(NA) MEJI-MURJE! NEMA SAMO TAK ŠVERCAJNA LOVE (Što je rekel da je Bosna obečana zemla???!)

Dok smo još živeli vu onoj negdašjoj državi, šteroj se ime nesme spominjati brez velike nevole, pripovedalo se da je ona država štera Bosno nema ne bogzna kaj. Tak je i dale ostalo dok se je Juga restepla na sastavne djelove, očem reči, Bosna je i dale ostala obečana zemlja, kaj znači da se tam more vse delati, lenguzati, švercati, ali tak dugo dok te ne primejo. Tak vam je zišel i naš vodeči esdepeovac, precednik Županiske skupštine i slakovčar Mladen Novak. Kak smo zazvedili on je prek bosanske meje v Gradiški štel prenesti jeden pušlek euri, cirka 74 jezere, ali je ne dobil zeleno svetlo bosanskih oliti srpskih carinikov. Nej znati gde bodo itak završili te penezi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pregled tisKAJna  (MEJI-MURJE)

Međimurske novine starine
Friški lajnski sneg

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Međimurske novine, br. 953, 20.12.2013.
e-vundano 23.12.2013.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Što je rekel da je Bosna obečana zemla???!

Naš hrvacki vitez i heroj, general Ante Gotovina je minuli petek bil v Čakovco gde je primljen za počasnoga člana Zrinske garde i znova je med gardistima. Neje dugo bil prinas, ali vseposot gde se je pojavil dočekalo ga je čuda ljudi, od branitelja, dece, stareših i mlajših, vsi so šteli videti ili pak se slikati z generalom šteri je vodil naše hrvacke vojnike do pobjede v Oluji, a posle so ga, za nagrado, šest let zaprli v rešt v Hago. Generalo Gotovini je vokalna grupa Zrinski z Nedelišča otpopevala borbeno pismo Mikloša Zrinskoga U boj, u boj za dom i narod svoj, tak da se moremo nadjati kak bode Međunarodna labodoritaška federacija (FIFA) i jif kaznila čim se to zazvedi. Več otpredi je počani član čakoske Zrinske garde i general Mladen Markač, tak da so obedva haški reštanti ve v našoj Gardi.

Dok smo još živeli vu onoj negdašjoj državi, šteroj se ime nesme spominjati brez velike nevole, pripovedalo se da je ona država štera Bosno nema ne bogzna kaj. Tak je i dale ostalo dok se je Juga restepla na sastavne djelove, očem reči, Bosna je i dale ostala obečana zemlja, kaj znači da se tam more vse delati, lenguzati, švercati, ali tak dugo dok te ne primejo. Tak vam je zišel i naš vodeči esdepeovac, precednik Županiske skupštine i slakovčar Mladen Novak. Kak smo zazvedili on je prek bosanske meje v Gradiški štel prenesti jeden pušlek euri, cirka 74 jezere, ali je ne dobil zeleno svetlo bosanskih oliti srpskih carinikov. Nej znati gde bodo itak završili te penezi? Je li bodo sosedi cariniki priznali našemo Mladeno da je on to tam pošteno zaslužil ili pak da si jiv je posodil kaj zakrpa luknje v svojemo hižnomo proračuno, očem reči, v kasi fabrike, to sam dragi Božek zna. Vsi znamo da dok nekaj carinikaj dojde v roke oni to teško puščajo ili kak je sosed Tonča rekel, žilavi so kak vrag i nedajo peneze z rok kak niti pes meso z lampe. No, ne smeti gubiti nado, jerbo ona hmira zadja, a to je li bode hmrla ili pak se bode zvlekla to je ve v bosanskaj rokaj. Kuliko vidimo, Bosna je i dale obečana zemla, ali ne za vse!

Šef bande, očem reči, tatov šteri so krali po Gornjemo Međimorjo je nej z Evrope nek je naš domaći z Sitnic. Što bi rekel da so i naši domaći tati tak zaškolani i tak prefrigani? No, nesme nam to biti nikaj čudno jerbo vsi več imajo televizije, pak se tam morejo kajkaj toga navčiti. Kak bilo da bilo, Serjančari i jivi bližeši sosedi morejo mirneše spati, bar jeden cajt, dok nešči drugi pak ne prevzeme toga obrta (pet prsti i malo straha) od šteroga se dobro živi, a ne davlejo se fiskalni računi, a niti se ne plača porez Slaveko.

  Zoran Pazman, dugoletni ravnatelj Graditeljske škole je, na vse zadje, ipak moral sprazniti ravnateljsko foteljo. Čudapot so ga več mejali, ali on se je navek nekak dočekal na vse štiri (kak maček) i ostajal je v fotelji. Kak zgledi prelijala se kupica strpleja, a i hajdig falingi so mo našli.
Nejvekša mo je falinga kaj je trošil preveč penez i to one štere je ne mel. Z jedne strane so inšpektori našli da je gospon Pazman potrošil prek milijon kuni preveč, a z druge strane on terja župana za dva milijone. Što bi znal gde je pravica? Ve se je v Pazmanovo foteljo sel mlajši profesor, Zvonko Ladićov, pak nam bode mortik mogel on, črez par meseci, reči ili pokazati gde je istina, očem reči, gde so te penezi završili šteri falijio?

 Bolnica, bomo jo meli ili jo namo meli? To se vsi spituvlemo v zadje vreme, kak mi betežniki, šteri znamo da smo to je, tak i oni drugi, šteri mislijo da so još zdravi! Verjem da vam je poznato da je medicina tuliko napreduvala da je nišči od nas več ne zdrav. Probajte sam iti k doktoro, pak bodete vidli da vam bode nekaj našel. Vsi znamo kak je završil štrajk doktorov, bili so žilavi, pak je minister odredil radno obavezo, ali je štrajk ostavil traga, makar so nam oni šteri so štrajkali furt prepovedali kak bode vse vredo. Nešterni betežniki so ve na listama čekanja za preglede od 100 do 500 dni. Znate kak je to, najpredi smo srečni kaj opče dojdemo na liste, a posle se nešči fčaka pregleda, a nešči pak predi, i brez pregleda, odide k Božeko na račun. Tak je bilo i z štrajkom, mi nešterni smo se fčakali kaj so se doktori vrnuli na posel, a nešterni se več z angeli spominajo.

  Znanstveniki so zazvedili kak se v sveto, a i prinas, čuda vejč penez troši (kaj se medicine dotikavle) na ženske zizeke (kaj bodo čim vekši) i na moške luleke (kaj bodo čim trdeši), nek na altzeimer, tak da se bode, črez par let, pripetilo kaj bodo vse žene mele velike, a vsi moški trde, a nado se niti pod milim bogom mogli zmisliti kaj morej žjimi naprajti.

 V čakoskoj Elektri je pak došlo do smene v direktorskoj fotelji. Odišel je priločanec Davor Sokač, a došel je šenkovčar Mladen Hren. Makar vsi velijo da je direktorska fotelja v Elektri jako lepo i poželjno mesto, ali v zadje vreme se dostik gosto mejajo oni šteri hasnujejo direktorsko foteljo v čakoskoj Elektri. Kak bilo da bilo, gospono i magistro, Davoro Sokačo, želim nek se čuda duže zadrži v Zagrebo nek je to bil zadjipot gda ga je naš gorčanski zet Leo Begović poslal dimo čim je došel za glavnoga v Upravo državnoga HEP-a. Bil bi Leo i Dalmatince poslal dimo sam jiv je nigdar ne mogel najti na radni mesti.  Novomo direktoro, Mladeno Hreno, isto tak, želim da dobro kormani z našom međimorskom strujom, očem reči, nek pazi kaj bodemo furt meli strujo i kaj nas ne bode stepalo dok čeke dobimo!

VESTI IZ 2043. LETA:

Na vse zadje je gospon Mladen Novak ipak dobil vrjene peneze, onih 74 jezere euri, štere so mo bosanski, očem reči, srpski cariniki zeli v Gradiški pred tridesti let. Nejvišeši sod v Bosni je vrnul našemo Mladeno peneze, štere si je on posodil v Bosni, ali ne vse. Najme kaj, zaračunali so mo 3 procente stroškov na leto kaj so mo jiv pazili, a deset procentov si je sod zel za svoje stroške. Nek mi sam još jempot nešči reče kak je Bosna obečana zemla, očem reči, raj na zemli?!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=24483:to-je-rekel-da-je-bosna-obeana-zemla&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 64. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine953i           
i(l) str. 64. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/953/mnovine953i.pdf   
             
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Podvinčani – Penezi, 02:53