Nestandardizérani samoglasniki i nijovo (ne)pisajně

Nestandardizérani samoglasniki i nijovo (ne)pisajně

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lovec v kâlne vode*:
Piknjice i črknje

Črčkę na slovami su naši kajkavski glasi. I to ovak:

(ovo su samo neki od nestandardne samoglasnikov teri sě râbe v Međimurju i v Turopolu)

â – kak v réči jârek
ě – kak v réči rěčem
é – kak v réči réč
ô – kak v réči nôvo
û – kak v réči mûž (dopisal L(j).K. )

* http://lovec.blog.hr/ – do studenoga (vsesvetčaka, veternjaka, zimiščaka) 2007.
   Nâstavek preoblikuvanoga bloga:  http://lovec.iz.vg/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mednârodna fonetska abeceda i nejno zapisivajně:

http://hr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodna_fonetska_abeceda

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vjesnik,, 24. prosinca 2001.

Grafiju proširiti znakovima za kajkavske samoglasnike

” …kako vidimo u novinama, knjigama i javnim napisima i dalje se održava pisanje kajkavskih riječi na štokavski način, pa ispada, na primjer, da su kajkavci ekavci: Ivanja Reka, Barutanski breg i sl. Mladi naraštaji već su se, nažalost, privikli na taj nametnut način pisanja, pa i izgovora.”

Što se oznaka izgovora kajkavskih vokala tiče, prvi je, srećom, problematiku uočio mr. Ivan Zvonar, profesor u Varaždinu (rodom iz međimurskog D. Vidovca), potaknut metodom što ju je pri bilježenju narodnih pjesama iz okolice Vrbovca primijenio Plohl-Hardvigov 1868. Zvonar to razrađuje u sustav nadslovnih znakova. Ta je metoda vrlo jednostavna i lako primjenjiva u tisku.

Evo primjera izgovornog znakovlja u pjesmi »Zŕdnja večerja«:

Jezuš kruha primę
ręčę réči jakę
»Zemitę i ječtę
tó je télo moję!«

Opširnešě:
html:
http://209.85.129.132/search?q=cache%3AE3EbAlFeGRYJ%3Awww.vjesnik.hr%2Fpdf%2F2001%255C12%255C24%255C14A14.PDF+%22Grafiju+pro%C5%A1iriti+znakovima+za+kajkavske+samoglasnike%22&hl=en&gl=ch
pdf:
http://www.vjesnik.hr/pdf/2001%5C12%5C24%5C14A14.PDF

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vjesnik, 1. prosinca 1998. / Pisma čitatelja

Valjavec je poslao 3.400 kajkavskih riječi Daničiću, ali ih ovaj nije uvrstio u Akademijin Rječnik

Dakle, doživjeli smo i to da na ekranu HTV, u emisiji »Dobar dan« od 24. studenoga, otvoreno i glasno punim mržnje neki anonimni gledatelj iz Osijeka, javivši se telefonom, napadne sve hrvatske kajkavce jer, po njegovu sudu, oni govore ekavski »mleko, dete, reka« itd. kao da slijede Vuka i srpsku ekavicu.
……………………….
Istina, refleks jata pojavljuje se u kajkavštini i kao ekavica /zna se kada/, ali spomenuti primjeri »mleko, dete, reka« u kajkavskim se govorima ne izgovaraju ekavski, nego kao posebni kajkavski glasovi koji se ponegdje pišu »mlieko, diete, rieka«, a drugdje s posebnim znakovima iznad slova za otvorene i zatvorene kajkavske samoglasnike: mléko, déte, réka.

No najčešće se nikako ne označuju jer kajkavci znadu kako se ti vokali od iskona izgovaraju i kad su tobože napisani ekavski.

Opširnešě (pre fundajna Vesnika i domene mu):
http://www.vjesnik.com/html/1998/12/01/Pisma.htm