Cug mašine vse meje fučkajo!?!?

Pregled tisKAJna
Međimurske novine, br. 947, 08.11.2013.
e-vundano 11.11.2013.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Cug mašine vse meje fučkajo!?!?

Doktori ne vračijo, štrajkajo, cugi ne vozijo nemajo cugmašine. Cuge bez voznoga reda, to smo več meli, ali cuge brez vagonov to je nekaj čistam novoga. Tak se to pripetilo prinas v Međimorjo kaj so se školarci z doljnjega kraja ne meli vučem v školo dopelati. Morete se misliti kak je bilo dečkima šteri so morali čuvati po dve puce, na vsakoj koleni jedno. To vam je te višek od šteroga glava boli. Železničari nas prosijo kaj jiv malo počakajo kaj dojdejo ka sebi. Cugmašine na strujo so v kvaro, za onima na nafto pijača fali, a one tretje na vuglen več ne delajo, makar ga vuglena dosti, a i ovi kaj na ogej mečejo so još ne vsi v penziji. Što bi to vse vred postavil gda se oni, šteri bi to morali delati, borijo kaj ne ostanejo brez fotelji. Minister je zmenšal broj fotelji, a broj riti, štere so navčene v mehkomo sedeti i nikaj ne delati, je ostal isti. A i tua naša deca z Doljnjega Međimorja so malo čudna: kam letijo v školo mesto kaj bili srečni da ne morajo iti, a zgovora, očem reči, ispričnico imajo.

Varaždinska bolnica, očem reči, jeni šefi so priznali da je za par dni vejč od mesec dni ne napravleno, nek ostavleno za bolše (čitaj: radno) zutra nekaj malo meje od štiri jezere pregledov i neje napravleno nekaj meje od 150 operaciji., a još navek se ne dela kak Božek zapoveda, očem reči, štrajk još navek traje tak da se bode toga još nabralo.Naši čakoski doktori so ne nikaj priznali, ali več hajdig dugo so ganjki, a isto tak i stoli za operacije, v bolnicaj čistam prazni. Rekel mi je pajdaš šteri brusi nože, škarje i vso drugo meštrijo da je več dva mesece nišči z bolnice ne donesel pelecine i skalpere brusit, kaj znači da jiv opče ne nucajo.

Glavni sidikalist med doktoraj, doktor Babić, je zbetežal. Prijela ga je nekša hetika, kašlal je, mel je vručino i nejso ga prijeli na hitno jerbo je alergija prema političaraj i ministro za zdraviče ne na spisko za hitne slučajeve.

Doktori ne vračijo, štrajkajo, cugi ne vozijo nemajo cugmašine. Cuge bez voznoga reda, to smo več meli, ali cuge brez vagonov to je nekaj čistam novoga. Tak se to pripetilo prinas v Međimorjo kaj so se školarci z doljnjega kraja ne meli vučem v školo dopelati. Morete se misliti kak je bilo dečkima šteri so morali čuvati po dve puce, na vsakoj koleni jedno. To vam je te višek od šteroga glava boli. Železničari nas prosijo kaj jiv malo počakajo kaj dojdejo ka sebi. Cugmašine na strujo so v kvaro, za onima na nafto pijača fali, a one tretje na vuglen več ne delajo, makar ga vuglena dosti, a i ovi kaj na ogej mečejo so još ne vsi v penziji. Što bi to vse vred postavil gda se oni, šteri bi to morali delati, borijo kaj ne ostanejo brez fotelji. Minister je zmenšal broj fotelji, a broj riti, štere so navčene v mehkomo sedeti i nikaj ne delati, je ostal isti. A i tua naša deca z Doljnjega Međimorja so malo čudna: kam letijo v školo mesto kaj bili srečni da ne morajo iti, a zgovora, očem reči, ispričnico imajo.

Fčera je svoja vrata otprla Galerija Sjever još jeden štacun v Čakovco, ali za razliko ovih na istoko i zapado, of je na sevro. Furt sam štacune otpiramo i najgerek sam da bodemo jempot otprli jedno novo fabriko. Fabrike se zapirajo, a štacuni se otpirajo. Najte me krivo razmeti, nemam ja nikaj protiv štacunov, ali nas Međimorcov ga je tuliko kuliko nas je je i čistam je vsejedno vu šteromo štacuno kupuvlemo. Ak bodemo v novomo kupuvali vejč, unda bodemo v stare hodali meje, a oni šteri so hodali kupuvat v Zagreb te bodo i dale kupuvali v Zagrebo, Mariboro, Graco, Trsto jerbo jim je to v krvi. Morem vam reči da se z te štacunske mele bormeš kruh ne bode jel, bar ne za dugo.Kaj se kruha dotikavle tu so fabrike zakon!

Popravleni je železni most v Središčo na Muri i ve čistam kredno zgledi. Pomladil se je nejmeje za tridesti let. Ve je mladi i gizdavi, ali ga nišči ne nuca, ali trelo ga je v red dotirati kaj se nej, kak stoletni japica, podral v Muro, a vsi znamo gda železo još navek ne plava. Kuliko sam mel za čuti ve ga jedino nucajo zajci i mački šteri hodajo, i to brez paperov, v Deželo na kurveraj. Bole da je za nekši hasen nek za nikši!

Tak smo bili veseli dok je Lejpa naša odišla za sneho v Evropo, oni so hajdig vsega obečuvali, tak so nam bar naši političar rekli, a dok smo potpisali kasa se je naglo zaprla i penezi se delijo na kapaljko. Ve nam ovi Evropljani nedajo peneze (i to naše peneze jerbo bodemo ovo leto v skupno EU kaso platili milijardo eurov) za vrtece, škole i dvorane, jer več ve imamo premalo dece za vse ono kaj smo zazidali. Vsima nam je poznato kak se teško spravljamo na posel posle šteroga se deca dobavlajo i zato nam Evropa nudi peneze za staračke dome jerbo starci imamo čuda vejč. Makar doktori štrajkajo, ali naši stareši čuda duže živijo. Tre zeti peneze tam gde se davlejo, makar bodo se i stareši zdošli, dece ga ne i nebo mel što ostareti. Kak gud gledimo tre se na zaj hapiti deco delati. Ne znam kaj se čaka, težaki so tu, a i vsi se razmimo v te posel.

Došla je k nam v Međimorje, očem reči, v Čakovec delegacija američke ambasade i predstavnika Ujedinjenih naroda. Tak smo i mi mislili gda so došli k nam, a oni odišli v Kuršanec. Ovo leto so dali našim Romima z Kuršanca kompjutere, pak so ve došli delat inventuro. Nej znati je li so vsi kompjutori bili na brojo i kuliko so se školarci na jimi navčili. Na vse zadje so ipak skočili, ali na kratko, v Čakovec jerbo jiv je gradonačelnik ne pustil dimo dok ne vidijo kak zgledi glavni grad naše županije. Morete si misliti kak so bili v sili ak so si sam kavo spili.

Minister za zemljo, sinokoše, sadovnjake, gorice i vse drugo kaj se poljoprivrede dotikavle je priznal kak je jegovo ministarstvo, ovo leto, melo prebačaj prek 50 procentov. Najme kaj, još so niti jedno leto ne tuliko vsega obečali.

VESTI IZ 2042. LETA:

Nives Celzijus je napravila nejbolše štrukle na semo v Gudovco. Ve se vidlo da je ne sam postela radno mesto gde se ona razme v posel. Z mešanjem se hajdig toga more naprajti i v kuhji, a ne sam v posteli.
Švicarac Diter Šnajder si je na 27. luknji v Travničkoj vulici v Čakovco potral kamena v bubrego, šteri ga je muočil duže od 15 let. Pozval je odgovorne z čakoske gracke uprave kaj mo se javijo zbogradi nagrade.
Nadan Vidošević si je zamrznul penzijo, jerbo je znova zebrani za precednika HGK. Komora je nigdar ne tak dobro posluvala i ne mela tuliko penez kak unda da je on hercuval, pred tridesti let

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=23546:cug-maine-vse-meje-fukajo&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine947i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/947/mnovine947i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kom3dija – V Kotoribi cug masina fucnula, 05:10