Još jedno ljeto zmišljavanja na Seljačku bunu

seljačka buna
I ovo , kak i sako ljeto raneše, bumo se zmislili na Seljačku bunu tera je bila 1573. ljeta. Buna je počela v noći s 27. na 28. siječnja 1573. godine napadom na Cesargrad. Završila je v zlejanoj krvi zagorskoga seljaka i krunjenjem z užarenu krunu Matije Gupca na Markovomu trgu. Na kraju su ga rasčetvorili i tak je zamrl bunt.

Zmišljavanje bu bilo v subotu 08.02 od 11. vure vu Donjoj Stubici od kud pukrenula povorka “zbuntanih” seljakov do selskoga imanja Majsecov melin.

Ovak je to zgledalo prijašnjih lijet:

program 2014