BI-OLOŠKA KO(KOD)A(K)LICIJA (Felix Srečkec 2014 03 30)

A BU POMIKAJNE VURE VUTECALO NA BI-OLOŠKI (RIT-SIM, ) RIT-TAM VAŠE KOALICIJE?
– NABU! MI BUMO I DALE KOKODAKALE / KUKURIKALI PO STAROMU!

2014-03-30 (Srečko Puntaričov)

BI-OLOŠKA KOKODAKLICIJA

Privremena slika:

(privremeno vezilo iliti link)
http://www.vecernji.hr/felix/2014-03-30?close_url=/
http://www.vecernji.hr/media/cache/11/00/1100191b9e6ae0f4c3c53f58584f5015.jpg

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KARIKATUR(OPOL)SKI OPIS:

Slika 1
Novinar (starinar) pita koalicijski kokošinec:
A BU POMIKAJNE VURE VUTECALO NA BI-OLOŠKI (RIT-SIM, ) RIT-TAM VAŠE KOALICIJE?

Slika 2
Koalicijski kokošinec otpoveda:
NABU! MI BUMO I DALE KOKODAKALE / KUKURIKALI PO STAROMU!

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Kristina Koščević & Ilirci – Pri staroj vuri (Popevke zanavek) Krapina 2012. HQ, 4:27