(K)RIMSKO PRAVO (Felix Srečkec, 2014 03 03)

KRIZA NA KRIMU PREŠIRILA SE LETA 1242. ČAK DO ZAGREBA…
MI SMO KRIMSKI TATARI I NAGAJNAMO VAŠOGA KRALA BELU IV!
OTIŠEL JE NEKAJ OBAVITI V NATO PAKT!

felix

2014-03-03 (Srečko Puntaričov)

(K)RIMSKO PRAVO

(privremeno vezilo iliti link)
http://www.vecernji.hr/felix/2014-03-03?close_url=/

Slika 1
Srednovekovno oblečen glasn(ogovorn)ik čita(l bu) čitabu:
KRIZA NA KRIMU PREŠIRLA SE LETA 1242. ČAK DO ZAGREBA…

Slika 2 (prvi plan)
Srednovekovno oblečeni kojnaniki z sukanemi mači:
MI SMO KRIMSKI TATARI I NAGAJNAMO VAŠOGA KRALA BELU IV!

Slika2 (drugi plan)
Srednovekovno oblečeni braniteli z visokoga burga otpovedaju:
OTIŠEL JE NEKAJ OBAVITI V NATO PAKT!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Berlin Belin Zagreb grad

Lepe ti je, lepe ti je, Zagorje zelene. Još je lepši beli Zagreb grad

F band – Lepe ti je Zagorje zelene, 02:48