Ivek i jegovi dva japeki

Pregled tisKAJna

 

Međimurske novine, br. 950, 29.11.2013.
e-vundano 02.12.2013.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Ivek i jegovi dva japeki

Moram vam sprepovedati kak je to bilo v Ameriki. Đon (mi ga bodemo zvali Ivek) je živel z dva japeke, jednoga je zval japa, a drugoga mama i išel je v osmi razred pučke škole. Jedno večer je doletel v kupaonico de se je japek tošeral i spazil je meštrijo štera je  japi hlebentala med nogami. Jen čas je gledal, a unda je rekel: Joj, japa, kak ti imaš velikoga pimpeka. Japa mo je na to otpovedal: Neje to nikaj sinek dragi, a da vidiš kakšega stopram mama ima?
Neje niti Iveko lefko živeti z te dva komade pre hiži. A kak bi Marika i Barika bile srečne da bi takši tulipani rasli i cveli v jivaj vrčakaj?

Kaj pak očejo od nas ovi iz udruge “U ime obitelji“? Oni očejo kaj v nedeljo pemo glase davat i kaj zaokružimo DA i to zato kaj bodo se i dale mogli ženiti sam moški i žene, a oni moški šteri očejo skupa živeti nek živijo, ali se to ne bode zval brak, jerbo so dva pimpeki još nigdar ne meli deco. Očem reči, oni morejo naprajti dete, ali ne jeden drugomo. Isto tak ak bodo dve dekle štele skup živeti nek živijo, ali se nebrejo oženiti. Ve mi je palo na pamet, da bi se te dva moški, šteri očejo skup živeti, i dve ženske, štere so se zaljubile jedna v drugo, morali potpisati negdi da se bodo skurvali jedni z drugima sam zato kaj ne bi nešči drugi moral za jiv deco delati. Najte me krivo razmeti, ali ak bi nekši dečec živel z dva tatije (makar jednoga zove japa, a drugoga mama), kaj bi od njega postalo? Isto ono kaj so mo japa i mama! Kaj doma vidi kak se to dela, tak bode i on dale delal, očem reči motal bode se okoli kosmate moške riti. Na drugoj strani bode se isto pripetilo i z Maricom, štera ima dve mame, ona bode se motala okoli ženske školjkice.

Vsi znamo da je dragi Božek stvoril moškoga (Adama) i ženo (Evo) i rekel jim je nek lejpo živijo v slogi, nek se radi imajo, nek se parijo i nek potomke izrodijo. I tak je bilo na jezere let. Tak je bar bilo pre onima štere je Božek na svet poslal. I ak je Božek to tak vredil unda to tak i dale mora biti. Nekaj si gruntam da je, brzčas, tak bilo i pre onima šteri so od majmuna postali, ali ovo kaj nam ve Amerika, Evropa i svet očejo prodati kak demokracijo, očem reči, slobodo, to vam meni na nikaj ne vleče. Rečite mi, prosim vas lejpo, kaj bi bilo z ovoga našega sveta da si je Adam mesto Eve počel dečka iskati? I to je još ne vse: vse je to lepo i dobro dok se o temo spominamo, a kaj bi naprajli da vam sinek, mladi, školani i lepi kak slika dojde dimo z pajdašom, posedne vas za stol i stiha vam pošepetne da je to jegov dečko. Kuliko bi vas, očem reči, nas, to preživelo?

Moram vam sprepovedati kak je to bilo v Ameriki. Đon (mi ga bodemo zvali Ivek) je živel z dva japeke, jednoga je zval japa, a drugoga mama i išel je v osmi razred pučke škole. Jedno večer je doletel v kupaonico de se je japek tošeral i spazil je meštrijo štera je  japi hlebentala med nogami. Jen čas je gledal, a unda je rekel: Joj, japa, kak ti imaš velikoga pimpeka. Japa mo je na to otpovedal: Neje to nikaj sinek dragi, a da vidiš kakšega stopram mama ima? Neje niti Iveko lefko živeti z te dva komade pre hiži. A kak bi Marika i Barika bile srečne da bi takši tulipani rasli i cveli v jivaj vrčakaj?

Vesna Pusič i drugi Narodnjaki čistam slobodno velijo kak pejo na referendum i da bodo protiv običnoga braka vu šteromo hercujejo mož i žena, jerbo se nesmejo ograničavati ničije slobode, očem reči, nek si vsaki zbere koga si oče. (Dok sam to čul, mam sam odišel k sosedo i rekel sam mo da sam si zebral jegovo Bariko, ali me je natiral z drošcom v roki, a niti mi je gemišta ne natočil). Isto tak je minister za đake i škole, Željkec Jovanovič, poslal vsim ravnateljima i profesorima školi depešo da nesmejo nikomo govoriti, a posebno ne starešej đakaj, kaj oni mislijo i kak kanijo glase dati v nedelo na referendumo. Prosim vas lejpo, nesmeš reči kaj misliš, pak je to ne ograničavanje slobode? Z jedne strane more, a z druge nebre. To vam je kak i seks, s zadje strane je vredo, a z prve ne. Ali prinas vam je vse nampak, pak tak i to: Napriliko, ve niti profesori z biologije, vjeronauka ili etike nesmejo svojim đakima, a niti nikomo drugomo, reči kaj mislijo o ženidbi, o japekaj i mamikaj, a na referendum nesmejo niti pomisliti, a ne kaj bi ga spomenuli, ak se nečejo najti na burzi brez posla. Ak je to ne mobing kaj je unda?

Oskarovec, Branko Lustig, je došel i k nam v Čakovec kaj nam pojasni kak je rekel da se fašizam znova pojavil pre našaj sosedaj Mađaraj, a ne prinas v Međimorjo. Malo mo je pobeglo v Zadro, jerbo je negda, dok je fašizam hodal po ovomo našemo hataro, Međimorje bilo pod Mađarima. Slobodno morem reči da ga v Međimorjo nigdar nej bilo fašizma jerbo se je z Mađarima dotepel k nam dok so oni hercuvali vu ovomo našemo cvetnjako, a i z Mađarima je odišel od nas. Mi smo ga nikak ne mogli herbati jerbo ne znamo mađarski. Gospon Lustig se je na glavnomo čakoskomo trgo obrnul okoli sebe i priznal (i to pred županom) da ga tu ne fašizma prema Romima i da se tu vse dela kak Romima ne bi falila niti las z glave i kaj ne bi nigdar odišli od nas. Videl je da smo se več privčili jedni na druge. Požalili smo se gospono Lustigu da mi čuda delamo, a Romi još več kradejo. Malo se je nasmejal i utješil nas je da to mi bodemo vse sami vse rešili, kak i vse drugo, jerbo ak bodemo čakali na druge (čitaj: političare v Zgrebo) unda to nebo nigdar rešeno. Ili bodemo rešili ili pak se bodemo privčili, kak foringaški konj. Kak nam bole paše, jerbo Rome je, bar do ve, nišči ne uspel pripitomiti.

Istražni sodec, šteri dela inventuro vsega kaj je gospon Nadan Vidoševič preskrbel črez svoj radni vek v Hrvaškoj gospodarsko komori je pustil Vidoševiča z rešta i to z istoga razloga zbog šteroga ga je i zaprl: kaj ne bo utjecal na svedoke.

Međimorski esdepeovci so završili i zadje svoje kadrovske izbore. Ne bodete veruvali kuliko poštovanja so meli prema svojemo bivšemo precedniko i šefo, Iveko Perhočo. Zeli so v obzir jegovo bogato iskustvo stečeno dugoletnim vođenjem Međimurske partije i ispunili mu i zadjo političko željo. Najme kaj, neso ga nikam zebrali i postal je znova sloboden čovek. Kak ftič na kiti. Da čovek ne poveruje, tuliko poštovanja i uvažavanja se retko denes najde. A stopram med političaraj.

VIJESTI IZ 2043. LETA:

Dugoletni, očem reči, vječni minister za peneze, Slavek Liničov, je posle svojega osmoga mandata uspel napraviti ono kaj se je hapil, več zdavnja, 2013. leta. Dotiral je v red vse fabrike i vsa poduzeča v Lepoj Našoj, tak da ve vsi plačajo svoje duge nejkesneše za 30 dni. Vsa tri poduzeče, štera so uspela preživeti Liničeve reforme, so još niti jempot ne zakesnila z plačanjem: niti Agrokor, niti Konzum, a niti pak Tisak.

Ustavni sod Lejpe Naše je posle tridesti let del točko na rezultate referenduma održanoga još onoga turbolentnoga 2013. leta, na šteromo so Hrvati nej dopustili pederima i lezbijkama kaj se zrivlejo v Ustav. Još jempot se prasica skazala: pravica je spora, ali dostižna, makar je pol socov, šteri so započeli toga slučaja več na grobjo.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=23997:ivek-i-jegovi-dva-japeki&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine950i     
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/950/mnovine950i.pdf           

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kavaliri Noš Ivek YouTube, 03:15