Rafongi pok puščajo

Pregled tisKAJna
Međimurske novine, br. 942, 04.10.2013.
e-vundano 07.10.2013.Premišlavanje Jožeka radnika

Rafongi pok puščajo

Rafongi na čakoskaj Zgradaj solidarnosti so ne vredo jerbo pak dim ide vum črez fuge. Pred sedem let je bilo isto tak. Meštri so se prijeli posla, penezi so bili pošteni, a posel fuš, tak da se ve pak dimi na vse spehe.

Naši međimorski novinari so skupa z županom i jegovom levom i desnom rokom bil v Međugorjo. Žnjimi so bili i čakoski gracki oci. Župan se je pofalil kak je on veliki Marijičin štovatelj, a i dužnik jerbo mo je ona pomogla kaj je dobil zadje izbore. Kuliko sam mel za čuti, župan je zadji molil pred kipom Majkice Božje – Kraljice mira, a drugi den je te kip počel svetiti. Ćuda se retko događajo, ali se ipak događajo.

Piše: Jožek radnik

Doktori štrajkajo ili ne štrajkajo, očem reči, jedni i dale delajo kak da je ne štrajk, drugi delajo kak da je vsaki den nedela, a tretji nikaj ne delajo kak so i do ve. Vsi oni doktori, šteri štrajkajo, so došli vum pred bolnico kaj jiv bodemo vidli, sam so nam ne rekli gda to bode, tak da smo mi ne došli. Morem vam reči gda jiv je bilo čistam lejpo videti. Bilo jiv je vejč nek na igrališčo dok igrajo labodoritaši Međimorja. No, morem vam reči gda ja morem dopelati petpot vejč betežnikov (kakših-takših) šteri so protiv štrajka. Vse se ja slažem gda se doktori i sestrice morajo boriti za svoja prava i svoje peneze, ali zakaj to vse mora iti prek grbače nas betežnikov? Kaj smo jim mi krivi kaj je minister škrti? Pak je on isto doktor, pak bi trebal znati kaj jiv vse muoči. Nebrem razmeti kaj to znači dok velijo da oni ne štrajkajo zbogradi penez? Vsi se spominajo kak so jim zeli ovo ili pak ono i kak ve dobavlajo čuda meje penez nek predi, a velijo gda so nej penezi v pitanjo. Prosim vas lejpo, dejte denite na paper kaj bodemo i mi betežniki znali kuliko to penez naši doktori dobavljajo i kuliko jim, od lani, fali. Makar se ne razmem preveč vu medicino, ali v peneze se razmem i znam jiv brojiti, a pogotovo unda dok jiv imam. Isto tak ne razmem, kak so jedni doktori zadovoljni z penezima štere dobavljajo (to so oni Spomenkini), a oni drugi se furt bunijo (to so oni Babičovi) i furt jim nekaj fali? Još mi je nekaj ne jasno: kak doktori, i za vreme štrajka, idejo z posla zmočeni? A što mi je kriv kaj se ne razmem v medicino?

To je još ne vse. Medicinske sestrice so prestale štrajkati i počele so dale normalno delati. Nej znati kak jiv je minister uspel zeti v dobro voljo i nagovoriti jiv kaj završijo z štrajkom? A z doktorima mo to nikak nejde od roke. Žilavi so te doktori, žilavi, a posebno doktorice. Što bi rekel?

Onak prek noči je precednik gorčanskoga Opčinskoga veča podnesel ostavko. Zazvedil je da več skorom leto dni dela hižo v Priloko i da se bode drugo leto odselil z Gorčana. Tak je bar rekel. Ak je to istina, zakaj je to unda napravil tak naglo i zakaj je to skrival pred drugim večnikima? Brzčas mo je bilo teško zdiči roko za kompostaro, a ne se štel zameriti načelniko, pak se rajši odselil v Prilok. Nek se vsi ovi šteri ostajajo v Gorčano borijo za bolše zutra. Neje ruon lejpo navek biti političar, a pred dve leti mo je to tak lepo zgledalo!!?

Ivek Perhočov se, na vse zadje, ipak vrnul v Čakom otkod je i odišel za župana pred nekaj vejč od štiri leti. Kam bo suza nek na oko. Predi nek je postal župan bil je direktor Čakoma, a posebno se brigal za smetje, a ve je več stareši i premazani vsim (ne sam političkim) maščama, pak so mo dali nek se briga za grobje. Tak mi je to vse spripovedal sosed Pišta. Posle sam zazvedil gda je ne vse ruon tak kak je Pišta rekel jerbo je Ivek na leta bil javna osoba, pak so mo dali kaj se bode brigal i za javne površine (parki, cvetje, trava i parkingplaci). Kaj se ne bode zapustil i kaj skoristi ono kaj se navčil.

Niti komarci so več ne kaj so negda bili, več so niti oni ne brez vraga. Najme kaj, oni vseposot lečejo i namačejo svoje noge i gopce sikam kaj jim se najde na poto i zato se je pripetilo kaj je jeden komarec tijam s Zapadnoga Nila dotepel k nam v Međimorje. Vsa je sreča kaj je te virus skraheral v Donji Dobravi i kaj se nikaj hudoga ne pripetilo. Najte komarce puščati blizo sebe, ali ak vam se milijo unda pustite one lačne, prepoznali bodete jiv tak kaj se jim vse kosti vidijo.

Naši policaji so na južnoj Čakoskoj zaobilaznici zastajli zagrebečkoga kombija i v njemo so našli brončane kipe šteri so zginuli z Dekanoskoga grobiča. Šofer je, kak je to i nejvečpot je, ne mel pojma otkod to v jegovomo kombijo. Prepovedal je policajima kak je bil na pijači v krčmi v Strelco i kak je tam ne zaklenol kombija, pak mo je to, najbrž, nešči tam del nutri. Šofer je lagal i to dosta prozirno, pak so ga policaji otpelali na “spoved” v stanico.

Rafongi na čakoskaj Zgradaj solidarnosti so ne vredo jerbo pak dim ide vum črez fuge. Pred sedem let je bilo isto tak. Meštri so se prijeli posla, penezi so bili pošteni, a posel fuš, tak da se ve pak dimi na vse spehe. Stanorad je unda, kak se ve vidi, potrošil, očem reči, zdimil velike peneze, a dima je ne del pod kontrolo. Vsako malo nešči te naše stanare prepela žedne prek vode.

Naši međimorski novinari so skupa z županom i jegovom levom i desnom rokom bil v Međugorjo. Žnjimi so bili i čakoski gracki oci. Župan se je pofalil kak je on veliki Marijičin štovatelj, a i dužnik jerbo mo je ona pomogla kaj je dobil zadje izbore. Kuliko sam mel za čuti, župan je zadji molil pred kipom Majkice Božje – Kraljice mira, a drugi den je te kip počel svetiti. Ćuda se retko događajo, ali se ipak događajo.

VESTI IZ 2040. leta:

– hmrl je i zadji partizan iz II sveckoga rata,
– u Vukovaro so postavleni dvojezični natpisi v 3D tehniki, štere nišči ne jemle doli – saki šteri čita vidi svoje pismo,
– tunel Sveti Rok čaka na farbanje prvipot posle 2009. leta, apšisala je i zadja od 16 farbi.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=22735:rafongi-pok-puajo&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 64. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine942i?mode=embed&layout=grey                             
i(l) str. 64. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/942/mnovine942i.pdf       

 

Naa rafung, na rafung
na rafung si je sela

svu črnu rit je  ‘meeela

* * * * * * * * * *

Terzinka terzinka terzinka se je zvala
svog je dragogo čakala..
na kaktus na kaktus na kaktus si je sela
su spikanu su spikanu rit je mela

Beti Jurković-Terzinka , 02:09
http://www.youtube.com/watch?v=v9gr9qB3Wqo

 
Rafungâš ŠtéfJimmy Stanić & Barbara Trohar – Gospa Jela (Dimnjačar Štef) @Culture Shock Festival

, 03:51

«