Branje grozdja h mojem spomenku

Pregled tisKAJna

Zagorski list
e-vundano 30.09.2013.

Za dušu, za spomenek

Branje grozdja h mojem spomenku

Si se hu denešnje cajte žurime da su trsja brze pobrana i da h moderne lagve bude čisti mošt. Za kratki cajt več se ni nezna da je bilje branje. Gda god duha grozdje žuglja moje nosnice navike se zmisljim cajta kak sme se negda pririhtavalji h branje.

Otec je nosil pute i sipaval h parenicu. Kum Jura je greštal z greštelku i zgreštane z kantu metal h lagef. Dozavalji su se ljudi med sobu, kak pri nas h branju, tak i po susedna trsja. Zvonila su trsja od duhe, smieha, spomenka i pesme. Čulje se je huškanje kaj je bil znak da je h nekterem trsju branje gotove. 
 
Piše: Nevenka Gregurić
 

Dišiju naša trsja po sakojačke fine duhe rajskuga roda čemu se odvajkada ljudi radujeju. Nu h novem cajtu raduvanje več nie onakve kakve bi triebalje biti. Srdiju se ljudi jer njim sakojački betek pošamieri plane pak unda več put tu rasjku jagodu moraju na brzaka pobrati i pospraviti.

Branje, meljenje i se oko mošta diela se po nova šega i nekak na haramuk kaj se negde nej fuljalje. Unda hute gužve i silje ljudi nemaju preveč cajta posedeti, pospominati se i onak od srca raduvati.

Si se hu denešnje cajte žurime da su trsja brze pobrana i da h moderne lagve bude čisti mošt. Za kratki cajt več se ni nezna da je bilje branje. Gda god duha grozdje žuglja moje nosnice navike se zmisljim cajta kak sme se negda pririhtavalji h branje.

Bil je te veljiki posel, alji i veselje. Tjeden-dva prie branja otec je snel lagve i parenice i del jih je na dvorišče kaj jih je mater čez dan zaljievala z vodu i zamakala. Pod lagve i parenice del je debele proščake kaj nej bilji na zemlje i h blatu. Meter je pratila gda bi se dieni posušilji i mam bi z zdenca snela par kanti vode i poljejala po lagve i parenička. Negda je imiela namočene kobre po posude kaj su duže držalji mokrinu. Če su diena zadržavala vodu, bil je te znak da su posude zamočene. Unda su se lagvi trebalji zapariti. Mati je h kotlu kupela vodu h teru je metala zriele buče i breskove perje. Zakipljena voda hljejala se h lagef teri se čvrste zaprl.

Lagef se unda korutal, a čez reške pri vraca i piljke znalje je fučkati kaj z parnjače lokomotive. Voda z lagva se spustila gda se resladila. Unda se lagef dobre par put spral se dok nie iščla čista voda. Sprani se lagef podihaval e diši. Če se je čul kakef dušec dielala se nova zapora se dok lagef nej dišal kaj roža, znalji su reči ljudi.

Čista posuda čakala je negde h hladu suše cajt gda se ž nju išle h branje. Dan prie branja bilje je pune posla, dukanja i veselja. Otec je z susedem teruga sme zvalji kum Jura, naklal na kolce posudu, pririhtal i posudil lakovnicu, pletenu pocedilku, putu, a grešteljku je napravil sam. Mati je pak pekla gibenicu, klala gusku ilji purana. H branju se navieke moralje dobre jesti i piti. Na dan branja mati se rane zdigla, zakurila i h roljinu spekla odrejene živinče tere je kesnijše h košare dišalje tak kaj su same od duhe curele sline. Širila se i duha friške pečene gibenice i kruha i kaj česa kaj je mati ljiepe složila h košaru i pokrila z najljepšu krpu teru je imiela.

Rane h jutre došel je kum Jura i strina Bara z svoju kravicu tera je bila spreza z našu. Tata i kum su porinulji kole, na tere su još otraga delji krme za blage. Zapreženemi kravicami krenulje se z moljitvu. Pri ljese se na putu z biščaljem napravil križ i tek unda krenulje ž njega van. H branje su največ pri nas išle babe. One su krenule popriečne pute prema trsju i došle prie nek fora. Dok se doščlje z kolji več su se posude bile pune pobranuga grozdja, a bralje spomenka i smieha. Kravice tere su vljiekle h brieg praznu posudu bile su senek zmučene. One su se privezale za slive tere sme imelji kre trsja i pred saku se delje siene kaj su si pregrizle. I za se brače bila je pririhtana rakijica, gibanica suhi sirek i prie nek se je krenulje na daljnji posel malje su si splaknulji gute i prigrizlji.

Otec je nosil pute i sipaval h parenicu. Kum Jura je greštal z greštelku i zgreštane z kantu metal h lagef. Dozavalji su se ljudi med sobu, kak pri nas h branju, tak i po susedna trsja. Zvonila su trsja od duhe, smieha, spomenka i pesme. Čulje se je huškanje kaj je bil znak da je h nekterem trsju branje gotove.

„Daj Bog da bi saka boba tuljike mošta dala, kuljike bu gazderica zescala!“, znalje se čujti z trsja.

Zmučeni, alji veselji brači, gda je grozdje bilje pobrane, selji su si na svoje surke oko krpe na teru bi mati posložila se one kaj je donesla od doma za pojesti. Pri jelu se šeljilje, gutnulje, spominalje se o rodu trsja i raduvalje se kaj je posel srečne došel kraju. Otpočinjene kravice bile su zaprežene z novič h jarem i poljehku krenule prema domu.

Radost je bila ocu na ljicu če je lagef i parenica bila puna greštanoga grozdja. Unda mu nie bilje žal sie cajtof tere je čez ljete potrošil dok je obdelaval trsje. Kak da se nikam nikomu nie žurelje,išlje se prema domu. Če se puti z čem zestalje dalje mu se grozdja, kaj se i on veseljil skup z nami radi dobrug branja.

Zvir:
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/za-dusu-za-spomenek-branje-grozdja-h-mojem-spomenku-1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Igor Kuljerić – Crn Bel, 04:05

http://www.youtube.com/watch?v=SHedY_yCbV4