Božica Jelušić: Mladi poštar to sem ja…

RGG (Krugoval Gorni Gradec), 2013-02-20

Božica Jelušić: Mladi poštar to sam ja…

 

”Mladi poštar to sam ja…” – završno je poglavlje novog romana Božice Jelušić ”Čišćenje globusa” napisano na kajkavskom jeziku, a o čemu smo prije već pisali. Ovdje ga donosimo na radost čitatelja našeg portala i uz dozvolu same autorice. (Narudžbe za knjigu s adresom možete poslati na e-mail)

Mladi poštar sem bil, vezda starec, koj na klupi v prisojini sedi i žmerka na suncu. Sunce imam rad, to mi je najvekši prijatelj, gda stare kosti zagreje i osnaži. Štel bi vam to reči: na našem selskem groblju sem bil na Sesvete, iskal sem gdi su moje frajlice zakopane, bumo rekli, najvekše moje mušterije, kojema sem donesel koverti i paketov više neg celomu selu, kaj bi jim svečicu za pokoj duši vužgal. I znate kaj?? Nigdi ni slova na spomeniku, nit godina nit ime, sram ju bilo onu staru čavku, kaj se ljudski ni ponesla i zadnju čast njem dala. To se pri nas tak ne dela, mi smo drugačeši svet, imamo svoje mane, ampak znamo kaj je krščanska dužnost i kak se v životu i smrti postupa…

Samo sem nekakvoga cveteka spustil na grob i hitro zgibal, kaj me nišče ne bu videl. Navek, navek mi je žal, kaj sem ni rekel onoj ženici z rupcom zamotanoj, da sem se i ja na tavanu z jene knjige nemačke reči vučil, fest sem toga nabubal i zapamtil, znojil se pod čerepom na pripeki, ne puščal rečnika z ruke do kesne vure, da bi se morti negdar malo mogli spominati kak dva ljudska srca, kojema malo treba. I na kraju bi rekel, da bi joj makar maloga nasmeha zmamil, dok sem več z dvora zišel:
– Kistihand, frajlica! Sie haben

Slušajte, nekaj bum Vam rekel, ja sem taj poštar, koj se vozil po prašini i išel po bilogorskim selima. Ja sem taj i nijeden drugi, kajti to je lepa služba i vesela družba, ali treba je imati velikoga kuraža, da zajdeš vu te brege, voćnjake, gartlice, hiže bež hižne numere, i ta blatna dvorišča, gdi navek na tebe nasrče jen srditi pevec ili puran, a pes ti trga fčera friško priheftanu nogavicu. Išel sem skoro trideset let kam su me poslali, nosim dopisnice i pisma, tuđe suze i veselja, i peneze takaj, nigdar nikaj ni falilo, sviet me je vu volji imal i velikem poverenju i to mi je najvekša stvar vu mojemu životu.

Rekel Vam bu otprvič, da smo si jasni, kak sem se ni oženil, nekaj mi se v životu preokrenulo, tak se pripetilo, ni bilo z nikakvom nakanom. O, imal sem ja žensko rad, i staro i mlado, đeđerno i srameče, deklu, vdovicu, raspuštenicu.. Čujte furt je pri nami il nekakov rat, tabori i vojne, kajti ja znam, navek je muško z doma othađalo, a žensko ostajalo, pak se je i zgoda stvorila, razmete kaj Vam velim… Pišče se klalo gda su znali da dojdem, jemput vu tiednu, a rakije za grlo podmazati, fine žganice, pri nijedni hiži ni sfalilo! Makar, ja sem pazil na red, ni me bilo lako zmotati niti kupiti! Služba je služba, a družba je družba, tak se to pri nas veli, i toga se mi držimo! I sad, glečte, čovek se ne sme z vuža puščati i v tuđe živote zapikavati, al ja sem poštu nosil i v onaj dvor na breg, na Trezićevo, gdi su majorica i frajlice više-menje same živele, i nekak mi je žalosno bilo okre srca, saki put. Taj pusti dvor i kokoši, nigdar lepe duhe da bi z kuhinje vonjale, navek nešče breše za zaprtemi vrati i tuga ide vun, celoga te vlovi, nemreš joj se odhrvati. Lepa je to hiža, bogme velika za pavuke, miše i ljude, vekša nego škola i farof gda bi se deli skup, ampak nema duhe po deci, po nečemu lepomu, kaj za zutra sadiš vu vreme i vu to vupireš joči i vupanje.

Majorica je bila bleda, stareša frajlica navek vu poslu, a ona kojoj sem najviše pakete i pisma nosil, bumo rekli Marička iliti po gospocki Mary, ta se baš ni znala spominjati, nekak me poprek gledela, kak ftič z grane, gda sem joj one silne cajtunge, knjige i sakojačke koverte s stranjskema štambiljima i markama donašal. Razmem ja da je se njezino daleko, da ona tu na bregu samo v telu živi, dok duša ophađa one lepe gore, jezera, bele hiže i z belem peskom našrotane pute. Razmem da su ženske ruke pisale te adrese, i navek, zanavek, da se ljubavno pismo čeka, makar nigdar ne dohađa. Teško je tak živeti, bez zraka, kakti riba na golem bentu, al ja tu nikaj nemrem pomoči ni napraviti. Mi poštari služimo državi, vidimo gda se na markama menjaju Poglavniki i poglavari, meseci i zvezde, barjaki i strele, samo se ljudsko srce ne premeni i navek hlepi isto: dobiti lepu viest, spasiti si nekaj od dneva, imati sebe rada bar nekoliko časov vu tem žalosnem trajanju.

Gledel sem tu drobnu ručicu, skoro deteču, kak gladi hrpte od knjig i kak okreče v rukama ratne dopisnice i talijanske kartoline, a negda, negda videl sem kak zdihava i da sem donesel ono kaj ni čekala. A potlam, dok je ostarela, onakva mala, seda, brižna, ampak navek još gospocki zdena, z glavom nastran dok te v joči gledi, onda sem još nekaj videl i to nikak ni bilo za podnašati ni pripovedati. Gda je sneha v hižu došla, onak kakti sraka med piščence, to je mam vlezel strah i nekakvo neveselje… Kričanje, krneščanje, nigdar me vnuter ne bi pozvala ni zanudila kak čoveka. Peneze je triput zbrajala, za cigaretline mi ne bi ostavila, a ima toga još…

Nekak si mislim da ni baš preveč znala čitati, one švapske reči, pak talijanske, vuska, visoka slova, z tenkim perom našrajbana…. Mislim si da ni novine otprla, al nekaj drugo sigurno je – videl sem gda je Marina pisma čerepala, novce vun vadila, onoj bogici nigdar ni dala kaj ju pripada, v peklu bu poradi te pohlepe silne gorela! Otpirati pisma, to se ne sme, to ni red, mislil sem kaj bi ju prijavil, al sem odustal, razmete, ja tu živim, med tem svetom, kaj vidim – ne vidim, kaj čujem – v zemlju zakopam. Jovanka se zvala, ne bum zabil, kuštrava i zločesta, v gospodcku ižu ni pasala, šaka v joko, one njezine nacifrane oprave, kak na kranjcu v kukuruzišču.

I tak… odišel sem v penziju, rat je prešel, onaj drugi, krvavi, puno se naših ni vrnulo, gospodične su bile žive, ali sem se baš nigdar ni na breg zaputil, kaj me ona žalost ne bi zapuhnula i obuzela pod stare dane. Mislim si negdar o silnema knjigama koje sem na biciklinu na breg dovlekel, što bu to igda čital i kak se bu dokonjalo to stoletje v koje sem vlezel, verujuči samo v dobru kapljicu i dobra dela, a se drugo je nikaj, pepel, megla i prah…

Mladi poštar sem bil, vezda starec, koj na klupi v prisojini sedi i žmerka na suncu. Sunce imam rad, to mi je najvekši prijatelj, gda stare kosti zagreje i osnaži. Štel bi vam to reči: na našem selskem groblju sem bil na Sesvete, iskal sem gdi su moje frajlice zakopane, bumo rekli, najvekše moje mušterije, kojema sem donesel koverti i paketov više neg celomu selu, kaj bi jim svečicu za pokoj duši vužgal. I znate kaj?? Nigdi ni slova na spomeniku, nit godina nit ime, sram ju bilo onu staru čavku, kaj se ljudski ni ponesla i zadnju čast njem dala. To se pri nas tak ne dela, mi smo drugačeši svet, imamo svoje mane, ampak znamo kaj je krščanska dužnost i kak se v životu i smrti postupa…

Samo sem nekakvoga cveteka spustil na grob i hitro zgibal, kaj me nišče ne bu videl. Navek, navek mi je žal, kaj sem ni rekel onoj ženici z rupcom zamotanoj, da sem se i ja na tavanu z jene knjige nemačke reči vučil, fest sem toga nabubal i zapamtil, znojil se pod čerepom na pripeki, ne puščal rečnika z ruke do kesne vure, da bi se morti negdar malo mogli spominati kak dva ljudska srca, kojema malo treba. I na kraju bi rekel, da bi joj makar maloga nasmeha zmamil, dok sem več z dvora zišel:
– Kistihand, frajlica! Sie haben

(Božica Jelušić: Čišćenje globusa, slike Ivan Lacković Croata)

Zvir:
http://radiogornjigrad.org/?p=5600

 
 

Vijenac / Godište XIX  / broj 464-465  / 15. prosinca 2011.

Razgovor
BOŽICA JELUŠIĆ, KNJIŽEVNICA

Kajkavski postoji kao jezik, a ne kao dijalekt 
Jezični unitarizam jednako je opasan kao i politički

http://trnac.net/2012/09/15/kajkavski-postoji-kak-jezek-a-ne-kak-dijalekt/

 

 

Cajtmašina (vremeslov, vremeplov)
Božica Jelušič (AD 2007) kak ŠTAndardna veliko štokavka

 

* * * * * * * * * *

prof. Željko Funda

Važno je Kaj pivo

(Ova priča je fikcijska nadopunitva zgoda kaj se pripetil v Svetomu Ivanu Zelini 2007. v prigode okrugloga stola na temu Kajkavski spomejnek.)

Zgovarajuči vsaki Č i Ć kot stoodstotna Bosanka, Jelča je kruto zpametno štokala o kajkavski emirati, potreboče emancipacije i revitalizacije Kaja, o reči materinske kak materi jezika. Gda je rekla biti nam je što jesmo, dakle, čuvati i njegovati svoj identitet, ja sem pukel. A kaj ne bi zato morali kajkavski govoriti? Kaj nam to ne naša bit? Kaj ga govoreči ne čuvame i pestujeme? Kaj ne bi zato morali i spikati i šprehati kajkavski? – U službenoj prilici koristi se službeni jezik, kolega, rekla mi je Jelča. Unda mi ovde traflame cajt če je tak. Ja vas šče jenkrat pozivam da kajkame. Šinja, Kutni, Riba, Marča, Hlebinec, Petrek, Lajninski, Božurka, same kukme kajkavskega vitiznanstva, kaj su sedeli v dvorane, mučali su. Pol ih je v pod gledele. Ja sem čakal. Več je hasni od jedne pive neg od superintelektualnoga štokanja o Kaju. Pozivam one koteri tak misliju da z menum odidu na jenu kriglu.
Nastavek:

http://trnac.net/2013/07/24/vazno-je-kaj-pivo/

Tuliko sem je pisal da je otišla v-zamuš za poštara.

 

Petra Vurušić – Pismo dragom v Zagorje (Krapina 2011) Nove popevke 10.9.2011. HQ, 03:22
http://www.youtube.com/watch?v=O8WabtG0rr4

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(Čitam) pismo (bez o)čali

Vice Vukov ~ Pismo Ćali [Cijela Verzija], 04:50
https://www.youtube.com/watch?v=mOEUxNxmCnc

 

(Na)pisana, (na)šarana jesen …
Jelena Mokos – Pisana jesen, 01:55

32. Smotra dečjoga kajkavskoga pesništva “Dragutin Domjanič”
Sv. Ivan Zelina, 20.10.2012.
Pisana Jesen, Jelena Mokos, 5. r(azr)ed
OŠ Ante Kovačića, Zlatar
Pelatelica: Nevenka Šušljek