Natači, sveti Kuzma, da bu vina bar do Vuzma

Pregled tisKAJna
Ruj(e)n(sk)o grozdje fino, posle bu rujno vino

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zagorski list, malomešnaka (rujna) 2013.
e-vundano: 29.09.2013.

IZ BAKINE PUČKE BILJEŽNICE
Z mamičine pučke (japo)teke

Natači, sveti Kuzma, da bu vina bar do Vuzma

Naša je hraščinska baka Ivka vino smatrala Božjim darom i poštovala kao i kruh
 

Piše: Zoran Gregurek

Od sredine do kraja rujna poslodavci bi u Zagorju trebali na desetak dana zaustaviti posao da bi ovdašnji ljudi pobrali grožđe i spremili ga u podrume.

Na sličan se način znala šaliti naša hraščinska baka Ivka, koja je vino smatrala Božjim darom i poštovala kao i kruh.

– Gda nakon mokrine dujde lijiepe vrijieme, a druga je polovica devetoga meseca, ljudi nemaju kaj čakati nek iti vu gorice (na istoku su „gorice“, drugdje u Zagorju „trsje“, op.a.) i pobrti gruozdjiče. Jer, ake na koncu rujna počne cureti, onda i ne zna stati. A gruzdju več nije treiba litnosti – savjetovala je baka. Što sve treba pripremiti za berbu grožđa, radoznali smo.

– Osim opranih put, kanti, škarji i kosturic, vu koje se i z koji se bere grouzdje, jake su važni rana i piče. Prvi dan se nasoli pečenjka: guska, pura, raca ili svinjski komad, odojek, i speče se gibanica od orieof, sira, rožičkof i meda. Gazdarice nuoč prije znaju i grah za šalatu zkuhati da su mirne te dan gda i one imaju pune ruke posla. Jer, kak se veli, tri čoški na babe visiju, a treči pomaže držati – smijala bi se starica. Grožđe iz puta odmah ide u kace gdje se „mošta“, a onda u prešu da ne bi nijedna kapljica nekatara bogova ostala nesikorištena.

– Veli se: Natači, sveti Kuzma (27. rujna), da bu vina bar do Vuzma. Je, Kuzma je zadužen da moštek na dober način duojde z kace i preše vu lagof. Negdar je vine bile glavne piče i nije ga bile pune kak denes, pak se točne pazile gde se i za koju priliki ide vu pelnicu ili klijiet natočiti pehar. Vina je muorale biti bar do Vuzma, i to onoga pravoga – jakuga, a zadnje litre pile su se vu mesecu maju. Šte je vina imel se do prve kuoše ili do drugoga vina, mogel je za se reči da je pravi gazda – govorila je baka.

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/iz-bakine-pucke-biljeznice-nataci-sveti-kuzma-da-bu-vina-bar-do-vuzma-1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Podvinčani Črn bel, 02:09