Vse je teži teži denes biti političar – slepo (politi)č(a)revo

Pregled tisKAJna
Međimurske novine, br. 951, 06.12.2013.
e-vundano 09.12.2013.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Vse je teži teži denes biti političar

Pogledaj sliku u punoj veličini
Več sam vam minuli tjeden, preštimani čitateli, pisal o temo kak je dovčerašji prvi partijac Međimorja, Ivek Perhočov, ostal brez vsih funkcija, tak da se more znova faliti kak je ve čistam sloboden čovek. Dok se je to pripetilo Ivek je zgledal čistam zadovolen, zbajal je svojim partijskim pajdašima kaj mo je bilo na srco i odišel je dimo. No, to je sam tak zgledal na videc, jerbo duh mo je bil čistam vredo, ali je telo ne zdržalo, tak daje i on, posle gradonačelnika Štefa, završil v bolnici i to na operaciji slepoga čreva. Kak zgledi slepo črevo je bila Ivekova nejslabeša karika i čistam je vredo kaj se toga rešil. Isto nevoljo je mel i mladi doktor Tomica Novinščak, hadezeov kandidat za čakoskoga gradonačelnika. Znate kak se veli: vse ono kaj te ne vništi te zjača, tak da bodo se ve Ivek i Tomica mogli ojačani znova baviti z politikom i to brez nejslabeše karike. Kaj se dotikavle betežnikov, esdepe protiv hadezea vodi 2:1, kaj znači da je ipak leži biti v opoziciji.

Z županiskaj partiskaj izboraj je ne zadovolen niti čakoski gradonačelnik Štef Kovačov, šteri se je isto kandideral i za županiskoga precednika partije. Na izborno sesijo so došli precednik stranke, Zoki Milanović, tajnik Igor Dragovan i minister Siniša Hajdaš Dončić. Kuliko sam mel za čuti, to so vse Štefovi  pajdaši, a posebno minister, ali dok so se brojili glasi Štef je dobil meje (Štefovi pajdaši so ne zdigli roke) i Mladen Novak je postal precednik. Kak vidimo ne vredi več niti ona starinska: Što ima kuma, vujca i strica do precednika se dosmica. Dobro veli soseda Franca da so ve nekša čistam drugačeša vremena, štera niti ona ne razme makar ima več 86 let.

V minulo nedelo smo mogli zbirati je li smo za ili protiv. I zebrali smo. Jedni so bili za, a drugi protiv. Glasi so prebrojeni i več jif je bilo za. A zakaj? Za to kaj se ženidba preseli iz Zakona v Ustav. Tak bi to trebalo biti. Ali mi Međimorci smo ostali vsaki na svojoj strani. Oni ZA so si skopali kanala i naprajli šanca na desnoj strani Trnave, a oni PROTIV na levoj. I ve se spominamo prek nišana. Jedni se drugih sramijo, a oni drugi ove prve zovejo pederima. I jedno i drugo je grdo i nikak nebrem razmeti zakaj je to tak. Jako sam najgerek gda nas bode Trnava znova spajala, a ne razdvajala. Otkak smo se 1919. leta otrgli od Mađarov nigdar smo se ne tak posvadili kak ovo nedelo!

 Kaj bode z Lejpe Naše? Jedni prepovedajo da se bodo županije vgasnule, drugi velijo gda bodo ostale, ali bodo zrivane v pet ili pak šest regiji. Naši županijski večniki nedajo našo županijo, ali kaj nam to vredi da se pomalem vse seli prek Drave vu Varaždin. Odišla nam je carina, sod, porezna uprava, pošta, a nekaj se šepetuji da bodemo ostali i brez policajov, cestarov, bolnice, a i brez vode. Vse to bodemo mi meli sam bodo znami gospodarili Zagorci. Jako sam najgerek je li, na vse zadje, nebodemo meli i VŽ tablice na našaj međimorskaj autaj?  Pred našaj novozebranaj političaraj je velika i teška zadača. Županijski večniki so svoje rekli, ali to je ne dosti, treba se za to boriti i izboriti, jerbo ak  bodemo kak mlačna voda brzčas bodemo odišli po riti k meši. I mi i naša županija.

Jako sam najgerek kak, itak, kanijo posložiti te regije vu Lepoj Našoj? Kuliko sam mel za čuti, trelo bi biti šest vekših regiji. Dok so to čuli naši pajdaši z Istre oni so mam zafremali svojo županijo kak posebno regijo. Čim je to došlo na stol našemo saborniko i laburisti, Drageco Lesaro, on je nej dal kaj bodemo mi hujši od Istrijanov, pak je zapisal naše Međimorje kak osmo regijo. Tri dni posle so se javili Baranjci da i oni očejo svojo regijo. To vam je več deveta. Ne moram vam govoriti da je gradonačelnik Bandić prijavil svojega grada Zagreba kak deseto i nejvekšo regijo. Naši južni sosedi Dalmoši malo duže to štoderajo, a prvi so se javili Dubrovčani, jerbo so oni još negda bili republika, tak da jim sikak morajo dati regijo. I več smo došli do dvanaest. No, verjem da je to još ne vse. I zato sam najgerek kaj bode, itak, zišlo z te naše regionalizacije? Što se vse još ne bode našel, tak gda bodemo, na vse zadje, pak završili na dvajsti.

 Familija Fabić z Kotoribe, japa Ivek i mama Mirjana imajo devet dece. To je za vsako pohvalo i jif, brzčas, ne moramo pitati kak so glasali v nedelo na referendumo. I to je još ne vse: hitili so televizijo vum z hiže jerbo kvari i deco i mlade, a i ljude. I zato najbrž i imajo devet dece kaj so ne gubili vreme pred televizorom nek so deco delali. Vsaka čast, tak se to dela. Malo je tak spametnih i tak kuražnih. Familiji Fabić skidam kapo do poda!

Počel je Advent, vreme čakanja Božića. V obedvemaj čakoskaj cirkvaj so vsako jutro v šesti vuri rane meše, zornice, a vsako soboto ili pak nedelo se vužiže po jedna sveča na adventskomo venco. Čakoski turistički težaki so nam i za ove dneve preprajli dostik vsega toga. Of tjeden bode v Čakovec došel Deda Mraz i to z kočijom. Denes, v petek, navečer bode pred cirkvom počakal svetoga Mikloša dok of dojde od večernje meše i celo noč ga bode vozil kaj mo pomore podeliti dare za dobro deco i šibe za nas hmajugače. Deda Mraz bode hercuval vse dok se ne vužge štrta sveča na venco, a unda bo mo došel v pomoč Ded Božičnjak, tak da bodo oni skupa na kočiji dočakali maloga Isuseka. Jako sam najgerek kak bode to vse završilo i jeli ne bode prevelika stiska vu toj našoj čakoskoj varoši?

Međimorska burza dela bode of petek, za Mikloševo, delila darove vsim svojim težakima, po spisko. Vekše šibe bodo dobili oni šteri duže štemplajo.

ZADNJA VEST: Zbogradi vsakodnevnoga šinfanja i delanja norca žnje, čirilica si nekaj grunta gda bode ostajla Lejpo Našo i odišla dimo. Brzčas smo pak pretirali!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=24173:vse-je-tei-tei-denes-biti-politiar&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine951i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/951/mnovine951i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ladarice – Malo Međimurje (live), 03:39