Što bo bolši od dva bokci? / (K)IS(S)LAND

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine, br. 945, 25.10.2013.
e-vundano 28.10.2013.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Što bo bolši od dva bokci?

Kuliko sam mel za čuti da so nejveseleši, posle zbiranja protivnikov za kvalifikacije na Svecko labodoritaško prvenstvo v Brazilo, bili labodoritaši Islanda. Najme kaj, pak jiv moramo razmeti, oni so dobili nejslabešega protivnika. Posle sam zazvedil gda smo i mi dobili nejslabešega protivnika. Jako sam najgerek, što bode, itak, pobedil od teh dva bokci?

Hmrla je Jovanka Broz. Za one šteri ne znajo ili pak so pozabili, to je dovica negdašjega precednika i gazde negdašje Jugoslavije, Jožeka Broza Titija. Dok je Jožek hmrl i njo so vugnuli v hižni rešt jerbo je preveč znala i bojali so se kaj se nej zmešala v politiko. Dok se je Juga restepla na njo so pozabili i ostavili so jo tam gde je i bila. Do lani, gda je doživela 88 let, isto kak drug Tito, bila je donekle dobro,a mam posle toga jo je zdravje počela ostavljati i betegi so nahrupili na jeno zmočeno telo, tak da je niti leto dni ne duže živela od svojega Jožeka. Kak zgledi neje još pozabila Jožeka, makar so se dosti svadili dok je on bil živ, i oče kaj jo zakopajo skupa žnjim. No, to nebode išlo nek jo bodo zakopali polek jega, pak si bodo prvi sosedi v hiži cvetja. Kuliko sam mel za čuti, pre čakoski gracki vuri, čakoska udruga Tito se ravnala na sprevod, ali sam ne uspel zazvediti je li so odišli ili so se sam ravnali. Verestovaje je bilo pre Jeleni v Gornjoj Dobravi z mužikašima i bilo je jako živahno.

 

Če je mrtvec bil jenu noč doma, organizerano je čuvajne, bdejne (verestovanje)
http://www.brezje.gradnet.hr/proslost.htm

 

Međimorski esdepeovci so zebrali svojega novoga precednika. Na zbiranje so meli dva kandidate: čakovčanca Štefa Kovača i slakovčara Mladena Novaka, očem reči, meli so na zbiranje mladost i ljepoto, na jednoj strani, a iskustvo na drugoj strani. Kuliko vidimo, esdepeovci so ne zbirali po ljepoti, kak Čakovčanci dok so zbirali gradonačelnika, ali to je ne nikaj čudno, jerbo so več od pol biračkoga tela puce i žene, i zebrali so Mladena Novaka. Z izborom novoga “šefa” partije v političko penzijo je odišel Ivek Perhočov, šteri je prek dvajsti let vedril i oblačil na međimorskom političkom nebo. Ne znati je li je on odišel jerbo je jemo bilo dosti vsega ili mo je dogorela jegova politička sveča ili pak je došla nekša depeša z belog Zagreb grada. Znate kak je to v politiki, vse važneše odlučivle glava v Zagrebo, a riba se navek čisti od repa.Kak bilo da bilo, Ivek je svoje oddelal, a ve bode savjetnik ovim novim klincima (čitaj: skojevcima) šteri so zeli cugle vlasti v svoje roke. Ak ga bodo nucali i ak ga bodo šteli poslušati.

V haeneso cvetejo rože i to nejbole unda da k nam v Međimorje dojde Vesna Pusić, šefica stranke i potprecednica vlade. Škoda kaj smo i mi ne v jivomo cvetnjako, očem reči, cukor piksi, pak bi i nam bilo vse tak lepo čečeno kak je jim. Mortik i mi jempot dojdemo na to, ak potrefimo pravoga pota.

Igora Štimca je na mesti izbornika naših labodoritašov zamenil Niko Kovač. Nekaj si gruntam da je to Šuker dobro napravil kaj je postavil Nikija jerbo so naši labodoritaši, v zadje vreme, igrali kak da je nišči ne trener. Pak dvapot zgubiti od Škocke, to so mogli labodoritaši sami, očem reči, brez trenera. Nebrem veruvati da so nam te frajlice z Škocke dvapot zele mero i naprajle hurmake od naših labodoritaških zvezdi. Niko mora zasukati rokave i mam genuti na posel, cajta ga ne preveč, jerbo je cug za Brazil več postavleni na štreko, a sam nejfletneši i nejspretneši bodo se pelali. Za vse ga ne mesta na cugo. Tre paziti kaj nebo Niko falil dok bode kondukter delal prozivko.

Kuliko sam mel za čuti da so nejfeseleši, posle zbiranja protivnikov za kvalifikacije na Svecko labodoritaško prvenstvo v Brazilo, bili labodoritaši Islanda. Najme kaj, pak jiv moramo razmeti, oni so dobili nejslabešega protivnika. Posle sam zazvedil gda smo i mi dobili nejslabešega protivnika. Jako sam najgerek, što bode, itak, pobedil od teh dva bokci?

Ne znati zakaj je to tak? Minuli tjeden je čakoska Zrinska garda primala nove članove vu svoje redove. Osim gardistov, tu so se našli i saborniki, generali, admirali, precednik Županiske skupštine, župan sam je z grada Čakovca nej nišči glavneši mogel dojti. A to je Čakoska garda z šterom se čakoski gracki oci jako štimajo, pak je unda tak teško dojti i to pokazati ljudima, šteri se, po celo sveto, falijo da so z Čakovca, a mi jiv doma ne poštuvlemo. Verjem da se to bode spremenilo, predi ili posle. Priločanci so več poslali ponudo kaj Garda i gardisti prejdejo k njim, ali nej znati kak bode to zišlo jerbo Priločanci nemajo Zrinskoga staroga grada.

Verjem da ste vidli kaj se pripetilo vu Švapskom labodoritaškom prvenstvu? Tam je Bajer Leverkuzen pobedil svoje protivnike z golom šteroga so ne zabili. Najme kaj, vsi smo vidli kak je lopta vudrila vu vanjsko bočno mrežo, štera je bila luknjasta, pak se zakoprcala v golo i sodec je pokazal na centar. Kak bilo da bilo, dugo so se nateguvali, ali gol je zapisani. Pred dvajstipet let bilo vam je nekaj slično na ženskoj rokometnoj tekmi v dvorani Graditeljske škole gda so čakoske puce igrale protiv zagrebečkih. Bil je penal za stranjske. Vsi so vidli da je zagrebečka puca hitila loptu v gol, ali je ona završila vu mreži iza gola. Vura je postala, soci so pregledavali mrežo, štera je nigdi ne bila luknjasta, tak da je gol ne bil. Neje važno kaj se pripetilo, kaj vsi vidimo, nek se piše ono kaj soci dosudijo. Kak i navek. I nej sam v športo!

 

Fantomski gol
Hoffenheim Leverkusen Phantomtor, 01:28
https://www.youtube.com/watch?v=vwSoQ-FpQIM

 

VESTI IZ 2040. LETA:

– MORH je kupil deset novih Migov. Neso došli kurblini. Pripoveda se da je naručitel iskal preveč velike provizije, pak so sfalili penezi za kurbline
– Čačić je probil zvučnoga zida pre Slavonskomo Brodo. Nikomo se je ne nikaj pripetilo jerbo je bil sam v auto. Čim so to policaji dali vum, napustil je politiko, a neje niti zbogom rekel.
– Bandić se, po desetipot kandideral za gradonačelnika Zagreba.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=23224:to-bo-boli-od-dva-bokci&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine945i   
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/945/mnovine945i.pdf         

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dravec Zvonimir, KUD Seljačka Sloga Donja Dubrava : Vehni, vehni fijolica, 02:17

29. SMOTRA HRVATSKE PUČKE POPEVKE Z MEĐIMURJA – MEĐIMURSKE POPEVKE
PREDSMOTRA DOLNI KRALEVEC