A(brak)a dabra

Fra Zvezdan Linič o braku i rastave

 

 

   

 

      Nemrem ja ak sad opanem na ispitu na fakultetu, idem sad mam mejnat fakultet, ak ne prejdem jen (raz)red, gotovo je.  Pa ja se moram boriti. Tako se i v braku, pa mora se boriti, (gda) dojdu neprilike.
Pa i brati i sestre se svade, naju prestali biti brati i sestre tem ke se svade.
Mi verujemo da Božja milost more biti jača od ludske gluposti. I zato Cirkva inzistera na tomu, osim i dogmatskoga toga temela, da tak Božja reč veli: ke Bog združi čovek nek ne rastavla.


Postotek rastav u Hrvatske (22 % v letu 2008.) itekak tira na gruntajne. Odustaju li supružniki možda prelehko jeni od druge i dokončaju razvrgnuti brak?  Ke bi oni zapraf morali napraviti dodatno da bi senako spasili tu svu zajednicu?

Pa ja mislim da je tu negde i koren i temel onoga ke je naglašeno za Cirkvu, da cirkveni brak je nerazrešiv. Ne to z nekoga prkosa il nekakvoga primitivizma i konzervatizma, neg je to z vere. Zake? Jer verniki teri se venčaju v cirkve, ak su verniki, ak svačaju to za- izres, onda računaju i na Božju pomoč,  i onda računaju z tem da ne moraju kapitulerati pred prvum poteškočum, prvum prepirkum, prvem nekem grubosti živlejna tere buju došle v braku.

Mnogi se verniki rastavlaju. Znači  to da ne poštuju sakrament (ženidbe)?

Mene je strašno žal. Jasno, i to se zgodi.  Ali ono ke Cirkva, evangelij naglašava to je ne kapitulerati pred zlom. Moramo pobediti zlo dobrem. Prema tomu, nektera  živčanost (nervoza), nektera prepirka (svaja), nektera uvreda – se se da prejti. More se odpustiti (oprostiti), more se znova dati (pružiti) ruku, more se probati ..
Nemrem ja ak sad opanem na ispitu na fakultetu, idem sad mam mejnat fakultet, ak ne prejdem jen (raz)red, gotovo je.  Pa ja se moram boriti. Tako se i v braku, pa mora se boriti, (gda) dojdu neprilike. Pa i brati i sestre se svade, naju prestali biti brati i sestre tem ke se svade. I mislim da je to to. I tu je koren. Mi verujemo da Božja milost more biti jača od ludske gluposti. I zato Cirkva inzistera na tomu, osim i dogmatskoga toga temela, da tak Božja reč veli: ke Bog združi čovek nek ne rastavla. Amen.

Glasnik Samobora i Svete Nedelje, 28. 10. 2011.
Zvjezdan Linić
– DUHOVNI STUPAC  
Pred nama su dušni dani
Zaboravljeni hvala!

Često moramo priznati da u životu ne znamo i nećemo nikada stići istinski za sve zahvaliti. Jedni drugima ostajemo dužnici. Škrti smo katkada i za običnu riječ “hvala”, a isto tako i za geste zahvalnosti i ljubavi. Zbog toga su naši ljudski odnosi često opterećeni nekom nedorečenošću. Htjeli bismo sve to nadoknaditi u susretu sa spomenom, godišnjicom smrti, grobom ili drugim mjestom vezanim uz naše pokojnike. Kao da nam se daje nova šansa: nadoknaditi izgubljeno.

Nastavek:
http://www.samoborskiglasnik.net/kolumne.asp?sif=1697&tip=108&tempg=2011

Kolumne fra Zvezdana Liničovoga  v Glasniku Sanobora (Samobora) i Svete Nedelje:
Duhovni stupac
http://www.samoborskiglasnik.net/kolumne.asp?tip=108

dobre izjave i poruke, fra Zvjezdan Linić i Ljubica Udović Vranić govore o braku i rastavi, 05:28

 

Ožejneni muški ne živeju duže. To im samo tak zgledi
(to im se samo tak pričijna).

Duško Modrinić & Tajana Tolić – Bum te ženil (Krapina 2011) Nove popevke 10.9.2011. HQ, 02:37