Športom protiv cigaretlinov, cuge i droge

Pregled tisKAJna
Međimurske novine, br. 946, 31.10.2013.
e-vundano 04.11.2013.

Premišlavanje Jožeka radnika

Športom protiv cigaretlinov, cuge i droge

Minulo soboto se je na čakoskomo glavnomo trgo “peglala neravnopravnost.” Najme kaj, udruga “Zora” je organizerala peglanje robači za moške, kaj so šteli reči kak je peglanje ne sam ženski posel. Ne bi se štel mešati v peglanje robači, jerbo so naši stareši nas vučil da žene peglajo robače, a mi moški peglamo žene i unda je navek mir pre hiži. Ne bodete veruvali, ali je bila stiska pre pegli i trelo je na red čakati, tak da so, na vse zadje, i robače sfalile.

Piše: Jožek radnik

Bild in Originalgröße anzeigen
Esdepeovci so zebrali svoje glavne šteri bodo držali cugle partiske vlasti vu svojimi rokami štiri leti štere so pred nami. Vsi smo bili najgerek što bode itak zamenil Iveka Perhoča vu fotelji županiskoga precednika. Čuda je bilo kandidatov par meseci predi izborov, ali kak to v svetaj knigaj piše, čuda je bilo zvanih, a malo zebranih, tak da je, na vse zadje, kniga pala na dva slova. Vsima nam je poznato gda so v trko za županisko precedničko partisko foteljo genuli Mladen Novak z Slakovca i Štef Kovačov z Čakovca. Biračko telo je zebralo Mladena Novaka. Svoje glase so dali iskustvu, a mladost so ostajli na čekanjo z porukom: vejč sreče drugoč. Zazvedili smo posle izborov gda so obedva kandidati došli z desne strane, očem reči, z cirkve jerbo so odgojeni v katoličkomo duho. Mladena Novaka je mama vučila i prepravljala kaj bode velečasni, ali je on skrenul levo dok je svojega kruha prijel v roke, a Štef Kovač je negda popeval vu Makovcima. Kuliko vidimo da so esdepeovci na vreme zazvedili kak so nejbolši ljudi šteri so cirkveno odgojeni jerbo oni nejveč vredijo, očem reči, ne mislijo jedno, govorijo drugo, a delajo tretje. Ili kak to veli naša međimorska himna: Tu me moja draga majka rodila, tu me ona prva v cirkvo vodila, Boga molit, bližnjeg ljubit vučila, bližnjeg ljubit navčila. Nek sam tak delajo kak so jiv mame navčile i nigdar nebodo sfulali. Ve mi je stopram postalo jasno zakaj esdepeovci pobeđivlejo na izboraj i zakaj ljudi šteri hodajo v cirkvo jim davlejo glase! Pak so to jivi, očem reči, pravzaprav naši!.

Minulo soboto se je na čakoskomo glavnomo trgo “peglala neravnopravnost.” Najme kaj, udruga “Zora” je organizerala peglanje robači za moške, kaj so šteli reči kak je peglanje ne sam ženski posel. Ne bi se štel mešati v peglanje robači, jerbo so naši stareši nas vučil da žene peglajo robače, a mi moški peglamo žene i unda je navek mir pre hiži. Ne bodete veruvali, ali je bila stiska pre pegli i trelo je na red čakati, tak da so, na vse zadje, i robače sfalile. Peglal je Zoran Vidović, zamjenik župana i kuliko sam mel za čuti pobunila se zamjenica Sandra  jerbo je to jeni posel, peglal je i gradonačelnik Štef Kovač i čistam se je dobro priložil poslo kak da negdi furt trenera. Peglali so i Kovačovi zamjeniki, Mario i Romano, morem vam reči da čakoskim grackim ocima peglanje čistam dobro ide od roke, a jive žene so se na smeh držale. Peglali so i novinari, ali jif nebrem baš pofaliti, vidlo se da ne trenerajo. Kaj se penzionerov dotikavle, oni dobro peglajo, ali se vidi da imajo čas, pak so malo premuhljavi, ali so oni svoje oddelali, tak da jim je to rekreacija, a tu se unda ne tre siliti. Zmislil sam se jedne priče iz života, štero se pripetila nam Međimorcima dok smo skupa z Hrvatima došli v Evropo. Deli so nas skup z Švabima i Francozima kaj za osem minot speglamo robačo, pojemo sendviča i poseksamo ženo. Prvi je bil na redo Francoz, on je hapil z seksom i vreme mo je zcurelo, a robačo je nej niti v roke prijel. Unda je došel Hans, on je nejpredi počel peglati, sendviča je pojel, ali mo je žena ostala neposeksana. Vsi so bili najgerek kaj bode napravil naš Đura jerbo smo mi novi v Evropi? Đura kak Đura, znašel se od prve i jedini je za osem minot zbavil vse posle: dal je ženi kaj je peglala, a on je seksal i jel sendviča. Navek smo bili spametni kak vrag, makar nas vsi šinfajo kak nemamo dosti visoke škole. Istina Božek, škole imamo kuliko imamo, ali se vidi gda smo ne zabadav v škole hodali.

Ne tak zdavnja se minister dela i penzionerov pofalil kak bode prekontroleral vse one šteri imajo invalicke penzije. Falil se, i to prek televizije, kak bode dostik “invalidov” vrnul nazaj na posel. Morem vam reči da je od unda več hajdig vode preteklo spod pod trnavskim mostom, ali još niti jeden “invalid” ne dela. Neje to tak lefko naprajti kak so gospon minister mislili. No, očem vam reči, da me te “invalidi” preveč ne muočijo, makar ga jiv je prek pedeset jezer, bil bi čuda veseleši da bi minister nekšega nevolo zmislil kaj bi ovima štiristo jezeri na burzi dela dal nekšega posla.

Čakosko Vječe za prevencijo se fali kak čuda dela i kak vsi mi od jif imamo velikoga hasna. Dok sam malo bole zaluknul v čakoske pučke škole mam mi je v pipi vgaslo. Najme kaj, zazvedil sam kak se v petom razredo počne pušiti, ali to onak skrivečki, po parko dok se ide dimo z škole, vu šestomo se počne piti, isto tak v parko, ali sam v petek i soboto, a skorom sam na rit opal dok sam zazvedil da se v sedmomo razredo more nabaviti droga. I to ne skrivečki i ne moraš preveč dugo iskati. Dok si to čovek malo bole pregrunta, pred kraj sedmoga razreda deca so več čistam prepravlena za ono tamnešo i gršo strano živlenja: pijejo, pušijo i drogerajo se. Nej znati gde smo mi stareši zahuzali kaj so nam deca tak zglajzala? Najgerek sam kaj, itak, dela to Vječe za prevencijo? I zabadav nam je Čakovec prijatel dece ak jif ne zna spraviti na pravi pot, nek zglajzajo predi nek dojdejo vum z pučke škole. To je ne mala nevola i moramo vsi zasukati rukave i nek vsaki oddela svojega posla ak očemo meti zdrave generacije. Tre športo i šporckaj težakaj pomoči kaj bodo mogli pobediti cigaretline, bambuse, pivike i drogo!

VESTI  IZ  2040:

– Prestal je štrajk doktorov, šteri je počel zdavnja, 2013. leta. Oni šteri so počeli štrajka so več zdavnja v penziji, a minister si grunta kak nam doktori opče ne trebajo, jerbo ak so ljudi ovih, cirka, tridesti let preživeli bez doktoto unda bodo to mogli i dale.

– Našli so se penezi, šteri so pred tridesti, četrdeset let zginuli iz HAC-a. Bili so v tunelo Sveti Rok v jednomo šahto za vodo šteri je bil napravleni na brego tak da je v jega voda nigdar i nikak ne mogla dojti.

– Čim so se našli penezi v tunelo, minister za peneze v novoj Vladi međimorec Zoran Vidović mam je zmenšal PDV-a za dva procente, tak da je ve sam 29%.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=23373:portom-protiv-cigaretlinov-cuge-i-droge&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 54. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine946i?mode=embed&layout=grey
i(l) str. 54. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/946/mnovine946i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zorja, moja zorja

Zorja , moja zorja , ne shađaj mi rano
ne shađaj mi rano, već počekaj malo
Dok si ja zešijem dragomu rubaču
koju imal bode dok na vojnu pojde

Na svaki rukavec rožicu rumenu
a na prvo krilo ime Jezuševo
Rožica rumena dišala mu bude
ime Jezuševo na pomoč mu bude

L.I.P.E. – ZORJA (redateljska verzija), 05:57