Kak dugo bode Lejpa Naša “ku(kuri)kala”?

Slavek se svadi z svima vu Lepoj našoj jerbo nam je pojemal vejč penez nek smo meli, a premijero Zokijo nigdar dosti.

Međimurske novine, br. 960, 07.02.2014.
e-vundano 10.02.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Kak dugo bode Lejpa Naša “kukurikala”?

Slavek se svadi z svima vu Lepoj našoj jerbo nam je pojemal vejč penez nek smo meli, a premijero Zokijo nigdar dosti. Na vse zadje mo je Zoki natiral i zamjenika Šegona, šteri mo je bil leva roka. Kuliko sam mel za videti i međimorski poreznjaki delajo protiv Slaveka, nešči mo potkopavle Porezno upravo, tak da vse to ide krajo: i porezna uprava, i Slavek i Zoki, a i cela vlada. Furt negdi nekaj škriple, negdi je nekaj betežno, pak je nejbole betežen dr Babić završil v Remetinco, a ne v bolnici. Pitam se pitam: kak dugo bode Lejpa Naša mogla te se nevole magaditi? A mi Međimorci? I kaj bode z Marinom Lovrić Merzel, sisačkom županicom?

Denes, v petek, sedmoga februara je započela zimska Olimpijada v Rusiji, očem reči, vu varoši Soči na Črnomo Morjo. Vsi znamo da bodo se tam skijali za kolajne naš Ivek Kostelićov i jegovi pajdaši, a naši zemljaki, ali sam vam ne štel o tomo govoriti. Najme kaj, štel sam vam reči kak so naši međimorski meštri delali nejlepše i nejvredneše hiže vu šteraj bodo na kvartelju ruski precednik Putin i premijer Medvedev. To so mlajši političari, ali so čuli od svojih japekov kak so međimorsku graditelji i zidari od negda na dobromo glaso. Nesmo niti mi još pozabili kak je pred tridesti let ( nejmeje) čakoski i međimorski GeKa počel delati v Rusiji, a kuliko vidimo dobri glasi o našaj meštraj so još ostali. Pravzaprav sam vam, štel reči kak je nišči ne car vu svojemo dvoriščo i zato morejo naši meštri delati po celomo sveto, ali dok tre zidati dvorano v Svetomo Đurđo na Brego ili pak školo v Revici unda to naši meštri ne znajo i mora dojti Feniks z Slavonskoga Broda kaj nam pokaže kak se fuša na takšaj poslaj.

Policaji falijo na vse strane, a tam gde jiv nejmeje tre navek se pojavijo. Tam gde se krade, pije, drogera tua ne ftegnejo dojti, a dok se z pajdašima pelam dimo z goric unda se navek zmorejo negdi za grmom ili pak za voglom gde jiv se nikak ne nadjamo. Najgerek sam, očem reči, jako sam najgerek kak bode to ve zgledalo dok bodo naši policaji delali po ovomo novomo pilot projekto? Najme kaj, te novi projektlin išče od naših policajov kaj bodo čuda vejč delali, kaj bi rekli kaj bodo efikasneši. Najte me krivo razmeti, ali nebre nikak jeden policaj biti, v isto vreme, na dve mesti. Nekaj vam drugo mene gvinta: Brzčas bode pak te pilot projektlin sam prinas v Međimorjo. Prosim vas lejpo, najdite mi jednoga Dalmoša – policaja šteri bode delal v kancelariji vjutro od sedem (ak dojde), pak do tri vure i unda bode išel na teren. Bode išel, ali do prve konobe (čitaj: krčme). Zakaj sam vsi trenerajo strogočo na Međimorcaj? Furt nešči gospodari i zapoveda z nami. Još smo 1919. leta rekli da nam je dosta ljuckih hamov i odišli smo na svoje, ali i dale nas furt nešči zapreguvle i išče od nas kaj bodemo delali vejč nek moremo zdržati. Rečite mi kak bodo priločki policaji naprajli vse kaj tre, ak tam dojde jeden policaj na jezero Međimorcov? Nej znati je li jim bodo peciklini dosti ili bodo nucali motore i koturaljke? Velijo da bi trebal dojti jeden policaj na cirka, okoli dvjesto ljudi, ali Međimorci vse morejo, a to bode i pilot projektlin pokazal. Najgerek sam kaj bode z tem pilot – projektlinom dok bode plaval prek Drave? Brzčas ga bode nekši vir pospravil v ropotarnico povjesti, kak i vse reforme štere so do ve hapili “kukurikači”. Kak je dauko od ideje do realizacije, očem reči, kak je dalki pot od obečuvanja do dela. To i meni soseda Barika navek baja. Veli: Jožek, kak je to lejpo zgledalo dok si me nagovarjal, a ja sam se nadjala, ve pak ništ od tebe, kak da si v zemlo prepal otkak mi je, pred dve leti, volja došla. Ima ona praf, nejsam jo trebal pehati, očem reči, obečuvati ak sam ne kanil nikaj naprajti.

Več je bila skradja vura, očem reči, zadji cajt kaj i naš župan, Matek Posavec, vudri z šakom po stolu i reče ovima vu vladi da se nebrejo zbrčkavati z Međimorjom kak oni mislijo. Par sto let smo se mi Međimorci borili i svadili sve do 1919. leta gda smo zanavek rekli zbogom sosedaj Mađaraj i vrnuli se v Hrvaško, a ve nam pak ovi z Hrvaške pak očejo krojiti kapo, a da se nas nikaj ne pita. Zmislijo nekšo regionalizacijo po šteroj bode vse: sodi, poreznjaki, cariniki, doktori i bolnica, policaji, pošta i poštarice, inšpektori, kataster, gruntovnica, sve bode vu Varaždino, a mi bodemo vu Lepoj našoj kak trinajsto prase. Pak smo se ne za to borili. Ak smo se borili (a jesmo) i izborili kaj bodemo sami z sobom gospodarili (a jesmo) unda očemo kaj to i tak bode. Nebre, nešči nas sam tak prodati našim sosedima prek Drave. Vsi znajo gda smo si mi žnjimi navek bili zdobra, pak to očemo i dale biti, ali vsaki nek hercuje na svojemo hataro. Ak smo se znali boriti i izboriti za to kaj bodemo sami svoji unda bodemo znali i gospodariti. Minister za peneze, Slavek Linićov, čuda penez pobere prinas po Međimorjo, pak bi ga lejpo prosil nek nam to da i nazaj, a ne kaj bodo penezi putuvali Zagreba v Međimorje i presedali vu Varaždino. Mi sam očemo kaj si bode vsaki trošil svoje peneze, očem reči, one kaj so nazobačili v Međimorjo nek jiv i nazaj vrnejo k nam.

Čuli ste kak je to zišlo z vodom. Naša vlada je zdigla ceno vode i to sam zato kaj bodo i ona nejmenša sela v Lepoj našoj, črez par let, dobila vodovoda. Tak ovi v Evropi velijo i zbogradi toga vsi mi morami dati kunu ili dve kaj pomoremo onima šteri nemajo vodo v hiži. Vidite, to vam mene vužge: mi v Međimorjo smo na leta davali peneze kaj bodo vsi Međimorci meli spelanoga vodovoda i to smo si sami naprajli i z svojimi penezi, a ve pak moramo davati peneze i za druge v Lepoj našoj šteri so si to ne šteli naprajti. Kuliko vidimo, mi smo navek nejmeje deset let napre, ali nas pak to košta. Najme kaj, nejpredi delamo sami sebi, a unda vsi onima šteri so si ne šteli naprajti. Tak smo zišli i z bolnicom: zadje štiri bolnice smo si mi Međimorci naprjli z samodoprinosom dok so nam se drugi z Hrvaške norca delali, a ve vidimo da so meli praf, jerbo drugima je vse država naprajla i unda jim je čistam nekak normalno kaj jim to i država zeme. Država je naprajla, država je zela kaj se za to i pobriga, a prinas smo mi naprajli i ve nam je država zela kaj z tem gospodari. Navek dojde na ono isto, čavel šteri štrči nejpredi dobi po glavi!

Nejso niti vsi ministri vu Milanovićovoj vladi jednaki. Nešterni nikaj ne delajo i čuda vredijo, a nešterni čuda delajo i nikaj ne vredijo. Med ovimi zadnjimi je i minister za peneze Slavek Linićov. Kuliko sam mel za čuti, Slavek je več dugo ne v Zokijovoj cukor piksi i vse je bliže potnim vratima. Najme kaj, Slavek se svadi z svima vu Lepoj našoj jerbo nam je pojemal vejč penez nek smo meli, a premijero Zokijo nigdar dosti. Na vse zadje mo je Zoki natiral i zamjenika Šegona, šteri mo je bil leva roka. Kuliko sam mel za videti i međimorski poreznjaki delajo protiv Slaveka, nešči mo potkopavle Porezno upravo, tak da vse to ide krajo: i porezna uprava, i Slavek i Zoki, a i cela vlada. Furt negdi nekaj škriple, negdi je nekaj betežno, pak je nejbole betežen dr Babić završil v Remetinco, a ne v bolnici. Pitam se pitam: kak dugo bode Lejpa Naša mogla te se nevole magaditi? A mi Međimorci? I kaj bode z Marinom Lovrić Merzel, sisačkom županicom?

Zvir:
Str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine960i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/960/mnovine960i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Luka Bulić – Pevec Perko (Krapina 2012) Nove popevke HQ, 03:44