Prvih šezdeset je minulo

Znate kak je to, kaj bodo se ve sfadili jerbo po sfaji bi se mogli i reziti, a prosim vas lejpo, što bi jif ve, vu tem letima, štel. No, šalo na strano, bilo je kajkaj vsega vu teh šezdeset let i trelo je to zdržati i zato vsaka jim čast, jemlem kapo z glave i poklonim se do zemle. Gde je red red je, pak tak so i jiva deca već ožejena skorom četrdeset let, vnuke vejč od deset. Kaj je lepo, lepo je i kaj tre pofaliti, pofalimo. Takši smo mi je, tak so nas naši stareši navčili.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
MALOBOŽIČNAK (SEČEN) – SVEČEN (VELAČA) 2014.

NEKAJ ZA ČAS KRATITI

Prvih  šezdeset  je  minulo


Zadnjega januara, vu ovomo novom leto, so naši pajdaši i pajdašice preslavili šezdest let otkako so se dečki oženili, a puce zamoš odišle. Za one šteri ne znajo moram reči da so to v pitanjo Gustek i Anika Ivančići z Vanovca i Ivica i Marica Lehkeci z Martan. Tak so oni jeni druge zvali pred šezdest let dok so po nejvekšoj zimi (prek minus 20) išli v cirkvo kaj zadobijo sakramente hižnoga zakona.Morete si misliti kakša je to želja bila za ženidbom da so po toj strašnoj zimi snega do kolen gazili sam kaj ne bodo več vsaki sam živeli jerbo so se šteli družiti i pariti. Znate kakša je zima bila da so se bandistima štrumenti zmrzavali i to vsima sam bobjaro ne. Tak lepo so se zvali još pet-šest let, a dok so došla deca, snehe, zeti, vnuki unda so se spominali malo ozbiljneše i trdeše, a dok pak so na svetlo dneva došli i prevnuki znova so se počeli spominati kak deca. Malo je onih šteri ne znajo da so Gusti i Ivo skupa delali četrdeset let v GeKa Međimorjo i da so bili zidarski meštri na jako dobromo glaso. Kajkaj toga so zazidali i po našaj cirkvaj dok so još bili mlajši i dok so roke naprajle kaj so oči vidle. Pred deset let, da smo obslužavali pol stoletja jivoga zajedničkoga živlenja, zazvedili smo kak je zidarija jako teški posel. Najme kaj, Gusti i Ivo so vu fabriki skup delali četrdeset let, tam so si i penzije zaslužili, a još jedno dvajsti let (nejmeje) so skup fušali i nigdar so se ne ftegnuli spominati za svoje žene, za svoja gostuvanja, tak da so stopram pred deset let zazvedili da so se oženili istoga dneva, istoga meseca i istoga leta i nebodete veruvali, ali jednako je bilo zima v Ivanovco kak i v Čakovco. Vsa je sreča kaj so pajdašili i fušali i dok so došli v penzijo, pak se je i istina na vse zadje zazvedila. Znate kak je to, zidari so čuda cajta bili i po tereno, pak so se, brzčas, naši pajdaši ne ftegnuli doma nikaj poštricati, a ve pak se jim to niti ne splati. Znate kak je to, kaj bodo se ve sfadili jerbo po sfaji bi se mogli i reziti, a prosim vas lejpo, što bi jif ve, vu tem letima, štel. No, šalo na strano, bilo je kajkaj vsega vu teh šezdeset let i trelo je to zdržati i zato vsaka jim čast, jemlem kapo z glave i poklonim se do zemle. Gde je red red je, pak tak so i jiva deca već ožejena skorom četrdeset let, vnuke vejč od deset. Kaj je lepo, lepo je i kaj tre pofaliti, pofalimo. Takši smo mi je, tak so nas naši stareši navčili.

To kaj so naši „mladenci“ tak dugo zdržali trebajo nejpredi zafaliti dragomo Božeko, šteri jim je dal zdraviče, a i pomogel jim je kaj so jeden drugoga trpeli dok je bilo nejteži, dok so ne meli kaj so nucali, šteli, dok so meli sliko, a tona ne. To denes jako čuda vredi jerbo denešji mladi se nejpredi zidejo, počnejo hodati, ve se več niti ne skrivlejo, a posle sedem-osem let skup živijo predi nek se oženijo. A dok se oženijo unda se za leto-dve rezidejo, jer so, jeden dugomo, našli nekše skrite falinge za štere so ne znali. Prosim vas lepo kam bode to došlo, da bodo te mladi meli vnuke ili pak prevnuke? A obletnice gostuvanja? I od koga se bodo jiva deca vučila? Kuliko vidimo pred dragim Božeko je veliki posel i on bode vse to zbavil sam mo moramo dati priliko. Anika, Gustek Ivica i Marica so mo dali!

Vaš Tonček

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zvir:
ZVONA, Mesečni list čakovečke žup,
Leto XVII, br.1/2, sečen/velača 2014. l. N
akladnik: ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA, ČAKOVEC,
http://www.ofm.hr/zupa_cakovec/  , http://www.ofm.hr/zupa_cakovec_jug/
Naklada 750 primerkov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kajkavski v cirkvam

Velečâsni Ivan Hrâstovičov, župnik v Loboru v Hrvackomu zâgorju, sě z svemi meštani spomina(l) kajkavski i, ke jě posebno vâžno, na mešami propovéda(l) na kajkavskomu jeziku.
http://www.zagorje.com/articles/2340/show.aspx

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAJKAVSKA VEČERNICA I MEŠA
a)
pdf oblik (zvirni oblik, z ilustrâcijam):
http://www.pou-zelina.hr/documents/Izdavastvo/51_Kajkavska_vecernica.pdf
b)
editérajuči oblik (ně baš lépo posložen, bez ilustrâcij)
http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg4294/#msg4294
c)
Video: Kajkavska večernica z mešum: KAJ v Zeline 2008. i 2009.

http://www.forumgorica.com/kajkavski/p-oltar-portal-nas-svagdasni-pobozni-i-vragolasti-bogoslavija/msg21820/#msg21820
Na priliku z leta 2008. (1/5):

Kajkavska večernica KAJ v Zelini 2008. 01, 15:00
http://www.youtube.com/watch?v=rImSspAN8xk

Makar si ti v pedesetim, moja moraš biti.

Kom3dija – Medjimurski lepi decki, 02.40