Štečki nam se meču i skomine se trgaju

Pregled tisKAJna
Varaždinske vesti, br. 3600, 30.12. 2013.

Piše prof. Barica Pahič

KAJ je naše pitanje i naš odgovor

Štečki nam se meču i skomine se trgaju

Nekak su nam berze prešli božični dnevi. Nastalo je zmirenje. Prie toga smo ophajali robne hiže i štacune i išli na plac. Trošile se kak je kie mogel i kupovali se božični dari. Se je dišale po vanilije i klinčiči, po tortami, kojkakvimi prfkači, puserli i orehnjačami, pa onda po pečenkami; puricami ili racami, več prema tomu kaj kie ima rad i kaj si je kie mogel privuščiti.

Kaj je, je, pred Božičem je se zračile z optimizmom. Največ optimizma su obečavali naši javniki, od onie z verha piramide vlasti do najmenjših pikzibnerov pri njejnem dnu. Obečavali su boljše i lepše dneve, i imajučim i nemajučim, i običnim ljudem, pa i oniem šteri nemaju zaposlenja, a zabadav ga i iščeju. Ze sieh stran se ponavljale da bu nam bolje gda bu več radnih mest, a gda su dospeli na područja kak to napraviti, obično bi f svojemi projekcijami male spešali. Spominjali su biblijske mršave krave štere su, rekli su, za nami i da dohaja vrieme tustih šterih je po biblijskem navučavanju takaj sedem. (Kaj bumo za sedem liet na istem?). Na one kaj nam se obečavlje naviek nam se štečki meču i skomine se trgaju na spomen obilja štere nas čaka. Če nie na ovem, na drugem svietu sikak.

Zate se sakoga leta i veselimo dolasku Spasitelja i Otkupitelja. Več smo se uverili da oviem ovozemaljskim baš i nie moči pune verovati. V predbožične duoba je zgledelo da su ideologijske ratne sekire z šterimi su jeni jurišali na druge, zakopane. Bile je jake zgodne poslušati deklarierane agnostike kak rabiju biblijske usporedbe i kak sediju f cirkvami na polnočki ili pak na božičnimi mešami i onda pred mikrofoni zgovaraju božične čestitke; da siem nam želiju sreču, zdravlje, a ljudem dobre volje sako dobro. Ostale je nejasne same tuo na koga misle gda govoriju o onemi dobre volje. Morti su za njih tuo same oni šteri buju za njih glasovali. Zna se kaj se ljudem govori ak im se hoćeš prišmajhlati. Zgledelo je da su čas prie deržali propovedi za oltari. Tuo je dobre. Važen je optimizem. Trebaju nam razumievanje i ljubav pa godiju liepe rieči i onda gda se vnapre zna da bumo teške kaj dobrega doživeli. Naskorem je i Nuovo leto.

Još bu jeno slavlje šteremu se veselimo. I nazaj bu tak da se oni šteri imaju i moreju buju zabavljali na elitnimi destinacijami, a obični smertniki, nakranjeni obiljem obečanja, buju doma ili med prijatelji. Veselja nema bez prijateljov pa ni nade da bu nam bolje. Zate bumo za Nueve ljete z njimi popievali “Daj nam Bog zdravlja, k tomu veselja, na to Mlado leto sega obilja”.

Zvir:
http://varazdinske-vijesti.hr/kaj-je-nase-pitanje-i-nas-odgovor/stecki-nam-se-mecu-i-skomine-se-trgaju.html
i(l)
str. 35. sim
http://varazdinske-vijesti.hr/pdf/3600.pdf
Aktuelni broj VV:
http://varazdinske-vijesti.hr/online/Main.php?MagID=1&MagNo=1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vnučekove popevke

PATRICIJA PEK – Srecu iskala bum (Vnucekove Popevke, Radoboj 2012) [HD 1080p], 04:23