Osamnajst let več zvonijo!!!

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup, VELIKOBOŽIČNAK (PROSINEC) 2013.

NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Osamnajst let več zvonijo!!!

Na prvo nedelo Adventa smo hodali glase davat za to, i sam za to, kaj se brak kak zajednica muškarca i žene preseli z Obiteljskoga zakona v Ustav. Nej smo vsi išli, ali nas je bilo dosti kaj smo vu temo uspeli i ve to bode tak i nikak drugač. Vsi znamo da je dragi Božek na svet poslal moškoga (Adama) i ženo (Evo) i dal jim je navuka kaj bodo lepo živeli, jeden drugomo pomagali, radi se meli, parili se i skup deco meli. I tak je bilo na jezere let. Tak je bar bilo pre onima štere je Božek na svet poslal i ak je dragi Božek to tak vredil unda to tak i dale mora biti. Brzčas je tak bilo i pre onima, šteri ne priznajo da jiv je Božek na svet poslal. Moram vam reči nešterni so išli glase davat posle meše i zaokružili so protiv. Najme kaj, oni so bili protiv kaj bi nešterna deca mela dve mame ili pak dva japeke i tak so glase dali, ali so krivo zaokružili. Vsa je sreča kaj je takših bilo malo, pak je vse na dobro zišlo. Moremo si sam zamisliti kak bi to bilo kaj bi dva „japeki“ il pak dve „mamike“ posvojili dete i brigali se za jega. Pitam vas,  i sebe, kak bi bilo tomo deteto, štero bi došlo v takšo zajednico niti krivo niti dužno, a i nišči ga je nej nikaj pital? To vam je po onoj staroj: Pes je najbolši čovekov prijatel! To vsi znamo, ali je to mišleje čoveka jerbo je pesa nišči ni nikaj pital.

Vu zadje vreme čuda je spominka o ravnopravnost možov i ženi. Tak vam je došlo vum da je brak zajednica dvoje ljudi vu šteroj je jeden navek v pravo, a drugi je mož! Ne moram vam govoriti što je to vum dal, a dok govorim kak se mi moški moramo boriti za to kaj bodemo ravnopravni z ženaj, unda me vsi čudno gledijo. Tak vam je bilo i z Štefom i Barikom. Barika je mela cugle vlasti v rokaj, a Štef je magadil i posluhnul, a vse zbogradi mira pri hiži. Najpredi je Štef odišel k Božeko na račun, a ne dugo posle toga je i Barika došla za jim. Dok ga je gori našla lejpo mo je rekla da ve morejo i dale skup živeti kak so to delali i na zemli, ali Štef se pobunil: Draga moja Barika, kaj si pozabila kaj smo pred župnikom prisegnuli: zajedničko živlenje, pomaganje v dobro i zlu, ali sam do smrti!

Negdi malo predi Adventa so vam i naša i vaša Zvona postala punoletna. Doživela so osamnajst let kak zvonijo na veselje nas šteri jiv pišemo (!) i zadovoljstvo vas šteri jiv čitate (?). Morem vam reči, kaj nebo zgledalo da se falim (makar bi se mogel): Zvona još navek redovito zvonijo makar se to jako slabo čuje. Neje da ona slabo zvonijo nek jiv mi vsi skupa slabo čujemo, očem reči, jako jiv slabo čitamo. Posebno se slabo čujejo v novešoj cirkvi Svetoga Tončeka (mojega imejaka) na čakoskomo Jugo. Prosil bi vas kaj bi se vutem malo poprajli, vi bodete najbrž zadovoljni z onim kaj bodete pročitali, a mi isto tak dok bodemo vidli kaj so Zvona sfalila.

      Pred nami je Božič i božični svetki. Nek vas Božekov blagoslov prati vu ove božične dneve, a i celo novo leto, štero je pred nami. Vse dobro vam želem!

Vaš Tonček

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XVI, br.12, prosinec, l. 2013.
Nakladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 1200 primerkov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajkavski v cirkvam
Velečâsni Ivan Hrâstovičov, župnik v Loboru v Hrvackomu zâgorju, sě z svemi meštani spomina(l) kajkavski i, ke jě posebno vâžno, na mešami propovéda(l) na kajkavskomu jeziku.
http://www.zagorje.com/articles/2340/show.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAJKAVSKA VEČERNICA I MEŠA
a)
pdf oblik (zvirni oblik, z ilustrâcijam):
http://www.pou-zelina.hr/documents/Izdavastvo/51_Kajkavska_vecernica.pdf
b)
editérajuči oblik (ně baš lépo posložen, bez ilustrâcij)
http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg4294/#msg4294

c) Video:
Kajkavska večernica z mešum: KAJ v Zeline 2008. i 2009.

http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg21820/#msg21820

Na priliku z leta 2008. (1/5):

Kajkavska večernica KAJ v Zelini 2008. 01, 15:00 http://www.youtube.com/watch?v=rImSspAN8xk

Krunoslav Cigoj – Zvon zvoni (Popevke zanavek) Krapina 1997. HQ, 04:19

http://www.youtube.com/watch?v=DFqtpE9BUic