Svetec po teromu se zajni dan v letu zove ‘Silvestrovo’

Silvester I.

Silvester I. je bil trideset i trejti papa, naslednik Miltijada, od 31. sečnja 314. do 31. prosinca 335.

Za negova je pontifikata, rimski c(es)ar bil Konstantin I. Veliki, teri je prethodnoga leta 313. donesel Milanski edikt v teromu je vundal, da krščanstvo postaje slobodna religija. Spomendan mu je (na dan negve smrti) 31. prosinca, zajnoga dana v letu, teri se po-jnemu zove i Silvestrovo. Negve relikvije su v cirkve sv. Silvestra v Rime. Osmi je po dužine pontifikata. Bil je papa 21 leto, 11 mesec i jen dan, odnosno 8005 dan.

Zvir:
http://hr.wikipedia.org/wiki/Silvestar_I.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Svetec po teromu se zajni dan v letu zove ‘Silvestrovo’

V to su doba nastale prve velike kristjanske cirkve, dok su se kristjani do unda zbrali v katakombam i po privatnem (h)ižam. Te se cirkve zovu ‘Constantine”, če-prav za prav je nijovomu zdigajnu v velike mere pridonesel i papa Silvester.

Papa Silvester I., Cirkvum je vupravlal od leta 314. do 335. To razdoble bilo je za Cirkvu od posebne važnosti, kajti je unda konačno došel konec strašnem pregajnajnem kristjanov. Tak je Silvester bil on papa teri je poklem više desetletj strava i grozoti, doživel jen nov i srečen početek. Bil je rojeni Rimlan. Na svet je došel oko sredine trejtoga stoletja. Skoro je siher da je svečenički Red prijel još pre zloglasnoga Dioklecijanova pregajnajna i da je za toga izgnanstva nekuliko let živel skrit v skrovišču polek Rima. Poklem smrti pape Miltiada postal je, leta 314., 34. rimski biškup. V Rime je unda vladal c(es)ar Konstantin. Živel je pomalo v sence velikoga c(es)ara, teri je (Silvester) svu rolu doživlaval još navek z stanovitum trunkom izgnanstva. Poleg toga, Konstantin se nigdar ne odrekel sve titule „špic (vrhovnoga) svečenika“, poradi čega se mešal v pitajna Cirkve, sazival koncile i sinode. V to su doba nastale prve velike kristjanske cirkve, dok su se kristjani do unda zbrali v katakombam i po privatnem (h)ižam. Te se cirkve zovu ‘Constantine”, če-prav za prav je nijovomu zdigajnu v velike mere pridonesel i papa Silvester.
Mrl je 31. prosinca leta 335.

Zvir:
http://www.dnevno.hr/vjera/svetac-dana/110048-svetac-po-kome-se-posljednji-dan-u-godini-naziva-silvestrovo.html

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Papa Silvester I.

Prema ranosrednovekovne legende, Silvester je betežnoga rimskoga c(es)ara Konstantina Velikoga zvračil od gube i krstil.
Tak to dokumentera Konstantinova darovnica, falšna (lažna) čitaba, nastala, pretpostavla se, v 6. il 7. stoletju. Legenda se preširila v srednevekovne legende Aurea, Jacobusa de Voragine. V zafalu za zvračejne (celejne) Silvester je od Konstantina kakti dobil na dar Patrimonium Petri (očevina, baščina Sv. Petra), tera je predstavlala temel kesneše Papinske države. Provere su opovrgle navode legende: Konstantin je več leta 313. Milanskem ediktom službeno dopustil krščanstvo, Silvestrovomu prethodniku Miltijadu predal teren na terem je denes lateranska palača i na koncilu v Niceje (na teromu Silvester ne bil osobno, neg su ga predstavlali dva prezbiterijanci) donesel prvo očituvajne o priznajnu vere, veruvajna, Nicaenum. Silverster je bil te, teri je ober Petrovoga groba v Rimu, na grobju nuter Vatikanske bregekov, dal delati prvu cirkvu svetoga Petra.

Zvir:
http://de.wikipedia.org/wiki/Silvester_I.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Silvestar papa k njima se pridruži,
koga na nebesih okruniše.
(z pesme “Narodi nam se Kral nebeski”)

http://hr.wikisource.org/wiki/Narodi_nam_se

* * * * *

BOŽIĆ U GORICI, NARODI NAM SE, 03:00