnula v Međimorski cvetnjak???! (Ni med cvetjem ni pravice)

Pregled tisKAJna

Međimurske novine, br. 940, 20.09.2013.
e-vundano 23.09.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Gda bo se pravica vrnula v Međimorski cvetnjak???!

Ne bi vam točno znal reči kaj je to reforma zadravstva, štero nam prodavle minister za zdraviče, (Čije?) Ranko Ostojić, jerbo nam on oče reči da so nejfaleši leki i nejbolši, a od jiv brzčas more ozdraviti sam zdravstvo, a mi betežniki bodemo i dale brohali. Nebrem nikak razmeti kak nejfaleši leki morejo biti nejbolši, jerbo gda je tak unda fabrike ne bi delale one dražeše. I nej sam delale nek i prodavale. Niti v javnaj hižaj so nejfaleše ne nejbolše, pak je, brzčas, tak i v apotekaj.

Piše: Jožek radnik

 Verjem gda ste čuli jerbo je to nej moglo početi mimo vas, očem reči, neje mogel početi štrajk doktorov i jivi sestrici, a kaj ste to ne čuli. Pak o temo se več hajdig dugo pripoveda. Minister, doktor Ostojić se čudapot spominal z sindikalcom, isto tak doktorom Babičom, i makar so obedva doktori nejso mogli najti zajedničkoga jezika. Znate kak je to v živlenjo: dok so penezi v pitanju teško jeden drugoga razmijo jerbo jeden od jiv davle peneze, a drugi jemle, onomo kaj davle je navek preveč, a on šteri kasera jemo je navek premalo. Kak bilo da bilo vejč od pol doktorov i sestrici štrajka tak da bodemo lekece dobavlali sam na kapaljke, očem reči, tuliko kaj preževimo, a ozdrajli bodemo unda dok se ovi dva doktori dospomenejo. Ak vas, nedaj Božek, vu vreme štrajka nekša hetiga ili beteg napadne doktori morajo na vas hititi oko, a sestrica bode vas pogladila po glavi ili pak malo prijela za roko tak kaj vam bode leži. Hitna služba bode delala cele dneve i noči, isto kak i do ve i jemali bodo na red sam one štere dopelajo, a ovi šteri bodo mogli sami dojti te so ne hitni, jerbo dok morejo hodati ne nucajo doktore. Prosim vas lepo, najte se napiti za vremem štrajka jerbo pumpe za prazniti septičko vu vašemo želoco spadajo v dodatno opremo. Ak ste preveč tankali  držite se receptlina kud nutri tud vum, šteri je do ve jezeropot sprobani.

Ne bi vam točno znal reči kaj je to reforma zadravstva, štero nam prodavle minister za zdraviče, (Čije?) Ranko Ostojić, jerbo nam on oče reči da so nejfaleši leki i nejbolši, a od jiv brzčas more ozdraviti sam zdravstvo, a mi betežniki bodemo i dale brohali. Nebrem nikak razmeti kak nejfaleši leki morejo biti nejbolši, jerbo gda je tak unda fabrike ne bi delale one dražeše. I nej sam delale nek i prodavale. Niti v javnaj hižaj so nejfaleše ne nejbolše, pak je, brzčas, tak i v apotekaj.

 Vsa je sreča kaj je nej pak došlo do svaje med nami i Turčinaj. Najme kaj, vsi znamo gda turski sultan Sulejman Veličanstveni vsako večer dohaja v naše hiže. Čuda naših ljudi ga dočaka, a oni trdokorneši odhajajo v krčmo kaj se ne bi žnjim zišli ili pak svadili z ženami. Pred par dni je zbetežala Hurem, šefica harema i glavna Sulejmanova savjetnica za nočna i ležeča pitanja, ali je, fala dragomo Božeko, fletno ozdrajla jerbo morete si misliti kaj bi se pripetilo da se beteg produžil i da so naši doktori počeli štrajkati, a Hurem ne bi bila sposobna oddelati svojo šihto v sultanovoj posteli. A vsi znamo kak je Sulejman nagel!

Počele so berbe grozdja po našaj (i ne sam našaj) goricaj. Posle prekpreveč suhoga i vročega leta počel je vsaki drugi den cureti dežđ, pak se tre požuriti kaj se bobice grozdja preveč ne napijejo vode, pak bi unda i preveč vode bilo vu vini. To je jedna istina, a druga je istina gda je grozdje počelo gniliti, a od gnilih grozdov nej muoči nikaj naprešati. Jako sam najgerek je li naši međimorski vodovodači kontrolerajo kuliko vinari trošijo več vode za vreme berbi jerbo kuliko se cukura restopi v mošto to nišči nebre znati. Niti Slavek Linič, a niti jegovi porezniki.

 Kam bo suza nek na oko, tak je i naš župan, Matek Posavcov, pozval vse gradonačelnike i načelnike vu Sveti Martin na zestanek jerbo je jemo nejbole v bregima i tu mo je tak lepo kak i ribi vu vodi. Župan je drukal za friški zrak goričnoga Međimorja, a precednik Kolegija, martinski načelnik Francek Makovec, si je zebral svojega hatara. Če duže dale i jemo je vse lepše i lepše doma. Vse je bilo lejpo prepravleno, vsi so došli sam čakoski gracki oci so se nej genuli vum z svoje varoši. Ipak je Čakovec glavno mesto vu našemo malomo Međimorjo, pak je precednik moral poslati v Čakovec kočijo z kojima, ak jiv je štel meti. Nek se zna što je glavni.

Mortik jim je Sveti Martin bil predauko, pak so se zbogradi toga čakoski gracki oci nej dali z grackih dvorov, ali nej znati zakaj pak je nišči nej došel v Šenkovec na obilježavanje Sigecke bitke vu šteroj je poginul naš Mikloš Zrinski? Pak jim je bar Šenkovec v Čakovco. Vseposot se falijo kak je Čakovec Grad Zrinskih, a ne poštuvlejo niti Zrinske, a niti pak Zrinsko gardo. Nej znati kaj so jim se Zrinski zamerili? Ili pak, brzčas, nemajo čas!

 Sredjoškoljke i sredjoškolci, štere sam videl po čakoskaj krčmaj so mi zbajali da oni ne nucajo prevoza do škole jerbo hodajo v školo pešice ili pak z peciklinaj, tak da na jiv župan ne troši županiske peneze i nejso v sukobo interesa kaj se dotikavle zabadav prevoza v školo i nazaj. Morem vam reči da mi je ne bilo vsejedno, ali sam se včasi pregruntal gda čim bode župan počel zabadav voziti đake v školo i ovi, šteri ve hodajo z peciklinaj bodo završili v autobusaj. Pak ne hodajo oni zabadav v školo i znajo kaj jim bole paše i kaj jim je faleše. Z menom se slažejo i ovi pre čakoski gracki vuri.

Župan je zmenšal plače sebi i svojaj zamjenikaj, a unda so na red došli pročelniki, a i oni drugi da bi prešparal nekše peneze. Nekaj takšega se čuje i z gracke uprave, ali čakoski gracki načelnik, Štef Kovač, bode brzčas sebe preskočil (tak se bar spominajo pre gracki vuri), jerbo negdi mora nazobačiti peneze za svoj novi auto, šteri mo je do ve bil na probi i neje nikaj koštal Grada i Čakovčance. Kak zgledi auto je sprobani, prvih sto dni hercuvanja gradom je minulo i več ve se ne tre skrivati i muoči početi trošiti makar se je još nikaj ne zaslužilo.Pak od nečega tre početi, jerbo vsaki i nejdužeši pot počne z prvim korakom. A čuda predi dojdeš ak imaš novoga auta!

 Došle so Kobre k nam v Međimorje kaj napravijo reda na našaj cestaj. Nej znati što jiv je, itak, zval? Najte me tak grdo gledati, ja sam jiv ne. Pak još navek znam kaj delam. Istinabog negda nekaj pozabim, kak napriliko čim odidem od hiže mam pozabim da sam ožejeni, ali Kobre sam sigurno nej zval. Nebrem razmeti kaj će nam Kobre, pak prinas na cestaj je red, ali mi nucamo nekoga što bode zašel v pole, v šume i sadovjake. Moramo včasi nekoga najti jerbo naši seljaki več nebrejo ziti na kraj z tom nesnagom kaj se klatari po goricaj, poljima, sadovjakima, gruntima, hižama i krade vse do čega dojde. I zato bi prosil kaj bi se požurili kaj ne bode nešterni seljak, šteromo so tati preveč pokrali, zgubil živce i zel pravico vu svoje roke. Jedni orjejo, sejajo, kopajo, a drugi berejo, očem reči, kradejo i hasnujejo. Za takšo Lejpo našo i Međimorje naše malo smo nej ratuvali.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=22346:gda-bo-se-pravica-vrnula-v-meimorski-cvetnjak&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 64. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine940i?mode=embed&layout=grey                           
i(l) str. 64. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/940/mnovine940i.pdf   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HKUD “Prigorec”, Markuševec – Cvetje moje – Z1 televizija,  01:38