Vuz novo leto v Kitajske KojnPferdEracije

Trojanski konj virus

Kinesko (novo) leto kojna, cajt blago-stajna počelo je 31. malobožičnaka (pavlovščaka, prezimca, sečna) 2014.

Na to mlado leto vam želim čuda zdravja, tak da nebodemo nucali doktore i kaj bodo mogli i dale štrajkati, posla vsima onima šteri ga nemajo, plače onima šteri delajo, velike penzije onima šteri so jiv zaslužili, a vsima čuda veselja, mira i Božjega blagoslova. I nek nam Božek da kaj bodemo i kleto skup na sveto živeli.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajkavska cajtmašina (cajtoplov)

Pregled tisKAJna 

Međimurske novine starine
Friški skoro pa lajnski sneg

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Međimurske novine, br. 955, 03.01.2014.
e-vundano 07.01.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Dej Božek kaj i kleto bodemo na sveto skup živeli

Novo leto je tu z nami, več pajdašimo žnjim. Došlo je pred dva dni, a več smo si žnjim tak zdobra kak da se odnavek znamo. Kaj vam to govori? Kaj? Da se je ne nikaj spremenilo, da je vse po staromo samo smo na datumo jedno brojko spremenili. A Tak čuda se obečuvalo. A obečuvali so vsi, kak moški, tak i žene, kaj je vekši političar vejč je obečuval. Lepo je to dok se bar obečuvale. Pak so nam nej „kukurikači“ isto tak obečuvali pred dve leti, predi nek smo hodili glase davat? Još dendenes jif za rukave navlačimo kaj več jempot (a minule so dve leti) genejo z reči na posel. No, nesmemo mam prve dneve vse tak črno gledati, još se ftegne hajdig toga spremeniti. Nejlepše je, ipak, dok se čovek nečemo nadja. Tak vam i meni soseda Barika več na leta obečuvle da bodem mogel svojo mrkvo saditi vu jenomo vrčako, pak se mortik bode to pripetilo ovo leto?

Minulo 2013. leto je poznato po tomo kaj je Lejpa naša dišla v Evropo i znova postala evropska zemla makar je to bila od navek. Isto tak smo, i to na prtuletje, hodali znova glase davat i zbirali (grado)načelnike i župana šteri bodo hercuvali z nami štiri leti. Zazvedili smo da je Lepi Cane (čitaj: Nadan Vidoševič) gospodaril z našom Gospodarskom komorom i to tak kaj je vse do čega je došel pozobačil vu svojo pelnico ili pak garažo. Jega smo spravili v Remetinec kaj si tam pajdaši z Ivekom Sanaderom, a Uskoki još navek delajo inventuro. Na vse zadje smo zbavili i referenduma: jedni so bili za , a drugi protiv kaj bi puca i dečko, dok postanejo mož i žena ušli v Ustav Lejpe naše. To je ne bilo teško pitanje, ali smo se zato i mi Međimorci (isto kak i ovi v Hrvaškoj) vsi poprek posvadili. Najme kaj, mi smo črez referendum rešavali probleme pederov i lezbijki, a ve nas je to malo pustilo, pak smo ostajli jim nek si to oni sami rešijo. Još je nišči ne priznal da je jedno ili pak drugo nek se i dale skrivečki parijo.

Ipak smo, črez dve leti, uspeli zazvediti da v Lepoj Našoj živi več ženi nek moških, tak da so na minulaj izboraj žene odlučivale koga bodo zebrale. Prinas v Međimorjo so zebrale nejmlajšega ( i nejlepšega) župana v celoj državi, a Čakovčanke so zebrale nejlepšega gradonačelnika. Žene so štele promjene i tak so svoje glase davale. One so ne kak mi moški, ak negdi zahuzamo one nam to ne oprostijo i vse jempot dojde na svoje, očem reči, vsaka rit dojde na šekret. Što nam je kriv kaj smo jim to dopustili: žene se borijo za ravnopravnost, a mi nebremo do reči dojti i vse je kak one očejo. One si navek zberejo onoga što bode žnjimi gospodaril, a dok mi to zazvedimo največpot odide baba z kolači. Celo leto me več to gvinta i nikak sam ne mogel zmuoči kuraža kaj bi to pital: Zakaj se vsi tak grdo spominajo o politiki, očem reči, zakaj vsi velijo da je politika kurva? To je jedno kaj me gvinta, a isto tak nebrem razmeti, ak je to istina zakaj se vse vejč i vejč ženi rivle v politiko. Mortik je to po onoj negdašnjoj (to so mi još pokojni japica govorili) da dok moški nebrejo nekaj rešiti unda žene pošlejo. Brzčas je i v politiki tak!

Šteli mi to priznati ili ne, ipak je broj trinajst pehljivi broj, tak da smo vsi srečni kaj smo se ga rešili. Neje on sam po sebi tak hudi, ali ak dojde v petek unda se more kajkaj toga pripetiti. Poglednite, napriliko, kaj se je pripetilo precedniko naše županiske skupštine Mladeno Novako na meji z Bosnom. Čovek se je pelal prek meje, kak i navek, i najempot so ga cariniki, z čistoga mira zastajli, pretepli mo auta i zeli so mo peneze štere si je pre pajdašima v Bosni posodil. Siguren sam da mo se to ne bi pripetilo da je ne bil petek i trinajsti. Znam, rekli bodete da gospon Mladen ne verje v coprnice, ali se je pravica, očem reči, prasica skazala. Brzčas tej broj 13 ima nekšega vraga v sebi!

Vsi još navek jafčemo kak je kriza, kak nebremo nikod nikam, kak jedva na jedvite jade vežemo kraj z krajom, a pred ove svetke, šteri so za nami, ga ne bilo mesta na parkingplacima pred štacunima. Nebodete me nagovorili kaj vam povem gde ga bilo nejveč autov, ali niti pred novim štacunom ga ne bilo mesta. Otkod našim ljudima tulikši penezi? Pak najte mi reči da se naši ljudi hodajo sam gret v štacune? Jako sam najgerek kaj se bode pripetilo dok minister Slavek zazvedi kuliko penez mi Međimorci još navek v strožokima skrivlemo, pak nam fčehne nove poreze ili pak nam pošle uskoke kaj jif pretepejo.  Kakši je on več je, na to nebo trelo dugo čakati.

Kak zgledi Serjančarima bode ovo novo leto srečneše nek je bilo staro. Najme kaj, zazvedilo se da jiv Grad leži na plino, kaj znači da bodo zbogradi tega hasnuvali nekše peneze. Nej znati otkod se je te plin dotepel k nam v Međimorje, najbrž z Dežele, ali je ve tu i naš je i mi ga bodemo prodavali, a čim se nekaj prodavle bode se i nekaj kaseralo.

Vsi znamo da se Den ženi obslužavle osmi tretjega  a jako malo ljudi zna, to je ve v modi, da se den pederov obslužavle drugi prvoga. Ne bi se niti toga zmislil da je ne bilo svaji okoli referenduma, ali vam moram reči da je dragi Božek stvoril Adama i Evu, a ne Adama i Stevu, tak da znamo štere svetke mi obslužavlemo, a štere oni drugi. Vsaki svoje.

Na to mlado leto vam želim čuda zdravja, tak da nebodemo nucali doktore i kaj bodo mogli i dale štrajkati, posla vsima onima šteri ga nemajo, plače onima šteri delajo, velike penzije onima šteri so jiv zaslužili, a vsima čuda veselja, mira i Božjega blagoslova. I nek nam Božek da kaj bodemo i kleto skup na sveto živeli.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=24749:dej-boek-kaj-i-kleto-bodemo-na-sveto-skup-iveli&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine955i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/955/mnovine955i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ŽIGA & Nova Nada – Lepo Je Na Svetu Živeti (live), 03:21