Snieg na Jendraša veliku škodu nanaša

Pregled tisKAJna
Zagorski list 30.11. 2010.

IZ BAKINE PUČKE BILJEŽNICE
Z mamičine pučke (japo)teke

Snieg na Jendraša veliku škodu nanaša

Piše: Zoran Gregurek
 

Generalić Josip | Kesni sneg

Kesni sneg (Jožek Generaličov; graphics, aquarelle – 38 x 27 cm)

 

Konac studenog doba je kad se gotovo uvijek mijenja vrijeme i počinje prava zima. Što je o tim danima govorila naša hraščinska baka Ivka, uvijek je bilo korisno poslušati i zapamtiti.

– Je, si zname da sveta Kata – snijeg na vrata. Ali vražji zna biti i Jendraš (30.11.) šteri ima imendan 5 danof pokle Katice (25. 11.). Veli se da snieg na Jendraša veliku škodu nanaša. Jer onda su gliboki snieg i smrzavice ne same dane krej toga goda, več i cijieli dvanajesti i mesec sijiečanj. Tuo znači i da se bu skurile pune drf i da se bu gazda saki put za glavu lovil gda bude deca ili baba z drvarnice išli z punu košaru ciepanic. Treba bu pak iti vu šume, a snijeg je do vuh…, neumorno je pripovijedala baka. Još je gore, napominjala je starica, kada na Andrijino bude lijepo i toplo vrijeme.

– Ake je na Jendraševe jug, dvije Krapine su skup. Rekla bi tak moja babica štera bi sedijiela na stolčecu krej ulaznih vrat i gledela prema nouvomu i staromu koritu Krapine (u Krapina Selu, Konjščini). Gda je na Jendraševe bile južne vrijieme, tople za kratke rukave, brže bi nastupila tak jaka zima da bi se se zaledile i ne bi znali kud hodime, gdje je ledveni put, a gde ledena koura od poteka. Same, tuo nije bile dobre zabiti gda je došla odjuga, onda bi se lafke mogel najti vu ledvene vode i, nedajbuog, se ftopiti ili se tak nazimeti da bi drhtal kak pes na diežđu i morali bi te zamotati vu tuopli blazinu – prisjećala se baka. Baka je ponovila i kako se oblačiti za velike hladnoće.

– Nije dobre na se deti debeli sviter da hodiš kak medved, a spodi imaš same potkušulju ili kombine. Mrzle ti bu a jake buš otprvaljen. Bolje je pune felji oprave imati na sebe i sa nek bu tienka. Če baš 5 ili 6 felji – smijala bi se baka koja je na sebi, kad se živa spustila 20 ispod nule, znala imati majicu kratkih i dugih rukava, haljinu, dvije tanke veste i prsluk bez rukava.

Zvir:
http://www.zagorje.com/clanak/8165/iz-bakine-pucke-biljeznice-snieg-na-jendrasa-veliku-skodu-nanasa.aspx
ili
http://www.zagorje.com/kolumne/pregled/iz-bakine-pucke-biljeznice-snieg-na-jendrasa-veliku-skodu-nanasa-1 

O, o, o, Andrija, super momak si ti… ,
Zagrebečki festival 1962.

Andrija- Ljiljana Petrović, 02:34

https://www.youtube.com/watch?v=FZn4LK0AKg0

Mužikaši

Baš su vu selu, čuti je bajs,
stari štrumenti, poznati glas.
Prvista Joža, bajsar Tomaš,
beglajter Ivek i Pepčev Jandraš.

Igraju putnu, ideju sim,
cviliju gusle, škrgeče prim.

Nekak im cesta prevuska je
pak i po grabe ima ih ve.
Ne veli zabadav bajsar Tomaš
najlepše biti je mužikaš.

Ivek Robičov (Tamburaškin)…
IVO ROBIĆ -Mužikaši (KRAPINA), 01:55