Sila Božeka ne moli (nit prosi)

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine, br. 941, 27.09.2013.

e-vundano 30.09.2013.

 

Premišlavanje Jožeka radnika

 

Sila Božeka ne moli

Nejso ruon vsi podržavali štrajka. Proljev, očem reči, sračka dece i stareših je remetila štrajk. Nišči nebre reči da je sračka nej hitan slučaj. Znate kak je sosed pišta rekel: Sračka je fletneša i od svetlosti, nejsam ftegnul niti vužgati svetlo, a več so mi bile pune gače. Tak je bilo i ve. Sila Božeka ne moli i vsi mi šteri smo meli sračko morali smo mam biti na redo, ak so doktori i sestrice vu štrajko ne šteli kaj bi nam cela bolnica, cela županija, celo zdravstvo, oliti cela Lejpa naša, smrdela

 

Piše: Jožek radnik

Prek devedeset procentov čakoskih doktorov i medicinskih sestri (za medicinske braceke je nišči nikaj ne rekel) je vu štrajko. Tak se bar doktorica Čulinović fali. To je jako važno jerbo je čakoska bolnica našemo ministro za zdraviče, Rajkeco Ostojičo, zadja luknjica na frulici, ako je opče tua naša luknja zišla na ministrovo frulico. Na leta smo šparali na vsemo kaj se nuca v bolnici od doktorov i doktorici, sestrici, lekaj, jesti i pijači, piđamaj, šekret-papero, a ve smo pred stečajom i sam je pitanje dneva gda nas bodo zaprli. Navek smo mi Međimorci bili vekši katoliki od pape, a na vse zadje bodemo odišli po riti k meši. Sami smo si bolnice zidali, od prve Feštetičove, pak do ove zadje za štero, još navek, plačamo zajma, a ve nam bodo jo zeli kak i onima šteri so jo dobili z državne kase. Kuliko vidimo več ga ve ne pravice ni med zdravičem, a betegov ga vse vejč i vejč jerbo jiv apotekari zmišluvlejo kak bi čim vejč dobička meli. A mi Međimorci podržavlemo vse šteri štrajkajo, a z onih šteri delajo dok štrajk traje ž njih se norca delamo.

Nejso ruon vsi podržavali štrajka. Proljev, očem reči, sračka dece i stareših je remetila štrajk. Nišči nebre reči da je sračka nej hitan slučaj. Znate kak je sosed pišta rekel: Sračka je fletneša i od svetlosti, nejsam ftegnul niti vužgati svetlo, a več so mi bile pune gače. Tak je bilo i ve. Sila Božeka ne moli i vsi mi šteri smo meli sračko morali smo mam biti na redo, ak so doktori i sestrice vu štrajko ne šteli kaj bi nam cela bolnica, cela županija, celo zdravstvo, oliti cela Lejpa naša, smrdela.

V ganjko bolnice je tabla na šteroj piše: pod je škliski, pazi kaj ne padneš, moreš se skarambolerati ili pak, nedaj Božek, nekaj spotrti. A znaš da je štrajk!

Spominajo se klošari pre čakoski gracki vuri kak doktori za vreme štrajka ne jemlejo plave koverte nego sam bele jerbo se dela po svetešjemo, očem reči, nedeljnomo radnomo vremeno. Vidim da so dečki i dečeci ne vpučeni jerbo ga plavi kuvertlini več dugo nejga v zdravstvo jerbo so hičene vum. Najme kaj, jako je bilo grdo videti plave fleke na belaj kutaj jerbo so kuvertlini farbo puščali.

Nej znati kaj se to pripetilo z našimi vinari. Sam so se zmašili brat grozdje i pospravljat mošta, a neje dosti slatki. Grozdje je ne do kraja zrelo, a sunce još navek jako dobro greje, pak ga je unda špot sramota pobrati i cukora v lagve stepuvati. Denes, gda metereologi vse znajo, nej na den nek na vuro gda bode kakše vreme tre sam jiv poslušati, a ne kaj se žurimo, berbo zbavimo, cukora potrošimo, a posle sonce sveti i išče grozdje po trsaj. Nikaj smo se črez ova minula leta nej nafčili.

Bil nam je minuli tjeden precednik Ivo Josipović vu Međimorjo. Pospominal se z našim županom Matekom Posavcom, šteri ga je fehtal kaj nam, na vse zadje, Lejpa naša šenka čakosko kasarno, očem reči, vojarno. Precednik Ivo je fini čovek, pak nam je obečal. Na spominko so bili Matekovi zamjeniki Sandra i Zoran, a i vsi gradonačelniki i načelniki lepoga našega Međimorja. Brzčas so i čakoski gracki oci došli? Spominek je bil v Terboco jerbo je tam malo retkeši zrak, pak se vse leži dospomenejo. Tak je i bilo, precednik Ivo nas je čistam razmel kaj nas gvinta i furt je bil na našoj strani. Posle fruštuka i obeda odišli so v Dragoslavec k poznatomo vinogradaro Zvonkeco Petkovičo gde je precednik odrezal prve grozde i započel berbo. Navečer so vsi skupa završili v Kulturnomo centro na 22. spomendnevo od gda smo mi Međimorci, 17. septembra 1991. leta pretirali jugovojsko i to prvi v Lepoj našoj. Malo smo se falili pred precednikom, ali ne tuliko kuliko vredimo. Pak znate kakši smo mi Merđimorci, mi navek falimo druge, a sami se ne znamo pofaliti. A kaj moremo ak smo od takšega materijala napravleni.

Nebrem se sam genuti z doma i kaj bi se otpelal Varaždin i prijavil svojega kotla za peči žganico. Najme kaj, do ve sam na leta pekel to žganico po skrivečki, niti je žena nej znala kuliko sam na žganjaril, a ve ak kotla prijavim vsi bodo znali da ga imam, da žganjarim, a na vse zadje i da pijem. Čuda mi je lepše bilo gda sam na črno žgajaril i na črno pil. Pusti ti to, dok ga jempot zapišeš unda ti morejo vsako leto vse vejč iskati. Još bodem moral i žganico nositi za porez mesto penez. A kaj bo se pripetilo ak prejako spečem? Unda me bodo i za to štrofali. Nekaj si gruntam gda bodem žgajaro pospravil vu ono tretjo komoro gde jo nišči nebo našel. A mogli bi jo najti jedino cigani, šteri so jo našli i pre pajdašo Gustijo, pak so mo jo fkrali. Dok jo je ne prijavil nejso niti znali da jo ima. Vidite, lejpo sam vam rekel, niti jedna nevola ne dohaja sama.

Čakoski gracki oci so ne polagali račune grackomo biračkomo telo za svojih prvi sto dni na vlasti. Gradonačelnik je predložil, a vsi na kolegijo načelnika i pročelnika so se složili (kak i navek) da bodo polagali račune za prvih 115 dni. Tak je i bilo. I kaj nebo to sam tak minulo, jerbo 115 dni je nej ruon tak malo i ne tak kratek cajt (trelo je to zdržati jerbo je vsaki den teško), pak se je gradonačelnik nagradil z novim autom, čistam malo polovnim Pasatom, šteri je koštal (ne bodete veruvali) točno stopetnajst jezeri kuni. Čim sam čul kak je gracki auto fal kupleni, mam sam došel i ja, ali sam zakesnil jerbo je tua cena je vredila sam za one z partijskim knigicama. Što ima srečo ima. Pak nebodemo ve, valjda, našemo gradonačelniko jalni? Makar bi morali malo biti, ali nebodemo. Bar ja!

VESTI IZ 2039. leta:

– završeni je štrajk doktorov, minister Rajko Ostojič je uspel podlečiti novi Kolektivni ugovor i odišel je v penzijo,
– isplačena je prva plača za vse težake v Lepoj našoj i to na vreme,
– otplačeni je prvi zajam v švicarskaj frankaj, šteri je zdigjeni još negda, 2009. leta.

 

 

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=22543:sila-boeka-ne-moli&catid=301:joek-radnik&Itemid=575

i(l) str. 56. sim:

http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine941i?mode=embed&layout=grey                            

i(l) str. 56. sim:

http://www.mnovine.hr/images/pdf/941/mnovine941i.pdf     

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Fala Božek za Međimurje – Katarina Plancutic,  02:27