Hrvatska „Pesma Nemcov“ – V joytre sum sa rune staulo

BEDNJO – NUJLIJEPŠI KEMAUČEK SVIETO


V joytre sum sa rune staulo

Bilo bi zgodno da se (okolo)bednjanski KUD-i i glazbeni sastavi vukluče v popularizerajne hrvatske (i bednjanske) narodne pesme «Vjutro rano», tere je (glazbeno, ne tekstualno) jednak prvi tal (del) negda austro-ugarske himne «Gott erhalte Franz, den Kaiser» (hrv. “Bog, čuvaj cara Franca»), a de(ne)s nemačke himne «Das Lied der Deutschen (hrv.: “Pesma Nemcov”), poznateše pod nazivom «Deutschland, Deutschland über alles».
 
Gradiščansko-hrvatska verzija pesme «Vjutro rano» je, najme, prek Jozefa Haydna (Josipa Hajdina), teri ju je izdal kak «Volkslied (hrv.: narodna pesma) postala glazba austrijske himne. Haydn je inače vu sva dela vuvrstil prek 30 motivov z gradiščansko-hrvatske narodne glazbe («posudil si si je»), no vu slučaju pesme «Vjutro rano» je bil pošten (ne rekel da je negva).
 
Ova melodija bila je cesarsko-kralevska himna Austro-Ugarske do propasti te države (leta 1918.). Posle poraza v 1. svetske vojne Austro-Ugarska se raspala, Austrija je postala republika, pak su Austrijanci othitili carističku melodiju «Vjutro rano».
Nemci su pak do 1918. imali za glazbu himne melodiju teru i den-denes koriste i rojalistički Englezi (God save the king/queen (hrv.: Bog čuvaj krala/kralicu)). Kak su i oni zgubili 1. svetski rat, postali su republika, otirali cara i carističku himnu, ali jim ne smetalo da leta 1922. zemu sebe za glazbu himne melodiju «Vjutro rano».

 
Pesma «Vjutro rano» na repertuaru je (bila) (a da morti ni ne-znaju nejnu povezanost z melodijum nemačke himne) med ostalem Lada, Pevačke skupine Aktiva žena Donja Dubrava (pesmu je se dobe zapisal vlč. i muzikolog Vinko Žganec), FA Makovac (Zagreb), …
Navodno je to i marijo-bistrička pesma.
 
Najme, kaj(-me)! (lupus in fabula)
 
Spomenuta glazba «Vjutro rano» je vujedno bednjanska pesma (bedljuinsko pesmo) «V joytre sum sa rune staulo». Tekst te pesme more se najti na 17. stranice knige « Nošo bedljuinsko rieč» (kniževni zbornik; prikupila i obradila preštimana gospa prof.  Barica Pahičova Grobenski / Nakladnik «Tonimir» Vžd. Toplice 2007., sunakladniki občina Bednja i Zavičajni klub Vrbno).
 
Morti bi do mogel povedati do bi ovu pesmu mogel otpopevati na bednjanski.

Vuvaženi Žiga Međimurski (i Sekajkavski) rado je privatil ovu pesmu, ke je rezulteralo negvum vrhunskum izvedbum te skladbe (na CD-u «(Cv)etno protuletje» i to v dvostruke izvedbe: samo instrumentalne, ter z popevajnem).
 
Kak podlogu Žiga je koristil CD z (celovitum) gradiščansko-hrvatskum izvedbum te pesme, ter gradiščansko-hrvatski tekst te pesme.
 
V nastavku su:
 
1. tekst bednjanske ina(t)čice, div(ne v)erzije (z spomenutoga bednjanskoga zbornika),
2. tekst gradiščansko hrvatska verzije (teru koristi i Žiga),
3. samo del pevane glazbe gradiščansko hrvatske verzije,
4. vide(l)o-vezilo (link) na Žiginu izvedbu
5. vide(l)o-vezilo (link) na Žiginu izvedbu – z Žiginem objašnejnem povezanosti pesme z melodijum nemačke himne

 
1. bednjanska verzija   («Nošo bedljuinsko rieč», 2007.»)
 
V joytre sum sa rune staulo

 
V joytre sum sa rune staulo,
vuru pred zeru, vuru pred zeru.

Sim po to sa sprehojolo,
još go zerja nie, još go dnavo nie.

Tum si spauzim divojčicu
kok z verto bejži, kok z verto bejži.

V jane rouke ruožu nejsi,
v droyge ružmurin, v droyge ružmurin.

Z rukauvem si souza breiša,
f persoj ju tiši, f persoj ju tiši.

Ko ja tabe, divojčico,
ko sa žolestiš, ko sa žolestiš?

Sneči su ma zomuš dauli,
serce ma beli, serce ma beli.

Staurem duofcu, begotušu
ko mi vuoljo nie, ko mi vuoljo nie.

Rojši dečku siremoku,
s kiem mi vuoljo ja, s kiem mi vuoljo ja.
 
 
2. gradiščansko-hrvatska verzija (teru koristi i Žiga)

V jutro rano
 
V jutro rano se ja vstanem malo pred zorom.
Ter se k vodici prešećem, da se razhladim.
 
Zagledal sam divojčicu z vrtla šetajuć.
V jednoj ruki grojze nosi, v drugoj rozmarin.
 
“Oj Marico, dušo moja, daj da podahnem!”
“Ne dam, ne dam, a i ne smim, ar sam žalostna.”
 
“Oj Marico, dušo moja, zač si žalostna?”
“Snoć se jesam zaručila, s kim me volja ni.”
 
“Oj Marico, dušo moja, zač te volja ni?
On ti ima srebra, zlata, da mu broja ni.”
 
“Ča mi hasni zlato, srebro, kad me volja ni!
Rajše Bog daj siromaha, da me volja je.”
 
 
3. samo del pevane  glazbe gradiščansko hrvatske verzije
(kliknuti na «08     jutro rano se ja stanem»):
http://www.crackshop.at/index.php?cPath=216_217&XTCsid=fcbb1d74a49eecae56dfce4c106be195 
 
 
4. i 5.:  2 vide(l)o-vezila (linki) na Žigine izvedbe:

4.
Žiga Međimurski – V jutro se ja rad vustanem, ravno pred zorju
, 03:27

http://www.youtube.com/watch?v=FA2ZXm3VU5Y

 

5.
Žiga i Bandisti – Vjutro se ja rano stanem, 04:34
z Žiginem objašnejnem povezanosti pesme z melodijum nemačke himne
(malo treba pojačati zvučnik)

http://www.youtube.com/watch?v=2ric0l2dkjA

Dodatne informacije vezane vuz povezanost hrvatske (i bednjanske) pesma «Vjutro rano» z melodijum nemačke himne moru se najti na medmrežju.