Kaj je to z našaj školaj???!

 

Pregled tisKAJna
Međimurske novine, br. 948, 15.11.2013.
e-vundano 18.11.2013.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Kaj je to z našaj školaj???!

Več sam, zadnjipot napisal, kak nam deca jako fletno počnejo pušiti (ve sam zazvedil da ne pušijo sam po parkaj nek i v školskaj šekretaj i to ne sam dečki nek i puce), a pijača se rastače na vse strane, a na vse zadje je tu i droga. Moramo vsi skupa zasukati rukave jerbo sam tak moremo deco v red dotirati. Župan se nek pobriga za ravnatelje, tajnike i školske financ-ministre, a učitelji, nastavniki, profesori i vsi mi ostali se moramo pobrigati za deco, ak jif očemo postajti na zdrave noge i ljde žjif naprajti.


Precednica Narodnjakov oliti HNS-a, Vesna Pusić je jasno i glasno rekla da se več ne kani kandiderati za precednico stranke.
Neje rekla da ostavlja politiko na milost i nemilost mladim lavovima nek se ona bode obrnula evropskoj politiki, očem reči, brigala se bode kaj bo Lejpa naša čim nekaj značila v Evropi, a domačo politiko bo prepustila mlajšima, šteri imajo vejč volje i želje boriti se z domačim vjetrenjačama.. To je još ne vse, rekla je bi štela kaj bi te novi šef stranke mel okoli četrdeset let, malo vejč ili pak malo meje. Baš si nekaj gruntam da je velika šteta kaj te novi stranački izbori dohajajo tak fletno, pak naš nejmlajši župan, Matek Posavec, nema leta kaj bi bil i nejmlajši šef stranke, no, ali tu je naša zamjenica župana, Sandra Herman, štera ima vse kvalitete, a i brzčas bi i gospi Vesni pasalo kaj bi štafetna palica šefa stranke bila v ženskaj rokaj. Kuliko vidimo i tu konja za trko imamo. Ak sam dobro razmel gospo Vesna oni stareši od šezdeset let ne dohajajo u obzir. Gospa precednica je rekla svoje, a ve je na redo “narodno”biračko telo.

V zadje vreme vse so oči vuprte v Sisačko-Moslavačko županijo, očem reči, v jivo županico Marino Lovrić Merzel. Najme kaj, ona vu ova teška i recesijska vremena kupuvle novoga auta i to ne bilo kakšega nego Audija 6, šteri košta porezne obveznika prek štiristo jezer. Oni kesnijo za nami jerbo smo mi v Međimorskoj županiji, pred 6-7 let kupuvali (i kupili) črnoga auta (ne Audija nek BMW-a) kaj se je ondašnji župan (isto Posavec) mogel pelati z drugim autima u državnoj povorki, a kaj ne bode strčel kak bogečki. Mi smo na vreme rešili svojega auta, a ve imamo čistam druge probleme, štere nebremo tak fletno rešiti, ali se borimo.

Kaj je to z našaj školaj???! Nejpredi je, i to još lani, školski minister Željko Jovanović zmenil ravnateljico v Ekonomskoj školi, pred mesec dni je odišla ravnateljica Gospodarske škole, a ravnateljska fotelja v Graditeljskoj školi se ravnateljo Zorano Pazmano nuše po što zna šteripot. Nej znati je li sam mi v Međimorjo imamo probleme z školaj, očem reči, ravnateljaj ili smo pak nejmeje jeden korak naprej pred drugima. Dok smo v red tirali sredje škole gruntali smo gda je v pučkim školama vse v redo. Ve najempot je i pučkoškolski zmazani veš počel dohajati vum. Klopka se počela odmotavati v školi Strahoninec, a župan je mam naredil kaj mo na stol donesejo čiste račune i vse druge škole štere so pod jegovom komandom. Z jedne strane očemo dotirati v red one šteri gospodarijo z školaj, a z druge strane se moramo pobrigati i za one šteri delajo z decom. Več sam, zadnjipot napisal, kak nam deca jako fletno počnejo pušiti (ve sam zazvedil da ne pušijo sam po parkaj nek i v školskaj šekretaj i to ne sam dečki nek i puce), a pijača se rastače na vse strane, a na vse zadje je tu i droga. Moramo vsi skupa zasukati rukave jerbo sam tak moremo deco v red dotirati. Župan se nek pobriga za ravnatelje, tajnike i školske financ-ministre, a učitelji, nastavniki, profesori i vsi mi ostali se moramo pobrigati za deco, ak jif očemo postajti na zdrave noge i ljde žjif naprajti.

Moja žena vam je, pred par dni, preslavila četrdeset let kak se oženila, a ja dvajsti jerbo sam pol cajta ne bil doma. Za to veliko obljetnico je odišla deset dni na morje. Vidla je da sam zmočeni i nervozen, pak me ostajla doma kaj si malo počinem i k sebi dojdem. I vsima nam je bilo dobro, ona ima rada more (ili pak mornare), a meni pak je nejlepše doma ili pak tu negdi blizo goric. Nejsmo minulo vreme pofratili nek smo zazvedili komo kaj paše. No, rečite mi, prosim vas lejpo, neje nejlepše kaj vsaki ftič leti vu svoje jato?

Sulejman Veličanstveni i dale vedri i oblači Lejpom našom. Kuliko sam mel za čuti, išče se novi Mikloš Zrinski, šteri bi to trebal sprečiti i šteri bi bil spreman dati celoga sebe za slobodo Lejpe naše. To je još ne vse. I Sulejman se odlučil za obnovo svojega harema, sprobal je več vse tak gda i on oče nekše nove i mlajše, makar je on vsaki den vse stareši i stareši. Kuliko sam uspel zazvediti pre čakoski gracki vuri, raspisal bode natječaja kaj se mo ne bi štera dosmickala v harem prek veze. Nejsam uspel zazvediti je li bodo puce z Burze dela prve na testeranjo?

Naš negdašnji labodoritaš, a ve magister kineziologije v prislaskoj školi,Željko Domjanič, se dosmickal do šporckoga inšpektora v Međimorskoj državnoj upravi. Došel je stiha i to unda dok ga se je ne nišči nadjal. Nej znati je li ima strica ili pak je igral z kviskijom? Gde ga je i pred kim zdigel kaj se tak visoko dosmickal – to te ja pitam?

VESTI IZ 2042. LETA:

– Gordan Vrbanec je, na vse zadje, ipak zebrani za čakoskoga gradonačelnika na ponovljenaj izboraj i to na listi “Za nejlepši i nejbolši Čakovec” i tak je ispravlena nepravda štera mo je napravlena pred nekaj meje od tridesti let gda ga je čakosko biračko telo štelo zebrati, ali je jegova ondašnja partija za to ne mela sluha.

– Dalmoš, Igor Štimac je znova zebrani za izbornika naših hrvaških labodoritašov. Na tom mesto je zamenil Čirija Blaževića, šteri je preslavil svoj 107. rođendan, skupa s zlatnom kolajnom osvojenom na Sveckomo prvenstvo na Islando i odišel v jezeropot zasluženo penzijo.Govora mo je održal prijatel Zdravko Mamič, šteri se ostavil labodoritanja i več pet let vodi zagrebečki karitas.

– Hajduk je osvojil prvenstvo Lejpe naše posle skorom četrdeset let. To mo je uspelo jerbo je Labodoritaški savez oduzel Dinami 12 bodi, štere je osvojil dok je igral Samir pod dopingom. Najme kaj, puhal je posle utakmice v Splito i našli so mo prek jeden promil međimurske graševine v krvi i celi sanduk pod posteljom v hotelo.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=23692:kaj-je-to-z-naaj-kolaj&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine948i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/948/mnovine948i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gusti Draksar i Skandal bend – Stopram sam se oženil – Lijepom Našom 2013. u Čakovcu, 0:35,