Legalizacijske lego k(r)o(v)ckice (Jako sam najgerek)

Jako sam najgerek kuliko toga vsega so legalizerali Dalmoši, a kuliko je toga ostalo na morjo kaj se, tobož, ne zna što je gazda i to sam zbogradi toga kaj ne bo mel što poreza platiti.

Međimurske novine, br. 961, 14.02.2014.
e-vundano 17.02.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Jako sam najgerek

Mi Međimorci smo se i tu pred rud porinuli. Legalizerali smo vse kaj smo morali i nej morali, a čim se tua legalizacija završi mam bode Slavek Liničov zrival, prek sabornikov, zakon kaj bo se plačal porez na nekretnine. Kuliko vidimo, pak nas je nasanjkal, pak bodemo odišli po riti k meši! Jako sam najgerek kuliko toga vsega so legalizerali Dalmoši, a kuliko je toga ostalo na morjo kaj se, tobož, ne zna što je gazda i to sam zbogradi toga kaj ne bo mel što poreza platiti. Mi Međimorci sam delamo, a država nam zeme vse kaj more, a Dalmoši furt gruntajo kak bi toj istoj državi čim meje dali, očem reči, kaj jim čim vejč vu žepima ostane. Nikak si nebrem pregruntati što je spametneši: mi ili oni? Dok mi damo Božeko božje, caru (čitaj: Liničo) carevo unda nemamo kaj jesti i hodamo čakat pred Karitasovo kuhjo ak kaj tam za nas ostane!

To kaj se vu ove dneve kuha vu bosanskomo lonco to je ne brez vraga. Tre si to čistam ozbiljno pregruntati i to vsi od reda, očem reči, kak oni v Bosni, tak i mi vsi šteri smo jim sosedi. Verjem da Bosanci idejo na vulice jerbo nebrejo več zdržati vse te nevole štere so jiv pretisnule. Vse je to dobro kaj očejo zbuditi svoje političare kaj malo otpustijo remena šteroga so preveč stegnuli, ali zato ne tre vužigati hiže, aute i vse drugo jerbo s te mele se kruh nigdar ne jel. Pitate me zakaj se mi vsi moramo paziti kaj bode z toga bosanskoga lonca zišlo? Pak kaj ste pozabili kak je to bilo pred sto let vu toj istoj Bosni, vu tom istom Sarajevo dok je Gavrilo Princip prelukjal lonca vu šteromo je vrelo, očem reči, gazdo od lonca i počel je prvi svecki rat. Z Bosnom se je ne smeti igrati. No, imate praf, z Bosnom se je još moći, ali z Bosancaj ne! Ak je pred sto let nej mogla žnjimi na kraj dojti Austro-Ugarska kak bode denes mogla Federacija BIH ili pak Evropa kak prvi sosed. Ne bi štel coprati, ali mi to ne vleče na dobro!

Nejpredi da se razmemo, to je ne nikša zima dok vu februaro mesto snega curi dežđ, a unda naglo stegne i te dežđ se zmrzne tak da od cesti i trotoari napravi šklizaljke. A mi ljudi, kakši smo več je, nikaj ne posluhnemo i mesto kaj bi doma ostali dok tua nevola ne  mine, ne mi moramo iti vum i sprobati toga leda. I to je još ne vse, idemo vum brez zimski gumi na šolcaj i unda je čistam normalno da ne dojdemo kam smo genuli nek odidemo po riti k meši, očem reči, poškliznemo se, padnemo i nekaj si spoteremo jerbo još navek spametnenši popušča. Tak vam je to bilo minuloga vikenda da je osemdeset ljudi završilo na kirurgiji z spotrtim kostima. Doktori so meli pune roke posla, a gipsači so meli prebačaj prek 500 procentov. Vsa je sreča kaj je štrajk doktorov završil, pak so vsi došli na red i to na vreme. Vse je vu ovo denešnje vremem čudno, več je nikaj ne kak je negda bilo, pak zato i v zimi, mesto snega, curi dežđ, a isto tak se unda i stareši sančejo i curijo po šklizaljkaj mesto dece.

Glavna vest je vu našoj Međimorskoj županiji da župan prodavle službenoga auta i to ne bilo kakšega nek črnoga BMW-a. Verjem da se zmislite kak je pred nekaj vejč od šest let bila glavna vest kak ondašnji župan Jožek Posavec kupuvle črnoga BMW-a kaj se bode mogel voziti v koloni z drugaj črnaj državnaj autaj. Unda je župan Posavec kupil črnoga auta, a ve pak ga župan Posavec bode prodal. Kolo sreče se obrača i dale, tak da so jedni doli, a drugi gori. Istina je da jedino mi ne mejamo župana jerbo unda je bil Posavec, a i ve je Posavec. Istina bog, unda je bil Jožek, a ve je Matek, unda smo nucali črnoga BMW-a kaj smo se mogli pelati vred z drugaj županijaj, a denes moremo zaostajati (ili forfarati) i vu falešaj autaj. Župan Matek si je pregruntal da bode bole mesto jednoga velikoga auta meti dva male i faleše z tem kaj bode jeden od teh i kombi za  deco z Karitasova doma. Kaj je je, ipak je dobro delati i drugima dobro!

Vlada nam je zela bolnico, očem reči, minister za zdraviče, jerbo smo ne delali z dobičkom nek smo furt bili dužni, a mi smo sam dali našega doktora Horvata kak sanaciskoga upravitelja šteri mora dotirati bolnico vred, kajbi rekli na zeleno kito. Vse je minister zel vu svoje roke i unda nikak nebrem razmeti zakaj mi Međimorci moramo i dale splačati zajme za opremo bolnice štera je več ne naša? Kaj je ne dosti kaj smo si sami zazidali bolnico i opremo smo kupili, a ve so nam bolnico zeli, a zajma ne. A mene so vučili da to navek ide skupa: što je gazda te plača duge i hasnuje ono kaj se zasluži. Pak se bodemo složili da so denes nekša čudna vremena, ne vredijo Božekovi zakoni, a kak unda more ono vrediti kaj se ljudi dospomenejo?

Legalizacija onoga vsega kaj smo naprajli, očem reči, zazidali brez paperov na svojim gruntima ide pomalem krajo. Rekel sam pomalem jerbo urbanisti ne ftegnejo naprajti vse kaj morajo jerbo se črez leta hajdig toga nabralo kaj smo fuš zazidali. Ljudi šteri legalizerajo morajo platiti štrofa za svoje “grehe,” a država neće nikaj platiti ljudima šteri toga posla delajo, očem reči, neće jim platiti iber vure. Znate kakša je naša država, kakši je naš financ minister Slavek, on zobači vseposod gde stigne, a penezi vum žnjegovih rok jako teško idejo. Ne bi vam znal reči je li je vseposod takša stiska kaj se teh legalizaciji dotikavle, ali mi Međimorci smo se i tu pred rud porinuli. Legalizerali smo vse kaj smo morali i nej morali, a čim se tua legalizacija završi mam bode Slavek Liničov zrival, prek sabornikov, zakon kaj bo se plačal porez na nekretnine. Kuliko vidimo, pak nas je nasanjkal, pak bodemo odišli po riti k meši! Jako sam najgerek kuliko toga vsega so legalizerali Dalmoši, a kuliko je toga ostalo na morjo kaj se, tobož, ne zna što je gazda i to sam zbogradi toga kaj ne bo mel što poreza platiti. Mi Međimorci sam delamo, a država nam zeme vse kaj more, a Dalmoši furt gruntajo kak bi toj istoj državi čim meje dali, očem reči, kaj jim čim vejč vu žepima ostane. Nikak si nebrem pregruntati što je spametneši: mi ili oni? Dok mi damo Božeko božje, caru (čitaj: Liničo) carevo unda nemamo kaj jesti i hodamo čakat pred Karitasovo kuhjo ak kaj tam za nas ostane!

Kaj bodemo z vranaj vu čakoskomo parko? Najme kaj, vrani je vsaki den vse vejč, a gracki oci nebrejo nikšega leka najti kaj nam one ne bi čefketujile po cele dneve i srale po glavaj. Kuliko sam mel za čuti od težaka v čakoskoj grackoj upravi, šteri je prosil kaj mo ne bi ime spominjal jerbo je novi gradonačelnik jako strogi, da se spavlja delegacija v Zagreb k profesoro Baltazaro kaj on reši toga problema. Kuliko je meni poznato, profesor je v penziji, ali tu i tam još štrumfa ak se ga lejpo prosi, očem reči, ak se ne dojde z praznom rokom jerbo so profesorske penzije (kak i plače) navek male, ak ne i premale. Jako sam najgerek kaj bode z tega zišlo?

VESTI  IZ  202O. LETA:

Precednik vlade Radimir Čačić z nekbližešim suradnikima vrnul se iz Kine gde je potpisal ugovor o stoljetnoj suradnji NR Kine i Lejpe naše. Nejzadovoljneši z tem ugovorom morejo biti brodograditelji jerbo morajo naprajti dva velike brode i prek jezero malih.

Isto tak bodo i železni meštri meli pune roke posla, a hrvaška tekstilna industrija bode mogla, brez carini, konkurerati vsima na kineskomo pijaco.

Neje nika rečeno kaj bodemo mi morali dati Kinezima, ali to se bode čulo črez kratko vreme, kak i navek. Z precednikom Čačićom je bil prvi potprecednik vlade Milan Bandić, minister turizma Ivek Jakovčić i minister gospodarstva Nikica Gabrić. Kak je to bil važen posjet za bolše zutra Lejpe naše govori nam i činjenica da ga je na aerodromu dočakal i precednik države Tomislav Karamarko. Pregovori z Kinezima so jako dugo trajali, ali kuliko vidimo, naši političari so uspeli v semo kaj jim je bilo na pameti.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=25560:jako-sam-najgerek&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine961i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/961/mnovine961i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“Črlena hiža” – Tajči (Ft. Jane), 03:58