Aneksija Međimurja leta 1919.?

Devetoga januara smo znova preslavili Spomenden pripojenja našega maloga Međimorja domovini Hrvaškoj.

Datoteka:Medimurska skupstina 1919.jpg

Slika: Međimursko spravišče (Međimurska skupščina) leta 1919.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Međimurske novine, br. 957, 17.01.2014.
e-vundano 20.01.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Mi Međimorci smo si i predi 1919. leta bili zdobra z Hrvatima

Devetoga januara smo znova preslavili Spomenden pripojenja našega maloga Međimorja domovini Hrvaškoj. Mi Međimorci smo si odnavek bili zdobra z ovima vu Hrvaškoj tak da je to ostalo do dneva denešnjega. Moram vam reči gda se furt pripovedalo kak smo se mi Međimorci pred 95. let (1919.) otcepili od Mađarov, a ne da smo se pripojili Hrvaškoj. Kuliko se vam ja razmem v živleje, pak nam je gostuvanje, očem reči, ženidba navek bila glavneša i važneša od rastave!!!? Stareši i spametneši ljudi od mene so pripovedali, i to malo poskrivečki, kak se je pravzaprav Hrvaška pripojila Međimorjo, a ne Međimorje Hrvaškoj jerbo smo mi dohajali s zapada (do fčera Austro-Ugarska, očem reči, mi  Međimorci smo podrivavali Ugarski falat carstva), a ovi prek Drave so se spominali i zrivali na Balkan. Kak bilo da bilo, zgubleni sin (čitaj: Međimorje) se je zanavek vrnul dimo k mami i to je bil razlog za veslje, kak 1919. leta tak i denes.

Tua kriza oliti kak jo političari zovejo recesija, nikak da mine. Žilava ja kak vrag. Kaj se mi bole borimo protiv je ona je vse jakša i jakša. Verjem da ste čitali one par meterne liste poreznikov na šteraj so oni gospodarstveniki i obrtniki šteri so zahuzali i neso vse platili Slaveko Liničo i jegovaj šekutoraj. Protiv te listi se borimo i mi obični smrtniki šteri plačamo režije i vse drugo kaj nas bije po glavi stanovnika, kak onih vu grado tak i nas na seli. Neje denes lefko inkasator biti, a neje lefko niti hižna vrata otprti dok ti inkasator pred vratima stoji, a v žepo nemaš niti za kruh i mleko. Takše nevole vam je mela i moja soseda Sandrica, štera se je dotepla v naš kraj negdi posle zadjega rata. Kupili so štrto hižo od nas i vse je vredo bilo dok je jeni Ivek ne ostal brez posla. Sandrica je ne nigdar delala, ali od unda je hodala gospaj v Čakovec pomagat veša peglat i ono vse kaj ide z tem poslom kcoj, dok je Ivel vsaki den hodal od poceka do poceka vsake forme fabriki ne bi li znova počel delati, pak tak i kruheka služiti za sebe i svojo družino.
Ne bi vam znal reči kak so sosedi, Ivek i Sandrica, plačali režije, ali znuom da so se vsi inkasatori svadili šteri bode išel k Sandrici. Pofalil mi se rafangerač da jo je našel vjutro v šlafrogo i platila mo je tak kaj si je šlafruga slekla. I drugi so se falili: strujač, vodač, plinač, a nejglasneši je bil penzioner Franc, šteri za televizijo pobira. Ne bi se štel mešati, ali jegova žena se sam smeje dok se on fali kak mo Sandrica plača za televizijo: Pak doma nebre zeti niti frtalj kuliko mo jo nudim, a ve je v drugi vulici pravi dasa. Znate kak je to, doma moraš, a pre sosedi očeš. Velijo da so te muški luleki kak i pesi: gazdarici nikaj ne fčinijo, a sosedo bi restrgali. Vse je to lepo i dobro, ak drugač nejde. No, nekaj si gruntam kak te žene štere namiruvlejo te inkasatore to vse zdržijo? Ali to je još ne vse: A kak te inkasatori to vse zdržijo? Brzčas jim i negda dojde kaj tri-štiri gazdarice nudijo sebe mesto penez!? Kaj unda dojdo drugi den ak nebrejo tej den zeti ono kaj jim se nudi. Još nekaj si gruntam: Kak žene plačajo duga od sto kuni, a kak onoga od tristo? Je li ga tu je kakše razlike? Sam pital jenoga inkasatora kak on to dela? Imaš vsega, od ručnoga rada, prek spomenka vu štiri oke, a največpot podlegnemo kaj zememo vse kaj nam se nudi dok se ganjčna vrata zaprejo, a hižna otprejo. Ve vidite kaj je kriza naprajla od nas, šteri to vse nesmemo znati, kaj od naših ženi štere, ve več, držijo vse štiri vogle v hiži, a kaj od naših inkasatorov?

Devetoga januara smo znova preslavili Spomenden pripojenja našega maloga Međimorja domovini Hrvaškoj. Mi Međimorci smo si odnavek bili zdobra z ovima vu Hrvaškoj tak da je to ostalo do dneva denešnjega. Moram vam reči gda se furt pripovedalo kak smo se mi Međimorci pred 95. let (1919.) otcepili od Mađarov, a ne da smo se pripojili Hrvaškoj. Kuliko se vam ja razmem v živleje, pak nam je gostuvanje, očem reči, ženidba navek bila glavneša i važneša od rastave!!!? Stareši i spametneši ljudi od mene so pripovedali, i to malo poskrivečki, kak se je pravzaprav Hrvaška pripojila Međimorjo, a ne Međimorje Hrvaškoj jerbo smo mi dohajali s zapada (do fčera Austro-Ugarska, očem reči, mi  Međimorci smo podrivavali Ugarski falat carstva), a ovi prek Drave so se spominali i zrivali na Balkan. Kak bilo da bilo, zgubleni sin (čitaj: Međimorje) se je zanavek vrnul dimo k mami i to je bil razlog za veslje, kak 1919. leta tak i denes.

Vse te fešte obilježavanja Spomendana za pripojenje Međimorja majčici Domovini čuda bole i lepše zgledijo otkak so se z Šajerice preselile v Katolički dom. Negda so vsi šteri so došli ne mogli niti Šajerico napuniti, a ve je i koncertna dvorana Katoličkoga doma ne bila dosti velika za vse šteri so došli. Najbrž so za to krivi i fratri. Znate da je 1919. leta ondašnji gvardjan pater Kapistran Geci uspel dotirati na mešo, a posle i na Kongres otceplenja-pripojenja okoli cirka deset jezer ljudi, a denešji gvardjan, pater Stanko, je ne uspel napuniti cirkvo za mešo, ali je zato bila puna dvorana za Svečano akademijo. Znate kak je to, oni verniki šteri verjejo da Božek ne postoji ne vupajo v cirkvo. I mi Međimorci smo počeli poštuvati svojo povjest.

Povjesničari i spametni ljudi so rekli kaj so meli, profesor Kalšan nam je sve lepo spripovedal kak se to pripetilo pre krajo 1918.i na početko 1919. leta i nafalil je našega Iveka Novaka, šteri je bil nejvekši “krivec” za to otcepljenje Međimorja od Hungarije. A profesor Hranjec je govoril o Vinkijo Žganco, šteri je skupljal našo međimorsko kulturo i tak dokazal da smo mi čistam nekaj drugo od onoga kaj so Mađari šteli od nas naprajti. Nišči je ne nikaj govoril o našoj međimorskoj figi v žepo, a nit pak o međimorskomo jalo. Brzčas se je to posle doteplo vu naše kraje ili pak je došlo vum dok smo malo k sebi došli. Dok je župan zel mikrofona v roke, kak se to lepo veli, mogla se čuti muha štera je mortik letela po dvorani, jerbo smo vsi bili najgerek kaj bode, itak, rekel. I morem vam reči da je jako lepo govoril (kak i navek) i rekel je da Međimorje naše malo mora ZANAVEK ostati takše kakše je je, kakšo god bode Evropa regionalizacijo iskala. I to je još ne vse: obečal je da bode na Fratarskomo trgo dal naprajti spomenika Iveko Novako jerbo si je on to zaslužil. Da ga ne jega bilo što zna gde bi mi bili. Mortik bi bilo pošteneše da napravi spomenika i patro Kapistarno skupa z Ivekom jerbo so Ivek i pater Kapistran bili dve karike jenoga lanca šteri je pretiral Mađare i scukal Međimorje z ropstva.

Dečki z Nedelišča, velijo da so oni vokalna (ne lokalna) družba “Zrinski”, spopevali so nam pesmo domašinčara Forjana Andrašeca: Mura, Mura globoka si voda ti, ne miluješ ti človeka ftopiti. Pripovedali so oni nejstareši, šterima so to spripovedali jivi još stareši da je te čovek bežal pravzaprav z Međimorja prek v Hungarijo i unda se je tua nevola pripetila, a posle so to pesmo naši pjesniki predelali tak kak nam je pasalo. Što zna, kajkaj toga se pripovedalo, a ve nebremo nikoga najti što bi išel iskat je li je tam de je bil dim bil i kakši ogej?

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=24998:mi-meimorci-smo-si-i-predi-1919-leta-bili-zdobra-z-hrvatima&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine957i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/957/mnovine957i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mura, Mura gliboka si voda ti, 02:11

Nađkanižki srednoškolski zbor gostuval je v zadarske klasične gimnazije «Ivan Pavao II»
A nagykanizsai Piarista Iskola kórusainak vendégszereplése a zadari II. János Pál gimnázium ünnepi megemlékezésén.