Rimski obrednik z leta 1929.

23. kolovoza 2011.
Rimski obrednik z leta 1929.

Naš prijatel Luka je vredno delal i priredil elektroničku kopiju zajnoga predkoncilskoga Rimskoga obrednika na hrvatskomu jeziku. Ov je obrednik i pre bil dostupen na internetu
(Rimski obrednik 1929.)
lubaznostju vlasnice više zanimlive blogov mr. sc. Snježane Majdandžić-Gladić
(http://bibijana-majglad.blogspot.com/ ).
Maker sem i sam z te kopije vadil tekste za blagoslove vode i soli, hrane, trav itd., senok je poprilično ograničejne v rablejnu bila čijnenica ke ta verzija ne bila skenerana neg fotograferana, z mestimično mutnem mestam. Verujem da bu ova nova verzija okuražila svečenike i laike da vupoznaju i rabe ovo blago katoličke tradicije. Kak je se na hrvatskomu ŠTANdardu, vuporaba obrednika trebala bi se i leže reširiti kajti nema eventualne problemov z vučejnem latinskoga jezika.

***

Lubaznostju jenoga svečenika, vuspel sem dojti do zvirnoga primerka Rimskoga obrednika vundnoga v Zagrebe leta 1929., skenerati ga i tak napravitii dostupnešem sem teri bi ga šteli rabiti.

Skenerajne je napravleno v visoke rezolucije vuz prepoznatlivost teksta, tak da je (po)dat(k)oteka “žmeka” oko 160 MB. PDF datoteku morete prevzeti sim
(download link: http://dl.dropbox.com/u/28548541/RO1929_scan.pdf ),
a ak obrednik očete samo prelistati dok ste spojeni na mrežu, to morete napraviti sim
(http://bibijana-majglad.blogspot.com/2009/03/rimski-obrednik-iz-1929.html ).

Zvir:
http://tomablizanac.blogspot.com/2011/08/gostujuci-autor-rimski-obrednik-iz-1929.html

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V „Rimskomu obredniku z leta 1929.” more se najti, med drugem,

X        Blagoslov plodova i vinograda (str. 262)
XVII    Blagoslov novih plodova (str. 269)
2        Blagoslov vina na blagdan sv. Ivana ap. i ev. (str. 432)
8        Blagoslov kruha, vina, vode, plodova protiv bolesti grla na blagdan sv. Blaža biskupa (str. 441)
53      Blagoslov vina za nemoćnike (str. ..  )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Denes se pri blagoslovu vina gustokrat rabi molitva z najnovešoga obrednika, tera je (molitva) obča za blagoslov hrane i pijače v sem prilikam, dok „Rimski obrednik z leta 1929.” nudi konkretne prilike, najgusteše z pobožnosti o blagdanu teroga sveca.

Cirkva vino blagoslivle, skup z drugemi jestvini, više put na leto, naravski vuz Vuzem, al “pravi” blagoslov vina od davnin je na blagdan sv. Ivana apoštola, 27. 12. 
Vidi se da te obrednik ne spomijne sv. Martina i vino, tak da nema nikakove “tradicije” blagoslova, a još mejne krščejna vina, kak je na priliku fašnička tradicija od Tri krale do Pepelnice, ili običaji vuz sv. Luciju ili Mikulu…

Odgovore po tomu pitajnu daje i  članek biškupa Šaška*. Cirkveno-konformnem pristupom oče se blagoslovom vina istisnuti negvo „krščenje”, tero se („krščejne” vina) sprda čak z tri sakramente…

 * Dr. Ivan Šaško
Gruntajne vuz Martijne

http://trnac.net/2013/11/25/gruntajne-vuz-martijne/

 

Ziher ni v dojdučnosti nabu moči zbeči čitati / prenašati kajkavski pisane (na priliku križevsko-štatutne) martijnske članke („Nek se piše kajkavski, pa maker i dobro“, da parafrazeram Dalija), ali vuz to treba naglašuvati cirkveno-konformne regule (molitve) po pitajnu blagoslova vina.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vinska Kaplja – Kvartet Gubec, 02:19