I moški imajo svojega dneva

Pregled tisKAJna
Međimurske novine, br. 949, 22.11.2013.
e-vundano 25.11.2013.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

I moški imajo svojega dneva

Ne bodete veruvali, ali i to postoji. 19. studenščaka je Međunarodni den muškarcov, tak bar v kalendaro piše, ali ne v vsima, ali nišči ne fešta. Dobro je znati, da ne bo pak nešči rekel da se nikaj ne dela na ravnopravnosti spolova.

Vsaka rit jempot dojde, očem reči, predi ili potlik, na šekret. Tak je bilo i z ritjom Nadana Vidoševića. Verjem da se zmislite, neje to bilo tak zdavnja, da je gospon Vidoševič štel biti precednik Lejpe naše. I morem vam reči da so ga žene i zebrale. Vsa je sreča kaj smo mi moži nej vse svoje žene pustili glase davat jerbo bi on, na vse zadje, postal i precednik. Dok je ne prešel na izboraj, a bil je nejlepši od vsih kandidatov šteri so se nudili, jega je to tak strefilo kaj je počel umjetničke slike skupljati, očem reči, na kup metati v svojo repnico, štero je zazidal polek brežne vikendice. Dobro je govoril na sodo Ivo Sanaderov, nejlepši premijer od 1993. pak do denes, da ga jega i vekših i jakših igračov kaj se umjetničkih sliki dotikavle kak je on. Neje mo se, ruon, mogel za ime zmisliti, ali je sliko nosil v buksi, no sodec ga je za to ne nikaj pital. Isto tak je Ivo ne nikaj govoril za ručne vure. Kuliko vidimo Vidoševiča so vure ne gvintale, ali so mali polarni medeki bili jegova slabost. Kaj ne bi i vi mislili, kak i drugi v Hrvaškoj, šteri nemajo priliko čitati moja premišlavanja, da je Nadan muočil medeka, nej on ga je pravzapraf zel vum z vode kaj se je ne zmrzel. Vidim da me jako čudno gledite, pak vam moram sprepovedati kak je on došel do toga polarnoga medeka. Putuvali so mali polarni medek i jegov japa z Islanda v Ameriko. Jeno vreme oni plavajo, a unda mali medek zapita japo: – Japa kaj smo mi? – Mi smo polarni medeki. – lepo mo je japa otpovedal. Pak so oni jedno vreme plavali i mali medek je pital isto. Japa mo je isto odgovoril, sam malo glasneše. Posle dve vure mali medek znova pita japo: – Japa, a kak ti znaš da smo mi polarni medeki? – Gledi sinek, tvoj japica je bil polarni medek, tvoja mamica, ja, tvoj japa sam polarni medek, tvoja mamika isto tak i kaj ti je unda čudno da si i ti polarni medek! Razmeš? – Razmem, japa, razmem, ali zakaj pak mi je unda zima kak peso? Toga polarnoga medeka je naš Nadan dal k sebi dopelati kaj mo ne bode dale zima v morjo. -Dober čovek, kaj bi si žnjim rane vezal – rekel je medekov japa.

Neje lefko biti političar, makar sam lokalni. Poglednite, gospon doktor, Tomica Novinščak je bil sam kandidat za gradonačelnika, pak mo je spokalo slepo črevo i vsa je sreča kaj se z slepim črevom nebre čakati i tak je bil na operaciji makar so doktori, jegovi pajdaši, štrajkali. V isto vreme nam je i zebrani gradonačelnik, Štef Kovač završil v bolnici i to z nekšim virusom. Neje to bil nekši jako jaki virus jerbo ga je dobil od dece, ali nam je gradonačelnik zgubil imuniteta otkak je zgubil županiske partijske izbore. Za politiko tre meti dobroga želoca, a i kajkakši virusi dohajajo dok se čovek nejmeje nadja.

I ovo leto smo obilježili obljetnico kak je Mikloš Zrinski Čakoski nastradal od divje svije v Gornjemo Kuršanco. Vsi so bili tam: župan z svojimi zamjeniki, čakoska Matica Hrvacka, Brača Hrvaškoga Zmaja, Zrinska garda, nedelski opčinari, deca iz Zagreba z svojimi profesori, a došli so i Mađari, kak vsako leto. No, neje pak bilo nikoga od čakoske gracke vlasti, kak vsako leto, a Čakovec je Grad Zrinskih. Ne moram vam reči gda je nej bilo niti jednoga navučitela, a niti profesora povjesti, jerbo oni nemajo kaj delati v Kuršanco. Kak bodo deca došla da jivi navučiteli ne hodajo?

Ne bodete veruvali, ali i to postoji. 19. studenščaka je Međunarodni den muškarcov, tak bar v kalendaro piše, ali ne v vsima, ali nišči ne fešta. Dobro je znati, da ne bo pak nešči rekel da se nikaj ne dela na ravnopravnosti spolova.

Doktori več ne štrajkajo, tak se bar pripoveda, jerbo jim je minister odredil radno obavezo, ali, kuliko sam mel za čuti, jemlejo sam one nejbole betežne. Došel sam vam na hitno, nekaj me je tlak muočil, ali nesam zgledal preveč maroden, pak so me poslali dimo. Vu vuhima mi je bobnjalo i zvonilo, črleni sam bil kak papriš (rekli so mi da najbrž pijem), a i momica mi se po glavi motala. Unda sam se zmislil: – Imam i dopunsko – rekel sam na šaltero, a z žepa sam zvlekel plavoga kuvertlina. – Pak kaj ste ne to mam rekli? – i otklenoli so mi vrata.

Zimnica se negda spravljala, pak se i denes spravlja. I denes se reže zelje i meče v kado kaj bodemo mogli jesti kiselo zelje z boncekom, suhaj rebrecaj, lokotaj ili pak čurkaj. Vse je to skorom isto kak je i negda bilo sam se denes zelje nabija, a negda se gazilo. Stareši se dobro zmislijo kak je to bilo, pak nam i denes, z veseljom, prepovedajo o temo. Negda so zelje gazile mlade snehe i bila je to jedina prilika kaj so se mogle videti bose i gole ženske noge. Istina Božek, negda so ne bile podbrite nek onak lejpo kosmate kak jif je dragi Božek dal i dok so tockale to zelje z haljam v rokaj, negda so jif zdigle malo više, pak so i gačke blesiknule. Ak so jif mele, a ako ne unda so se mustači malo vum naluknuli. Unda ga ne bilo interneta, kak denes, kaj se gole ženske noge ili pak gole ritice, kaj nam sliko obračal, morejo videti vsaki den.

Na meši vu čakoskoj starešoj cirkvi za poginule branitele vu Vukovaro i Škabrnji, kak i za vse poginule branitele v Domovinskom rato je bilo nekaj vejč od 600 ljudi. Nekaj si gruntam: a gde so bili drugi kaj so ne došli molit i zafalit tem ljudima, pak so oni poginuli za vse nas, a ne sam za ovih 600 – 700 bogoboječih ljudi.

VESTI  IZ  2042. LETA:

Negdašjemo ministro prometa i zadarskomo grackomo načelniko, Božidaro Kalmeti, je sod, na vse zadje, ipak presudil za grehe štere je negda napravil. Najme kaj, v zadjoj kištici policijskoga stola našli so prijavo da je 2009. leta prekoračil brzino na autobano od Svetoga Roka do Zadra. Pelal se je prek 200 km na vuro, a kak se tak teški grehi nebrejo i nesmejo pozabiti, sod mo je odrezal kazno, zračunal kamate i zel vozačko dozvolo.

Penzioner Kalmeta je najavil žalbo zbog prevelike brzine i premale penzije.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=23845:i-moki-imajo-svojega-dneva&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine949i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/949/mnovine949i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muži(kaši)
Igrajte nam mužikaši, 11:10
FA Šiljakovina