(Vincek – versek -) Tersek moj zbudi se, dosti si spal!!? (“spil” – po ikavski)

Jeno vreme so nas mlajši spituvali kaj itak mi tulikopot hodamo v gorice, a ve pak več ne pitajo i rivlejo se z nami, tak da jif črez par let ne bodemo mogli dobiti vum z goric, očem reči, pelnice.

Slika: velikogorička Vdruga vinogradarov i vinarov ¨Grozd

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Međimurske novine, br. 958, 24.01.2014.
e-vundano 27.01.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Trsek moj zbudi se, dosti si spal!!?

Vsi znamo da haenesovci imajo župana sam v Međimorjo i Varaždino i nigdi drugdi, a v isto vreme v Zagrebo, vu vrho, stranke imajo svoje dva političare naši sosedi prek Drave (Varaždinci), dok naši Međimorci morejo zestanke Precedništva stranke gledati prek Interneta. V isto vreme je v Precedništvo stranke pol zagrebečkih purgerov, šteri mislijo i kormanijo z vsim narodnjakima v Lepoj našoj. To kaj so oni bole nikak ne prešli na izboraj, to je čistam nekaj drugo.

Dugo se je kuhalo i na vse zadje je skipelo. Zabadaf so međimorski i zagorski narodnjaki tiskali riglico na političkomo loncu, vu šteromo se kuhala politička odluka o isključenjo Radimira Čačića, šteri je na privremenom poslo vu Valbandono polek Pule na odsluženjo rešta za unfal v Hungariji, jerbo čim jif je precednica Vesna požegetala pod pazduhima mam so popustili i riglica je odletela v zrak. A skupa z riglicom odletel je Čačić z stranke. Tak vam to zide dok žene zemejo v roke cugle stranačke vlasti v politiki. A politika je kak i karta, a karta je kak moja i Tončova gorična soseda Mojca, a ona pod vsakoga podleti (čitaj: podlegne), kak onomo šteri je prosi, tak i onima šterima se nudi. Dok vam jempot te posel, očem reči, politika, dojde v krv te nevole se ne muoči sam tak rešiti. Pak je ne bokčika Mojca kriva kaj je Tončova soseda i kaj ima takšo vročo, kaj bi rekel, počitičko krv. Nebrem nikak razmeti zakaj politiko uspoređivlejo z Tončijovom goričnom sosedom Mojcom? Znate kaj, političari sam obečuvlejo, a Mojca vsima davle i to vejč nek mi moški moremo zeti. Tre bode tu nekaj mejati kaj se ne bi soseda Mojca resrdila, pak bi nas vse tožila sodo. Brzčas je ona ne takša, ima ona čuda spametneša posla, a ne kaj bi se po sodo navlačila z socima i drkala za fiškalima. Pak je to v goricaj v kleti, dok lampaš nam sveti, čuda lepše delati, očem reči, baviti se z goričnom politikom. I vi bi to isto rekli sam da jempot dojdete sosedi Mojci v roke!

To previranje vu haenesovomo političkomo lonco je dotiralo do toga kaj je na svetlo dneva zišla resnica da ga niti med stranačkim cvetjom nega pravice. Najme kaj, mi Međimorci, a i naši sosedi Zagorci nejrajši imamo Haenesovce, pak smo jim i svoje glase dali, kak na zadnjim izborima za sabornike, tak i lanjskim izborima za lokalne (neje od glagola: lokati) dužnosnike. Vsi znamo da haenesovci imajo župana sam v Međimorjo i Varaždino i nigdi drugdi, a v isto vreme v Zagrebo, vu vrho, stranke imajo svoje dva političare naši sosedi prek Drave, dok naši Međimorci morejo zestanke Precedništva stranke gledati prek Interneta. V isto vreme je v Precedništvo stranke pol zagrebečkih purgerov, šteri mislijo i kormanijo z vsim narodnjakima v Lepoj našoj. To kaj so oni bole nikak ne prešli na izboraj, to je čistam nekaj drugo. Naši delajo i šmajhlajo se okoli biračkoga tela kak bi dobili izbore, a posle toga niti nebrejo dojti blizo Zagreba, jedva dojdo do Sesveta.. To mi je nekak poznato jerbo tak smo mi Međimorci zišli i z našim Partijcima, očem reči, esdepeovcima. Zakaj mi navek odidemo po riti k meši dok trebamo dojti nekam na vrh, zakaj smo mi navek sam birke za šišanje?  Ili ne znamo ili ne vupamo ili nećemo? Ili pak nas nečejo? A mortik je to niti ne za nas Međimorce? No, neje vrag da vse znamo sam ne komanderati? Brzčas bi nas več jempot nešči mogel i sprobati!!! Tu bi nam mogla pomoči Tončova soseda Mojca!

Kak zgledi nejso Inači zabadaf lohnili i rovali pod našom međimorskom zemlicom? Najme kaj, zazvedili so da ga na našem hataro čuda plina pod zemljom, štero ga tre vum zvleči i preprajti ga za kuriti. Opčinari v Gornjemo Mihaljevco, Štrigovi, Selnici i Vratišnco več kurijo ogja za fešto jerbo jif čaka dostik velika renta za plin šteroga bode Ina hasnuvala na našemo hataro. Vsi znamo da so opčinske kase na pol prazne, tak da bi takša “plinska inekcija” čistam dobro došla kaj se standard teh opčinarov malo popravi. Z jedne strane smo plina prodali i nekaj kaserali, a z druge strane so nam plinači zdigli ceno plina. Nebrem to razmeti, vseposot je tak da cena ide doli ak robe jega dosti ili pak preveč, jedino se plinači ne držijo toga. Naš plin je faleši od uvoznoga, ali ga mi zato dražeše plačamo. Nebrem veruvati kaj so nam rekli zakaj je plin dražeši? Trošimo premalo plina i za to ga moramo dražeše plačati. Ve se mi je vužgala i ona zadja žaruljica v glavi: neje važno kuliko plinači prodajo plina, ali oni morajo navek meti istoga dobička. Šparali mi ili ne šparali, isto bodemo platili jerbo plinači morajo svoje zaslužiti. Unda pak je najbrž nejbole kaj prestanem šparati i radijatore zapirat jerbo mi sikak na isto dojde. Komu Božek (vlada), tomo i vsi sveci (potrošači),ak ste v cukor piksi!

Minuli tjeden smo preslavili godovno svetoga Vincija. Malo je oni šteri ne znajo da je sveti Vinci patron goric i goričnih težakov. Na den svetoga Vincija vinogradari idejo v gorice po vsakomo vremeno i po dežđo i po snego. Ovo leto, očem reči, zimo ga nej bilo takših vremenskih nevoli, pak je zato po goricaj bilo čuda ljudi, kak stareši, tak i mlajši. Jeno vreme so nas mlajši spituvali kaj itak mi tulikopot hodamo v gorice, a ve pak več ne pitajo i rivlejo se z nami, tak da jif črez par let ne bodemo mogli dobiti vum z goric, očem reči, pelnice. Vinogradari so započeli novo vinogradarsko leto, vrezali so prve rozgve, obesili klobase po trsaj i vse to zaljali z lanjskim vinom kak bi i ovo leto meli pune lagve. Ne moram vam niti reči da so gemišteci pomalem tekli po našim, ve več suhim požerakima, a na vse to smo si i zapopevali ono nejlepšo pesmo našega priločanca, Ivek Glavine:

Tam gori na brego trsek nam spi,
stari mi japa ga tožno gledi.
V roki gorične škarje drži,
prigne se k njemu, pak mu veli:
Trsek moj, zbudi se, dosti si spal.

.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=25145:trsek-moj-zbudi-se-dosti-si-spal&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine958i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/958/mnovine958i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Đura z Međimurja 4 – Trsek moj zbudi se, 04:38