Jezikova juva

 


Več mi je žena parpot rekla kak sam ne za nikaj, kak sam nesposoben i da ga ne je nej znati je li bi ostal. Morem vam priznati da sam ne to vse, kaj mi je moja govorila, gori bral, ali fčera me je fpičila kak nigdar. Rekla je da bi ja na takmičenjo nesposobnjakovičov osvojil drugo mesto. To me je začudilo, pak sam pital: zakaj drugo? Odbrusila mi je: Zato kaj si nesposoben kaj bi osvojil prvo! Morete si misliti kak mi je bilo i da sam si po celomo, grunto ne mogel mesta najti. Odišel sam i k sosedi kaj me smiri, ali niti je ona to ne mogla naprajti. Vrnul sam se dimo, zel sam si dva-tri fraklece kuraža i pital sam jo kaj se je pripetilo. Mam mi je vse rekla, čekala je kak napeta pračka: Pogledni si vse ove sposobnjakoviče v Hrvaškoj i prinas v Međimorjo, meli so koraža (kaj nem rekel kak je ona rekel jerbo je Božič, a bil sam pre spovedi), zeli so zajme, a ve jif ne bodo morali vračati. Slavek jim bode šenkal! A kaj bode nam šenkal da si ti za nikaj i nikaj si ne zel, kaj – to te ja pitam? Nesam znal kaj reči, čkomel sam i pak sam toga dneva preživel sam na jezikovoj juhi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajkavska cajtmašina (cajtoplov)

Pregled tisKAJna 

Međimurske novine starine
Friški lajnski sneg

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Međimurske novine, br. 954, 27.12.2013.
e-vundano 30.12.2013.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Bogek (Božič) je došel
(zapraf, več mesec i pol cica)

Pred dvajsti let smo se spominali isto to kaj i denes: Je li bodemo dobili županijo? Neje to tak zdavnja bilo, pak verjem gda se dobro zmislite kak smo hrumeli prek Drave, prek Varaždina, vse do Zagreba da so šteli kaj bi se mi vozili z našaj autaj, ali z varaždinskaj tablicaj. Unda smo to nekak porihtali, nekaj milom, a nekaj pak silom i ve smo dvajsti let meli Županijo, a ve nam jo pak, znova, jemlejo. Kak se nam to kaže, brzčas bode vse kaj vredi odišlo prek Drave vu Varaždin. Odnod bodo hercuvali z nami, tam bode carina, sod, glavna policiska uprava za of kraj, porezna uprava, zdrastveno, socijalno, burza dela i kajkaj vsega drugoga. Najbrž nam ne bodo zeli čakoske tablice i dali varaždinske jerbo znajo da to ne bi prešlo. Nej znati kaj to treba našaj državnaj političaraj kaj nas očejo posvaditi z sosedaj? Pak bode došlo do toga kaj nas bode Drava razdvajala mesto kaj bi nas spajala. A nejlepše bi bilo kaj bi se med sobom dospomenuli tak kaj bi vsaki kraj vu nečemo bili glavni. Najme kaj, pošteno bi bilo da nekaj bode vu Čakovco, nekaj vu Varaždino, nekaj v Krapini, nekaj vu Koprivnici, Križevcima, a nekaj v Bjelovaro, a ne kaj očejo gda bode Varaždin glavni vu ovomo celomo hataro na šterom živi skorom 700 jezer ljudi. Nej znati z čem si je on to zaslužil? A vsi oni šteri očejo se bodo zmislili gda je Čakovec, pred 150 let, mel štreko i kolodvora dok je Varaždin bil glavni grad Hrvaške i Varaždincima je ne kruna z glave pala dok so se z kočijama vozili na cug v Čakovec. A ve nam vse ono očejo zeti zakaj smo se borili. Naši braniteli, heroji i vitezi so nej hodili v rat kaj nam bode Varaždin glavni grad Međimorja. Najbrž nekaj tu ne štima. Dvajsti let smo meli županijo i več jo bodemo potepli? Jako nam je dugo trajala! Kaj nam drugo preostaja nek da damo zadačo našaj političaraj: župano, zamjenici i zamjeniko, precedniko Skupštine kaj znova genejo u boj, u boj za Međimorje, za dom i  međimorski narod svoj!

Z jedne strane se borimo kaj nebodemo zgubili Čakovca kak centra Županije, kaj nam ga ne bodo Zagorci otpelali vu Varaždin, a z druge strane se pomalem resteple po Međimorjo. Vsi znamo da je, kaj se gospodarstva i gospodarstvenikov dotikavle, Prilok glavni vu Međimorjo. V Prilok na posel hodajo Međimorci z vsih krajov falačka zemle med dvemi vodami, a jemlejo i “stranjske” prek Drave. To je tak več par let i to Čakovčanci nebrejo zmeniti da se i na zadje noge postavijo. To je još ne vse: kuliko se to more videti prostim okom, drugi glavni međimorski grad bode opčina Nedelišče. Z Nedelišča  nam je novi precednik Županiske skupštine, novi precednik međimorskih esdepeovcov, v Nedeliščo je Mesap gde se održavlejo vsi glavneši međimorski semi i ne sam semi nek i plesnjaki. I to je još ne vse: v Nedeliščo delajo novoga labodoritaškoga stadiona i ne sam labodoritaškoga nego i atleckoga. Labodoritaši som jim takaj vo vrho i več na velikom pušejo v šijak Međimorcima. Verjem da vam ne moram nikaj pripovedati o gimnastiki, gimnastičaraj, državnom gimnastičkom centro Aton, šteri je, ne bodete, veruvali, isto v Nedeliščo. A tu je i Filip Ude, naš prvi olimpijac i osvajač srebrne medalje. Nedeliščanci imajo i svojega Božičnoga koncertlina za šteri se, več na leta, išče karta vejč. Brzčas vam ne moram nikaj vejč gvoriti i ovo kaj sam vam rekel je prek preveč. Na redo so Čakovčanci, nek se zamislijo kaj bode ostalo od Zrinskoga grada, ak Varaždinci odvlečejo svoje, a Nedeliščanci i Priločanci so več svoje odvlekli. Da je ne božično vreme rekel bi vam, ali ovak ostavljam vam kaj si sami zberete.

 Bil sam na Božičnomo koncertlino v Nedeliščo. Bilo je jako lejpo. Brankec Magdaleničov je vse to lejpo posložil, a bandisti i mužikaši so vse naprajli kaj je od jiv iskal. Na vse zadje, predi nek smo dimo išli, nam je nedelski načelnik, Darko Dania, lepo zafalil kaj smo došli i počestital nam je, kak se šika, nejpredi Božiča, a unda i novo leto. Na vse zadje je skupa z vsima v dvorani spopeval nejlepšo božično popevko Narodil nam se Kralj nebeski. Jako sam najgerek je li ga ne bodo hitili vum z esdepeja jerbo v zadje vreme su v partiji jako strogi prema onima šteri so ne na zacrtanoj
liniji.

  Najte me krivo razmeti, ali još sam ne bil niti na jenoj fešti, sesiji ili zestanko, prinas v Čakovco ili pak v Međimorjo, a kaj bi došli vsi naši saborniki. Nebrem razmeti, pak kaj oni ne delajo skupa i ne borijo se za to kaj nam bode vsima bole, kak vu Lepoj našoj i v Međimorjo. Ak se još dobro zmislim, pak smo jiv za to zebrali. Nekaj si gruntam, pak ga jiv ne tak čuda, sam šest, kaj jiv ne bi nešči mogel na kup dotirati i kaj bi jempot vsi puhali v isto trobento. Brzčas bi od toga i bil nekši hasen, a ovak dok so restepeni kak rakova deca od toga ga ne hasna.

 Več mi je žena parpot rekla kak sam ne za nikaj, kak sam nesposoben i da ga ne je nej znati je li bi ostal. Morem vam priznati da sam ne to vse, kaj mi je moja govorila, gori bral, ali fčera me je fpičila kak nigdar. Rekla je da bi ja na takmičenjo nesposobnjakovičov osvojil drugo mesto. To me je začudilo, pak sam pital: zakaj drugo? Odbrusila mi je: Zato kaj si nesposoben kaj bi osvojil prvo! Morete si misliti kak mi je bilo i da sam si po celomo, grunto ne mogel mesta najti. Odišel sam i k sosedi kaj me smiri, ali niti je ona to ne mogla naprajti. Vrnul sam se dimo, zel sam si dva-tri fraklece kuraža i pital sam jo kaj se je pripetilo. Mam mi je vse rekla, čekala je kak napeta pračka: Pogledni si vse ove sposobnjakoviče v Hrvaškoj i prinas v Međimorjo, meli so koraža (kaj nem rekel kak je ona rekel jerbo je Božič, a bil sam pre spovedi)[/b], zeli so zajme, a ve jif ne bodo morali vračati. Slavek jim bode šenkal! A kaj bode nam šenkal da si ti za nikaj i nikaj si ne zel, kaj – to te ja pitam? [/b]Nesam znal kaj reči, čkomel sam i pak sam toga dneva preživel sam na jezikovoj juhi.

Makar so čakoski turistički težaki Čakovčancaj fkrali Božiča jerbo je, v Čakovco, mam posle Badnjaka Štefaje, makar je čakoski Advent sam pre gracki vuri, a neje došel do Fratarskoga trga i cirkve, ipak je mali Isusek došel. Jedni so ga vidli i dočakali, a drugi so još v Advento šteri traje do Staroga leta. Dosta smo se hecali,a ve vam moram reči kaj mi je na srco: Srečnoga vam Božiča želim, nek vam, i vsima onima štere imate radi, mali Isusek donese Božjega blagoslova , šteri vas bode pratil furt, kak denes, zak zutra i celo ovo leto kaj nas čaka. Samo ljubezen, zdravje i srečo vam želim!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=24623:boi-je-doel&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 64. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine954i           
i(l) str. 64. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/954/mnovine954i.pdf                 

 

FA “Šiljakovina” – Lubleni jezušek, 02:41

http://www.youtube.com/watch?v=9V1eO4Pvu4w

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Žlabrava baba(roga)
TS VINCILIRI Vinska kaplja (Sem išel iz kleti), 02:06