Naša romovina – (s)ada ciganlija / Najgerek sam: kak bode vuk sit i birke na brojo???!!!

Romi prodavlejo aute. Fal jiv davlejo sam kaj jiv se rešijo, jerbo z autom nikak nebrejo dobiti socijalno pomoč. Ipak je jempot nešči i jive riti natiral na šekret.

Međimurske novine, br. 959, 31.01.2014.
e-vundano 03.02.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Najgerek sam: kak bode vuk sit i birke na brojo???!!!

Stiska na policiji i to ne mala nek velika. Romi prodavlejo aute. Fal jiv davlejo sam kaj jiv se rešijo, jerbo z autom nikak nebrejo dobiti socijalno pomoč. Ipak je jempot nešči i jive riti natiral na šekret. Nesam uspel zazvediti kak bodo naprajli te perpetum mobile, očem reči, kaj bodo vse birke na brojo, a i vuk sit? Najme kaj, nucajo aute kaj prevažajo deco i šeftajo vseposod okoli, a morajo ga se rešiti kak bi i socijalno pomoč dobili. Pak, ljudi moji, od nečega morajo i živeti jerbo smo jiv ne navčili kaj bi i delali. No, ne moramo si mi preveč trti glavo zbogradi toga, bodo več oni nekaj zmislili. Znajo oni od čega muhe crkajo, očem reči, kak bodo penezi z državne socijalne kase došli v jive cusrave žepe, a kaj pejo po jiv z autom. Pak oni, več na leta, živijo na državnaj jaslaj i ne gda jim je dobro, nek jim čuda bole nek nam i što bode ve jim govoril kak je v delo spas, ak oni znajo da je vu vino istina. A staroga koja je još nišči ne navčil voziti!

 

Minule dva tjedne smo furt sedeli pred telkačima i navijali za naše kauboje, očem reči, rokometaše i pomogali jim kak bi došli do zlatne kolajne, štero so, vejč od vsega, šteli jerbo jim jedino još ona fali kaj bi zbirka bila kompletna. Rokometaši so ostajli srca na parketo, ali to je ne bilo dosti kajbi došli do kolajne jerbo se kolajne davlejo onima šteri pobeđivlejo. A oni so bili čistam blizo. I to tripot. Najme kaj, naši kauboji kak da so pozabili da pobedi on šteri zabije vejč golov, a ne on šteri lepše i bole igra. Vsi znamo da je naša rokometna reprezentacija tak jaka kak je jaka nejslabeša karika vu tem reprezentativnomo lanco. Isto tak smo vsi vidli da je nejslabeša karika v Danskoj bil naš trener Slavek Goluža. Gdegod ste gledali tekme mogli ste čuti nad kim so nejveč i nejglasneše zijali, koga so nejveč kleli. Dečki so dobro igrali, a Slavek je tak čuda fušal kaj so nikak ne mogli pobediti. Olje je na ogej još doleval naš vrli spiker Dragec Čosić, očem reči, on je metal sol na otprte rane dok so naši rokometaši počeli gubiti tak da verjem kak je dostik naši ljudi vgasnulo tona kaj so mogli preživeti tekme do kraja. Nebrem kaj nem rekel još i to: bili smo nejbolši od vsih, igrali smo nejbolšega i nejlepšega rokometa, pobedili smo i Francoze i Dance i unda dok je trelo deti točko na i unda je naš Slavek to ne znal spelati do kraja. Zgledali smo, na vse zadje, kak ona krava kaj davle petnaest litri mleka, a unda fritne v dežico i vse rezleje. Nejpredi so nam se Francozi prevlekli, to smo si pozabili jerbo smo Poljake otprajli dimo, a unda pak smo, isto kak i protiv Francozov, pustili Dance vu finale. Vse smo meli v svojimi rokami i unda nam je pobjeda scurela črez stišjeno šako kak pesek. Za Španjolce se ne bodemo niti spominali, oni so došli na krajo gda smo mogli z brončanom kolajnom vse ono poprajti kaj smo predi zahuzali, ali niti to smo ne znali. No, to kaj tak zidemo nam je ne prvič i zato moramo spremeniti ili igrače ili trenerajerbo ova kombinacija je ne dobitna. I ovi kaj se kladijo po kladionicaj se srdijo jerbo nigdar nebrejo potrefiti kak bodo Slavek i jegovi kauboji zigrali. Negda je rokomet bil igra gde su igrale dve momčadi, a na krajo so navek pobedili Hrvati, a ve i dale mi igramo, a nikak da pobedimo. Bar ne dok je nejglavneše. A kaj se Slaveka dotikavle, on je predložil nekaj novoga: ne tre 16 igračov v rokometo, jemo je dosti 9-10, a ostale je na izlet pelal. -Deda moramo nekaj poduzeti – rekel mi je vnuk – ak očemo kaj bodemo i mi pobedili dok je nejglavneše. Rekel sam mo da bodemo Slaveka dočakali z pesmom: A ve adijo., bilo je lejpo dok je trjalo.!

 

Perkovića smo ipak, na vse zadnje, poslali v Dojčland kak so oni i šteli. Leto dni smo se puhali kak bomo mi naprajli vse po pravici sam kaj nam Perković bode doma ostal, ali neje išlo. Nejsam uspel zazvediti je li smo Perkovićo kupili povratno karto ili je dobil ono falešo sam za tua? Naš minister gospodarstva pregovarja z gospođom Angelom Merkel, šeficom nemačke politike, je li bi ona štela kaj bi mi jim posle Perkovića izručili bar pol težakov šteri si na burzi. Mi več na leta ne znamo kaj bi žnjimi, a Angeli još dendenes težaki falijo. Ak mi ne znamo kaj bi žnjimi mortik Angeli nekaj spametno padne na pamet, pak nas reši toga terha?


Zbajala mi je moja četrta soseda Sandrica da sam jo nej ruon trebal deti v novine jerbo so jo nešterni prepoznali i ve si kajkaj hudoga, očem reči, dobroga o joj mislijo. Tak je došel sosed Pišta z druge vulice, kaj bi se i on malo posladil z jene cukor-pikse, očem reči, školjkice, ali nikaj od toga. Ne mo je nikaj dužna. Ponudil se kaj plati jenoga čeka za stujo, plin ili vodo, ali niti to je ne prešlo. Ona je poštena žena i pošteno, kak more i zna, plača ono kaj je dužna, pak si nek vulica misli i pripoveda kaj god oče. Ona bode to delala tak dugo dok bode kriza, a čim ona i Ivek zidejo vum z krize vse bode po starom, kak je i bilo predi. Verjem da jo je i sosed Pišta razmel, ostavil je čokolado štero je donesel i odišel je otkod je došel. Vse pošteno!

Stiska na policiji i to ne mala nek velika. Romi prodavlejo aute. Fal jiv davlejo sam kaj jiv se rešijo, jerbo z autom nikak nebrejo dobiti socijalno pomoč. Ipak je jempot nešči i jive riti natiral na šekret. Nesam uspel zazvediti kak bodo naprajli te perpetum mobile, očem reči, kaj bodo vse birke na brojo, a i vuk sit? Najme kaj, nucajo aute kaj prevažajo deco i šeftajo vseposod okoli, a morajo ga se rešiti kak bi i socijalno pomoč dobili. Pak, ljudi moji, od nečega morajo i živeti jerbo smo jiv ne navčili kaj bi i delali. No, ne moramo si mi preveč trti glavo zbogradi toga, bodo več oni nekaj zmislili. Znajo oni od čega muhe crkajo, očem reči, kak bodo penezi z državne socijalne kase došli v jive cusrave žepe, a kaj pejo po jiv z autom. Pak oni, več na leta, živijo na državnaj jaslaj i ne gda jim je dobro, nek jim čuda bole nek nam i što bode ve jim govoril kak je v delo spas, ak oni znajo da je vu vino istina. A staroga koja je još nišči ne navčil voziti!

 

 

Doktor Tomica Novinščak je, na ponovljenaj izboraj, zebrani za prvoga čoveka grada Čakovca. Ne, nejso bili ponovleni izbori za čakoskoga gradonačelnika, več je doktor Tomica zebrani za prvoga čoveka čakoskoga Hadezeja. Kuliko sam mel za čuti, to je prva štenga na poto prema gradonačelničkoj fotelji. Mi mo želimo srečnoga pota i nek mo dragi Božek, na tomo poto, bode na pomoči. To je jeden od zadnjih potov v Čakovco, šteri je još ne asfalterani!

 

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=25282:najgerek-sam-kak-bode-vuk-sit-i-birke-na-brojo&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine959i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/959/mnovine959i.pdf

  :

Katica Rajič
CIGANICA

Baš sem ve si za stol sela
Kak bom vezda žmahno jela
Kad na vrati: cin, can, cin, ca
Skočim fletno, Ciganica.

Što te, jarec, ve donesel!
Mira nemam ni k obedu.
Nemam nikaj –
idi prosit tam k sosedu.

Nastavek:
http://trnac.net/2012/04/13/ciganica/

ciganica s prislavci, 00:34