Rajka Poljak – Dnevnik z Italije (2) / Tuorek

Kajkavski oblizeki Turopola, točneše Tuorekpolja(k)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Rajka Poljak – Dnevnik z Italije

Ovo je je drugi dio dnevnika kojeg je Rajka Poljak napisala krajem rujna i početkom 2013. a isti se bazira na iskustvima koje je autorica skupljala za vrijeme realizacije 8.SPIRALNOG KANALA (http://www.spiral-channels.net/ ) u blizini Assisija, Italija. Mali dio uvoda u ovo štivo je bilo premijerno predstavljeno zagrebačkoj publici u okviru I. gornjogradskog književnog festivala čitano od same autorice 12. listopada u svratištu “Cinkuš”, Mletačka 9. Tamo pročitan tekst je objavljen i u Zborniku festivala – ISSN 1849-1413. O Rajkinom nastupu u Zagrebu izvještavalo se u obadva dnevna lista u Liechtensteinu kao i u “Večernjaku“   
(http://www.vecernji.hr/zagreb/supruznici-vlado-rajka-poljak-franjevic-nastupaju-zagrebu-clanak-626699 )

T u o r e k

Sme se tega jutra dogovorili da bume pred večerku zaorali perve brazde našuga kanala, al poklem toga zbavlenog zagovora santa marije od linjana nesme bili za nič. Vladek je jambral da bi neke jel, a ja sem ga obavestila da je kuina leve od ulaza. Pak sem si nadobudne vu istu prešla narediti pahulice z mlekem. Otprem vrata, a nutri naš Markec po stolu krumpiere nagajna. Na pervi pogled bile su mi dve stvari jasne:  Markec ni nigdar vu te svoje Avstralije služil vojsku, a o kuharenju ne zna ni tri čiste. Nu, zmeknem mu škrlaka, kuražne se priel posla. Kumpiere je pobedil za menše od frtal vure, hitil ih vu rajnglek naj se sami kuhaju. Onda je Ann zvlekla odnekudek paketljina malih klobasičkih, hvalila jih Markecu na obradu, a mene izvestila na tečne kanadske engleščine da moremo jesti večerju z njimi.Priznam posramlene, nis ti ja nju skerem jenu reč razmela, težek mi je te tečni kanadski, neg sem pratila nejne perste, vidla pune klobas, klimanje z glavu, i stol nameščen za 6 ljudie i tak sem, kak prava zagorka mam zbrojila da su 2 i 2 jednake je šest.

Dien mi je započl kak i saki, z jougu i meditaciju, a ondak je se bile drugač. V prizemlu Hiže, prevrejene ex-štale, okupila se družina pri skupnem fruštuku. Da sem po štienga poliehko štiepala, sem čula same engleštinu i talijanščinu, čak je i smieh nekak stranjski zvonil. Za bogeka miluga niesem se mogla zmisljiti kak se velji dobre jutre na engleščine, pak sem skerem pobiegla nazaj. Nu, dočim su me zagledeli si su zgromourili Goood Morning, pak sem ondak i ja nim tega morninga vernula. Još sem se zmisljila reči bon apetit. Ti vrapca, sem pomisljila, još bum i poljigluota postala. Im sem v najbolših liet, če sem nemščinu i nekatere nejne dijaljekte skužierala, zake nej i male talijanščine i engleščine navščila. Makar, muoram priznati, se posiplem z pepelem, da mi engleščina jake dobre prek jezika žuglja, tak se fajn čuje moj „r“ kak da ga onie meksikanci z kaubojskih filmov grgoljiju. Vladeku pak engleščina paše gljih kak oslu sedle, same kaj se on neče z pepelem posipavlati, rajši presipavle preveč toga prek jezika. Dek sem ja meditierala, on je pošarmieral i muške i žejnske, ove potonše, se vieda, male več.

Nu da ne dulim, poklem finuga, praf talijanskuga fruštuka sme se otputili v nabafku oruđa, očem reči krampov i lopat, farbi, platnof i sega ke jene umetničke družine trieba da je v divlini de ničeseg nema. Vladek i ja sme sledili Marinčin avto pun ženskadije. Kupovina sega i sačega – kakva muora. Saka od onieh z Marininoga avta trebala je neke druge – z druguga štacuna. Vladek se pak zakeljil za lopatu, a poklem i balticu i nikak se nie mogel od tega otreči. Skužierala sem v momentu da je on zapraf trebal biti zemloradnik iliti barem kakev šumar. Na jedvite jade sme ga odvliekli vun. Zapetranbuožih, potrošili sme puol lepuga dana na kupovinu. Vrak ti po civiljizacije se poserje.

Vrnuli sme se prav žifčani. Tak da nes imela ni vole nekaj od kuplenoga – skuhati. Neg sem na hrge zrezala pancetu, pljesnivu nekakvu klobasu i kruha z paradajzem pak sem se skup hitila pred Vladeka tak serdito da mi se bokček skerem zagotil. Se mi ga je bil žal. Mam me i srditost napustila. Gdaj sme se dobre spodrigali su nam se i osmehi vrnuli. Ne zgoršega napomenuti da sme tega našega obruoka jeli, neprosvečeni i neupučeni, na stuolu – umetničkem rekvizitu. Več druge jutre je najnem osvanul napis na englečšine: Prosim najte na vem stuolu jesti. Fala. Koga si ga vraga uonda tuj podlekla, baš na te lepe, jedine terase? Poklem sem fort Vladeku pretila, če se nepodobne ponašal, da bu našel novuga napisa.

Marina nam je povedala da tuj zgor, sega fertalj vure huoda, male čez fustu, male čez pola, na verhu brega moreme najti liepu cerkvicu po štere je i meste imena dobile: Santa Maria di Lignano. Pak sem nagovorila Vladeka da skočime do cirkvice. Pinklec na pleča, ideme brega osvajat. Hop-cup nakalup, ti ga na, velim ja poklem petnajst minut soptanja uz breg. Same da napomenem fakta, da sem ja versna pljezačica – na Sleme, za vu priliku na nuoge obliekla lietne natikače, za na paljec, z debelem potplatemi i šlokicami. Šlokice za slučaja da zestanem kakvu kaču, da je posvetlim v oči. Vu svoje sem dobrote i iskusnosti natentala i Vladeka da se tak prikladne obuje – sandale za plažu, da mu nej bile preveč vruče. Baš sme bili pravi – planinorci. Ma niesu ti tuo Švicarske planine prek 2 jezerače, tuo ti je običen, male vekši talijanski breg, rekla sem pred uspona Vladeku tak samouverene kak same neznaljica i nepoznavalec bilo kakvega brega more zvaljati. Neg da se vrnem pljiezanju. Poklem moje zablude da sme za 15 minut pri verhu, sme za časa skužierali da Santa Marija od Linjana  oče od nas male več znoja, kervavih nuog i nategnutih gležnjov. Poklem dvajst minut bile mi je jasne da me bogek koštiguva kaj nis zbavila ni jenuga zagovora pri majčice božje bistričke, a obečala sem, one jempudek, gdaj sem misljila da mi je teške. Poklem pol vure plijezanja i natiezanja sem se i z bogekem počela pregovarjati: de prosim te mekni te križ z mojih pleč, pak nes baš tak gerda grešnica, izem tega, kaj ti je pak Vladek krif? Pak nije on bokček tak jake škerti, same fort pozabi drobiž da ide v cirkvu, bu ti drugi put ostavil desetaču. Bogek me skroz ignorieral. Onda sem počela bulazneti, bi se rekle, filozofierati: Aha, to je to, slobodna vuola, moreme se mi i vrnuti. Tuj se pak vu meni stvoril onie vraži z repem i ruogi pak me napelaval da se vernem. E ne bum se okrenula na doul , našla bum ja tu cirkvu makar mi zajdne bile. Tak sme lepe zešvicani, spikani  lepim lubičastim skričakem, poklem neke več od vuru cajta zagledali nekakev zidek. Je, cirkva je tuo, sem zacveketala…a nie bila, bile je gruoble. Ti zrak žarki i se koprive peklenjske, de ima gruobla, muora biti i cirkva – i bila je.  Preporojeni od friško zbavlenog zagovora sme pojureli otpreti vrata – da vlovimo male hlada i zafalime Gospe na velike milosti kaj nam je ukazala. Vrata su ostala niema, niti da bi zaškrekla. Veljim ja Vladeku de male jače porini, im su teška. Porinul je on, alji si je skrem strupal nosa, vrata i dalše ni makec. Kak sme se gerde razočarali, Vladek je od muke okoli cirkve počel šklocati kak sumanut, a ja sem usavršavala svoju talijanščinu. Poklem trejtuga čitanja plakata za šteri sem bila uverena da je najava za kakšni rok koncert skužierala sem da čitam – osmertnicu. Zavela me lepa mlada žejnska kaj se prehitavala po celem komadu papiera veljikoga baš kak bi bil jen plakat. Oni su se opraščali od ne na te male čuden način.

Žalobnim glasem sem izvestila Vladeka da mi je pun kufer i da me nogice vu šlokicama – boliju. On je bil mišlenja da još ne vreme za vrnuti se. Pak me natiral da iščeme ristorante za šteri sme vidli putokaza na jenom drevu.Mi se vidle da mu je pomet zamutila same jena grešna misel – na merzlu pivu. Kak sem ja, za razliku od njega puna razumevanja, pristala sem na iskanje (neke male je bile i vu tem tega da se meni jake štel kapučino piti). Tak sme mi počeli po tem verhu brega potragu za ristoranteom. Čez hustu, sim tam vrit na ham, našli sme nekakvu hižu, al zgledela je pre kak nekakve mafijaške skrovišče neg ristorante. Tak su nam gerla ostala praf suha, a mi sme se zaleplenih jezikof za nepca čez istu stenu počeli spuščati nazaj. 

Tuj sme mogli na licu mesta utverdeti da natikači za paljec zateknuti i sandale za plažu nesu nikakev izbor za spuščanje po talijanskem bregu. Otsmicalji sme se jeden del kak bedaki do pol brega, a onda sem spuknula z pinkleca ručnika, hitila ga v gljiboku travu pak se zvaljala na nega. Misljim da sem zgledala kak da mi duša na nuos oče pobeči, jer Vladek nie ni beknul, same se na tura spustil, a nosa med noge obesil. Znam da mu je teške, teške, jake teške ona merzla faljela. Ja sem iz čistuga očaja jenuga reda – odmeditierala. Kak je sunčece presvietle za fustu zamekle, mi sme se zagrleni i bez reči, spuščali dalše. Oko šeste vure bili sme nazaj. Fala dragomu Bogeku kaj Marina ni bila ni bljizu, da sem ju unda zagledala bi je ja objasnila kak se na vuru gledi. i kaj znači frtalj vure, a kaj jena i puol. Požirake bi je garant spuknula.

Sme se tega jutra dogovorili da bume pred večerku zaorali perve brazde našuga kanala, al poklem toga zbavlenog zagovora santa marije od linjana nesme bili za nič. Vladek je jambral da bi neke jel, a ja sem ga obavestila da je kuina leve od ulaza. Pak sem si nadobudne vu istu prešla narediti pahulice z mlekem. Otprem vrata, a nutri naš Markec po stolu krumpiere nagajna. Na pervi pogled bile su mi dve stvari jasne:  Markec ni nigdar vu te svoje Avstralije služil vojsku, a o kuharenju ne zna ni tri čiste. Nu, zmeknem mu škrlaka, kuražne se priel posla. Kumpiere je pobedil za menše od frtal vure, hitil ih vu rajnglek naj se sami kuhaju. Onda je Ann zvlekla odnekudek paketljina malih klobasičkih, hvalila jih Markecu na obradu, a mene izvestila na tečne kanadske engleščine da moremo jesti večerju z njimi.Priznam posramlene, nis ti ja nju skerem jenu reč razmela, težek mi je te tečni kanadski, neg sem pratila nejne perste, vidla pune klobas, klimanje z glavu, i stol nameščen za 6 ljudie i tak sem, kak prava zagorka mam zbrojila da su 2 i 2 jednake je šest. Kak me je same zmantala, sprešla, zanitala, nis vu tem času ni primetila. Neg sem se skup z Markecem hitila na kuharenje. Pak sme osim slabe zdrucganuga krumpiera i klobas imeli još i špagetljine vu sosu i mladu šalatu. Markec i ja sme vse skup berže i z volu zgotoveli. Poklem sem skužierala da je družina gerde lačna bila, a da nigdo nema vole ni talenta za nakuhavanje. Nekak mi se pri večerje vidle da me si najempudek, z čistuga mira jake radi imaju. Pak mi je konačne sunule z riti vu glavu, joj, bedača, pak oni bi tebe tak saki den zapregli. Če ne baš obeda, al večeru da im spravlaš tega bi sigurne rade šteli. Mam sem same sebe reč zadala – s toga vraga nič, kuharim ja domaj i preveč, deca draga, bute vi i dalše paštietu na kruheka tacali, skupaj z menu. Nu, nis nič rekla, same sem pustila osmeha naj pobegne od vuha do vuha i uživala u falama i psalmi. Našle se i vina pak su se jeziki rezvezali, lepe se luft zagrel, se vu glasa pripovedale, smejale i kak se videti mogle – sme dobre prihvačeni. Tak sme lepe omamleni zaspali kak ejngeleki.

Zvir:
http://poljak.jimdo.com/2013/10/19/dnevnik-z-italije-drugi-dio/

Nastavek sledi prvum zgod(n)um

 
 

Rajka Poljak v trnace

Rajka Poljak – Dnevnik z Italije
(i) asiški ponedelek

http://trnac.net/2013/10/20/rajka-poljak-dnevnik-z-italije/

V teromu grmu leži zajec?
Izložba “V teromu grmu leži zajec?” hrvatske umetnice Rajke Poljak v Vaduzu

http://trnac.net/2012/11/07/v-teromu-grmu-lezi-zajec/

Rajka Poljak čita poeziju na kajkavskom
Rajka Poljak čita stihove hrvatskih pjesnika Stanka Petrovića, Vlade Franjevića, Ilije Šikića i Zlatka Martinka u vlastitoj interpretaciji kajkavskog „dijalekta“

http://trnac.net/2012/08/13/rajka-poljak-cita-poeziju-na-kajkavskom/

Kajkavski se čuje i v Kneževine Liechtenstein
Puoviedek (spominek) z gospum  Poljak rodom z Meljan (Mihovljana), na rajkavskomu kajkavskomu.

http://trnac.net/2012/05/09/kajkavski-se-cuje-i-v-knezevine-liechtenstein/

Kajkavski se čuje i vu Švicarske (3)
Vide(l)o prikaz čitajne poezije Vlade Franjeviča v Sargansu

http://trnac.net/2012/05/08/kajkavski-se-cuje-i-vu-svicarske-3/

Kajkavski se čuje i vu Švicarske (2)
Čitajne poezije Vlade Franjeviča v Sargansu
1. Zljih frul frekvencije
2. Znutraj na vun
3. Duodir tišine

http://trnac.net/2012/05/04/kajkavski-se-cuje-i-vu-svicarske-2/

Kajkavski se čuje i vu Švicarske
Najava čitajne poezije Vlade Franjeviča v Sargansu

http://trnac.net/2012/05/04/kajkavski-se-cuje-i-vu-svicarske/

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Raj-ka(j) v rubrikonu:

Kajkavski vu svetu

http://trnac.net/category/kajkavski-vu-svetu/

Rajka Poljak

http://trnac.net/tag/rajka-poljak/

 

Rajska Djevo, kraljice hrvata – Ljerka Platinus, 03:18

https://www.youtube.com/watch?v=eyuQGosNtLU

 

”Franjevec” pri isusovcu
(i Franjevič v Assisiju vuoči dolaska pape)

Rajka u Assisiju, 05:21