Ivanuše

Sveti Ivec (Ivan) prelubleni, med apostoli prezebrani…

Ivankam, Ivkam, Ivekem, Ivcem, Ivanem – se najbolše vuz imendan!

Domenichino:  Sv. Ivan Evangelist. Ober nega je negov atribut, orel

Na “Ivanuše” iliti dan sv. Ivca (Ivana) evanđelista (27. prosinca) gospodar zadruge znašal bi slamu van z iže. Od te slame delal bi mala povresla (zamotaje) i omatal je kak prstene oko debla vočki v veruvajnu da bu ova blagoslovlena slama štitila vočke od betega i kletu jem dala plodnost.I v štalu pred krave stavilo bi se malo te slame kak dar. Tak je čista soba dočekala velečasnoga i blagoslov iž.

 
http://trnac.net/2012/12/28/stefajne-ivanuse-i-rodosovo-v-negdasne-turopolske-zadruge/

* * * * * * * * * *

Blagoslov iž na Ivanuše

Na Ivanuše od starin se do ne-davno v Buševcu je bil blagoslov iž. Ludi bi povedali “Ide pop s križecom”. Si zadrugari murali su f-iže dočekati blagoslov. Kak Buševec nekad ne imal puno iž, velečasni se ne žuril z obilaskom sela. Vjutro bi ga dovezel ze Staroga Čiča buševski foringaš (na federne kola). Velečasnoga bi pri blagoslovu iž pratili zvonar, teri bi nosil kandilo z tamjanom i zvonček, terem su se oglašavali pre neg bi vlezli f-ižu da domačini čuju do im dohaja v poset. Vu hodu bi popevali najviše “Narodil nam se kral nebeski…” ke bi f-iže domačini jenoglasno privačali. Drugi pratilec je nosil vreču preičenu prek pleč za skuplajne darov.
Mam nakon ke bi vlezli f-ižu zvonar bi kredum gore na vrati z nutrešne strane napisal dojduče leto i kraticu od tri slove: G(ašpar) + M(elkior) + B(altazar), (n.p. 19 G + M + B 87), imena Svete tri kralov teri su pelani zvezdum došli pokloniti se novorojenomu Sinu Božomu. Domačini bi se klečeč križali i kušuvali raspelo.
Posle blagoslova iž, tj. škroplejna svetum vodum, zajedničke molitve, čestitajna Bogeka (Božiča) i Novoga leta, daruvanja domačinov nabožnem slikicam, domačini bi vrnuli svojem  prilogom v penezi, jabukam bogeknicam (božičnicam) i povesmum (finum kudelum) z tere se buju delali štriki za cirkvena zvona.


http://trnac.net/2013/01/07/i-sveti-tri-krali-v-negdasne-turopolske-plemenite-obitelske-zadruge/

Kavaliri Noš Ivek YouTube, 03:15