A kie je lojtre deržal?

Pregled tisKAJna

Varaždinske vesti, br. 3591, 29.10. 2013.

 

Piše prof. Barica Pahič

 

KAJ je naše pitanje i naš odgovor

 

A kie je lojtre deržal?

 

Se ide na gorše, nikaj na bolje Tu i tam se pojavi poneka nada da buju kradljifci dopeljani v red, ali se ne popravlja ništ, a raste same dug. Mi sme narod bogati same s kradljifci i onie šteri jim lojtre derže. A stara narodna mudrest veli da je jednak kriv onie šteri hruške kradne kak i onie kie mu lojtru derži. Kulike je tek onie šteri su nekemu lojtru i napravili?

Sakoga dneva nas novine zasipljeju z viesti o tem kak se v naše deržave krade i tuo nie na drobne nek baš same ne velike. Nie na tisučake kaj bi sakemu normalnemu človeku več bile pune. Kulike je milijun penez si človek, šteri ima plačicu okoli tri tisučaka ili mirovinu okoli dvie, nemre ni zamisliti kam pa kulike je 17 milijunov, pa 42 milijuna, pa stuo milijunof i tak dalje i tak na više, f kunam. Tisučake i milijune v euri nemre ni zamisliti.

 

Saki čas se otkrivlje kak je nieki drmnul nezamislive velike peneze v duoba gda tuliki ljudi nemaju posla, da nam stalne rasteju ciene i povečavljeju nam poreze. Zgledi da je naš hervatski žep jake gliboki gda se z njega stelne tak pune more zvlačiti. Vlast more duojti do sake kumice na placu i vdrapiti ji kaznu, ali do onie velikih se nekak polefko spienje pak kradljifci f tie žep rivljeju nie same šake nek i ruke do laktof.

 

Se ide na gorše, nikaj na bolje Tu i tam se pojavi poneka nada da buju kradljifci dopeljani v red, ali se ne popravlja ništ, a raste same dug. Mi sme narod bogati same s kradljifci i onie šteri jim lojtre derže. A stara narodna mudrest veli da je jednak kriv onie šteri hruške kradne kak i onie kie mu lojtru derži. Kulike je tek onie šteri su nekemu lojtru i napravili?

 

Vište, med prosvetari se more zapaziti veliki manjek kradljifcof. Tu i tam se najde nieki, ali je tuo na sitne. Kaj pa vučiteli i moreju fkrasti? Krajdu?

 

Zmislim se svoje mladosti da sme vučiteljevali po seli di ni bile ni struje, a poštar je dohajal same dva put na teden. Nie bile ni radija ni kina ni televizije. Ali sme se pune družili i popievali. Z tie časov se rade zmislim jene smiešne pesme o tem kak je “jen gospon poslal medveda z grada da bi tie medved hruške dol stepal”. Medved ni štel i gospon je poslal pal’cu da bi medveda natepla, pa vatru da bi pal’cu zežgala, ali nišče od poslanih nie štel ništ napraviti. Onda je poslal vodu da bi vatru zgasila i ona je pričela delovati pa je vatra pričela palicu žgati, palica medveda tepsti, medved je muoral hruške stepsti, a “ hruške su same dol’ copale”

 

Tuo je trebale jake berze popievati tak da bi nam se jeziki zvuzlali, bolj nek pitanje varaždinskega smetja radi šteroga je gospon z glavnega grada poslal svoje medvede, palice, jognje i vode. Morti buju si oni delovali. Kie su hruške štere treba stepsti, kie jih tuo nie štel tepsti na vrieme, je li se bu dogodil “domino efekt” ili buju hruške same dol’ copale, ostaje pitanje. A kie bu platil odgovor? Deržatelji lojtri?

 

 

Zvir:
http://varazdinske-vijesti.hr/kaj-je-nase-pitanje-i-nas-odgovor/a-kie-je-lojtre-derzal.html

i(l) str. 25. sim

(vezilo funkcionera morti samo ograničeno vreme)

http://varazdinske-vijesti.hr/pdf/3591.pdf      

Aktuelni broj VV:
http://varazdinske-vijesti.hr/online/Main.php?MagID=1&MagNo=1     

LOJTRICE I LESTVICE ZVUKOV

VICE VUKOV – SUZA ZA ZAGORSKE BREGE, 03:35

http://www.youtube.com/watch?v=aM_4vzu8Y4U

 

 

JEDNU LOJTRU BUM DONESEL.wmv, 03:53