Bezbož(n)ički: što je Čakovčancima fkral Božiča??!!

Pregled tisKAJna
(lajnski sneg)


Međimurske novine, br. 952, 13.12.2013.
e-vundano 16.12.2013.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Što je Čakovčancima fkral Božiča??!!

Vse je deto na program i Sveti Štefek je tu i Sveti Ivek, a Božiča nigdi. Nebrem veruvati da je Čakovčancima nešči fkral Božiča, a isto tak se toplo nadjam da je to nej napravil nešči z stranjke na vlasti. Kak bilo da bilo Čakovčanci bodo ovo leto brez Božiča i zato ga hodajo iskat v Beč, Graz ili pak Pešto.

V  ovomo minulomo   tjedno, šteri je več skorom za nami, je svoj den mela korupcija, a na svoje so došla i ljucka prava. Najme kaj, nejpredi smo, v pondelek, 9. decembra obilježili Međunarodni den borbe protiv korupcije i to tak kaj smo se vsi složili vu jednomo da se borimo za takšo državo i takše društvo vu šteromo mito i korupcija ne bi meli svoje mesto, očem reči, vsi smo za to kaj bi se vse delalo onak kak nam to dragi Božek zapoveda, a ne onak kak bi mi ljudi šteli. A dok mi ljudi nekaj očemo, unda nejvečpot ne pitamo kak do toga dojti i kuliko to košta. Vsako leto znova se mi na tej den toga zmislimo i obečamo jeden drugomo da več tak ne bomo delali, ali nas navek nekši vrag odvleče z pravoga pota. Verjem, brzčas, da bode od ovoga leta čistam nekak drugač.

Mam posle pondelka, v tork, desetoga decembra smo se zmislili na ljucka prava i dali smo jim pravo glasa. I to celi den. Nejmeje so se bunili oni šteri imajo nejmeje prava, a nejglasneši so navek oni šterima nekaj malo fali. Pak smo znova rekli da so vsi ljudi jednaki, ali pred Božekom, jerbo gda smo mi ljudi v pitanjo unda vredijo nekša čistam druga pravila. A dok mi ljudi pišemo pravila unda nikak nebremo biti vsi jednaki.

Vreme je Adventa (to tak evropski zvuči), očem reči, Došašča i čekanja Božiča i rođendana maloga Isuseka. Čakoski turistički težaki so nam za ovoletni Advent preprajli kajkaj toga za našo deco, a za nas stareše so tu meše zornice v obedvemaj čakoskaj cirkvaj, vužiganja sveči na advenckom venco, koncertlini vsaki tjeden, a tu je i advencka spoved. Čakoski advent je brzčas jedini šteri se hapil prvoga decembra, a traje do Staroga leta i jedini Advent na sveto šteri nema Božiča. Vse je deto na program i Sveti Štefek je tu i Sveti Ivek, a Božiča nigdi. Nebrem veruvati da je Čakovčancima nešči fkral Božiča, a isto tak se toplo nadjam da je to nej napravil nešči z stranjke na vlasti. Kak bilo da bilo Čakovčanci bodo ovo leto brez Božiča i zato ga hodajo iskat v Beč, Graz ili pak Pešto.

Ne tak zdavnja sam pisal o temo kak je droga, pijača i pušenje več došlo i do dece v pučkoj školi. Najme kaj, kriza je još navek v Lepoj Našoj, a i vu našemo malomo Međimorjo, pak ga vse meje penez vu dečjim žepima, a ono kaj nemajo nebrejo niti potrošiti. A znate ka je to: vsi računajo na dečje žepe, očem reči, dečje peneze. Jendako se veselijo i oni v trafikaj šteri cigaretline prodavlejo, oni v štacunaj šteri pijačo prodavlejo i švercajo, a isto tak i oni kaj drogo dilajo. Dok so ovi dileri zazvedili kak ga dostik penez pre deci v pučkoj školi, došli so nutri i črez tua vrata. Ne sam gda so došli nek so i ostali nutri, a mi se ve trebamo muočiti kak jif bodemo nazaj vum natirali. A znate kak se jedna tak velika nevola kak je droga more vum natirati? Nikak!!??! No, to je još ne vse, pred nami i našom decom je još jedna nevola, a to so kockarnice i kockanje, očem reči, klađenje. Dok se jempot dojde v kockarnico, a stopram dok se jempot dobijo penezi, unda je deco nikak nej muoči vum stirati. A prosim vas lepo, rečite mi što se je da obogatil od kockanja? Znate što? Gazda od kockarnice! Ali to naši deci nej muoči dopovedati. Ili pak moramo probati to naprajti vsi skupa. Ali, poglednite kuliko je to nevoli pred našom decom: pušenje, pijača, droga, kokanje i klađenje, a mi smo vseposot sami. Ali ak bodemo sam mirno stali i gledali unda jim namo nikaj pomogli, tre fljučnuti v roke i na posel!

Naši Serjančari so kak samoposluživanje, k njim dohajajo tati, zemejo si kaj jim paše i odidejo. Najgerek sam je li je to bilo i predi ili pak je to počelo posle od kak smo došli v Evropo. Ak je počelo posle unda znamo otkod tua nevola dohaja, ali ak je to bilo i predi unda bodemo te tate malo teži našli. Rekli smo da so veliki tati oni šteri z kombijima i kamijončekima kradejo po našim poljima, a ovi so još hujši šteri premečejo hiže i iščejo sam peneze. Znuom gda tre nekaj naprajti kaj se tua nesnaga sfonda, ali ne bi znal kaj? Brzčas moramo vsi deti glave skupa, ak očemo kaj ne bodo te tati furt krali, i to predi nek nekomo poči film, a te nešči je lovec.

Nejvekši i nejjakši županijski večnik, gospon Zdravko Holcinger z conom zvani Giga je dobro rekel: kaj se mi bojimo regionalizacije, ona bode predi ili pak potlik došla, ak so naši “Kukurikači” tak obečali v Briselo, ali bodo i županije ostale ovak kak so i denes je. Spremenilo se bode sam to kaj bodo se ovlasti i penezi delili nekak drugač. Vidim da me čistam dobro razmite: Kak mi imamo dobre i jake političare med “Kukurikačaj” v Zagrebo, pak bodemo brzčas ostali na repo dok se bodo penezi delili, očem reči, pak bodemo odišli po riti k meši.

Grad Čakovec,oliti jegovo Gracko veče je usvojilo Proračuna za Novo leto. Malo je skrčeni, veli koalicija na vlasti, a da je preveč napuhani, to so rekli ovi v opoziciji. Tak je to navek gda vsaki gledi z svoje strane. Gradonačelnik, Štef Kovač, je pojasnil da furt špara na Grackoj upravi, a tak bode i drugo leto. Zašparati kani i na ženskim težakima jerbo se nešterne žene ravnajo na porodiljni. Tak vam je to dok mladi prevzemejo vlast!

ZADJA VEST: Jožek, nejmlajši sin jednoga poznatoga međimorskoga političara, je diplomeral na fakulteto na šteri se zapisal pred tridesti let. Dok so ga pitali zakaj je tak dugo študeral, otpovedal je: Pak japa mi je navek govoril da se vsaki čovek vuči dok je živ, a japo tre posluhnuti!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=24335:to-je-akovancima-fkral-boia&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine952i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/952/mnovine952i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Gusti Draksar – Fala Božek za Medjimurje, 07:15