Banski dvori (z poetskemi oblizeki) v Buševce: promocija knige “Zemljo moja” („Zemla ma”)


Banski dvori (z poetskemi oblizeki) v Buševce

e-vundano: 23.10.2013.

Promocija knige “Zemljo moja” („Zemla ma”)

V petek 25. miholščaka (listopada) ob 19 vur v Buševce bu održana promocija knige pesmi pod nazivom „Zemljo moja“ („Zemla ma”) autora Stjepana (Štefa) Deteličovoga – Banskoga.

Če očete petek večerku sprevesti vuz turopolsku pesmu i poeziju pozvani ste v Buševec, točneše v mesni Dom kulture de bu se z početkom ob 19 vur održala promocija knige. Reč je o zbirke pesmi „Zemljo moja“ („Zemla ma”). Autor pesmi je Stjepan (Štef) Deteličov – Banski, a kniga je tiskana v vundavaštvu Vudruge SPARK i Ogranka Selačke sloge Buševec.

Da bi promocija knjige bila beglajtana (popračena) prigodnem glazbenem delom poskrbele buju se tamburaška i vokalna sekcija OSS-a Buševec. Si ste pozvani!

Zvir:
http://www.vgdanas.hr/Dogadjanja/Clanak/7656/promocija-knjige-zemljo-moja.aspx

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


(Polu)kajkavski izdelki Štefa Banskoga slede prvum zgod(n)um.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

        ZEMLJO MOJA

Od Turaka davno smo te obranili,
sada opret sa dušmanima novim krvavi boj bili.

Najljepša na svijetu si, voli te cijela nacija,
zemljo moja Hrvatska, moja Croatia.

Predivna si od Konavala i Dubrovnika,
do Iloka i herojskog Vukovara.

Bože dragi, kolike si žrtve dala,
krv njihova tvoju grudu zalijevala.

Tuđinci su sve srušili, starce, djecu ubijali,
bestidnici žene silovali.

Samo da bi tebe domovino moja mogli porobiti,
sram ih bilo u pečnici Božjoj će gorjeti.

Dalmaciju sa zaleđem su otet htjeli,
naše more – Jadran cijeli.

Primorje sa Kvarnerom i sa Istrom lijepom ponositom,
sve su htjeli kao da mi tu bili nikad nismo.

S Velebita Knin se branio,
Krajinu im bojovnici na istok poslali.

Branila se Lika, Gorski Kotar i Ravni kotari
u Karlovcu malo su zastali.

Ali brzo osvajači prnje svoje pokupili
na istoku hipom završili.

Turopolje moje plemenito i Zagreb su ranili
tvrdi Kordun, Pokuplje i Pounje junački smo branili.

Zagorje, Prigorje, Žumberak i Međimurje,
Podravinu, Moslavinu; ravnu dičnu Slavoniju,
Posavinu ponositu i Banovinu plemenitu.

Sve misli pregaziti, Osijek planirali prekrstiti,
Baranju i Srijem ta srca junačka porobiti.

Sve su bijede otet htjeli
misleć imat ćemo Balkan cijeli.

Gledao je bijeli svijet
kako heroj Hrvat ranjen pati.

Iz pepela on se diže da obrani rodni dom.

Da obrani grudu svoju
s čijih polja bere plod.

Da obrani domovinu gdje su preci naši davni
imali obitelj svetu i svoj topli dom.

Prekrasna si i bogata zemljo mila,
krv se za te vječno lila, moja Croatia

Za dušmane nema nade,
Hrvatima Bog te dade mila Croatia

Stjepan (Štef) Deteličov – Banski
Buševec 15.06.2013

ČITANO POVODOM VLEZ(UVAJN)A HRVATSKE V EU
Buševec 30.06.2013.

Zvir:
http://www.moj-busevec.hr/?p=184

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

13. Lepu laku noć (Turopolje), 02 :44
Celovečerni koncert OSS Buševec – 90 proleč OSS Buševec

http://www.youtube.com/watch?v=bAUNxK4Y0MQ