TJEDEN (Ž)VALENTINA


(Ž)VALE
NTINOVE

Zagorski list
e-vundano 13.02.2013.

IZ BAKINE PUČKE BILJEŽNICE
Z mamičine pučke (japo)teke

Valentinove

Bitne je da je dar od srca, a (ne?) da tulike i tulike hiljada kun ili dinarof košta. Ljubaf je, sinek dragi, najbitneša kak na Valentinove, tak i saki drugi dan, vu postelje, pri poslu, sigde

Piše: Zoran Gregurek

Gda vidiš veliki zbrku vu grmadi i gda se tičeki od veselja v zrak mečeju, znaš da je Valentinove. Jer se na Valentinove tiči ženiju. Prve, kak i pri nam, ljudem, tič za ženidbu z svoju družinu duojde k tičice i njene familije. Onda se veseliju i tancaju vu njezinomu grmlju se dok nije vrijime iti k tičjem matičaru, smijala bi se svakog Valentinova naša hraščinska baka Ivka.

Nastavek:
http://trnac.net/2013/02/17/zvalentinove/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Leiner & Hrnjak – Ftiček veli, 05:57