Gobac, gobec, gubec, Gubec

Gobac, gobec, gubec, Gubec

2014-04-03

Vu vreme dok je na HTV1, v emisije  „Večer(ka) na 8. katu“, gostuval Davor Gobac, krugoval (delal, radio) GLAS HRVATSKE tal svega prostora vustupil je slikarice i kajkavske spisatelice i recitatorice Rajke Poljak, tere ja tum prigodum prečitala svu pesmu „Gobec“.
Kajti nam Rajkin „Gobec“ ne na raspolagajnu, vevo je nejni kajkavski pisani prozni, (p)rožni puPoljak, v teromu se spomijne gubec:

Vladek je poručil Tortelini al pomodoro e basilico, a mene je zavela Torta al prsuto e mozzarela. Ta torta ni slatka, to je kakti najpoznateša verst kruha vu Umbrie. Zgledi kak male depše teste za picu, i uglavnem je fine. Vladeku je šjora od Giardina pervomu donesla negovo sledovanje. Drugač se tuoga nemre nazvati. Sledovanje. Sledovanje je bile vu originalnemu viniluplastike, kak je gedek vu tvornice Via Col Gusto  – zameržlene. Časna reč če lažem, naj strela boža vu me pukne. Čelavi gazda – kuhar je smeknul z sledovanja poklopec, zgrel, prikeljil te na plastični tenerek kak za ukras, uz te plastična vilica pak tebi Vladek dragi bon apetit. Vladek je po pervi putek ostal bez reči. Ne mogel veruvati očiem, ne same svojem, neg ni mojem. Ja sem same ziehala kak riba na suhem, pak sem zela mobitela i sledovanje fotografierala. Jerbo sem mam pomislilja da tega nekomu poviedam, ne bi mi veruval. Jerbo ni ja niesem veruvala vlastitem očmi. Onda me zgrabila kanžđa čeljična praf za serčeke daj sem se zmisljila da moje sledovajne tek trieba dojti. Štiela sem pobeči. Vladek mi nie dal. Muljec, hrabre je pervoga tortelina porinul vu gubec. Gledal me revne vu uoči i rekel kak nije loše. Gdaj on tega meni za neke moje jele veli, ja sem sigurna da nič ne vela. Gledel me ravne i dalše vu uoči i žvakal i žvakal… Vu tem tega došle je i moje sleduvanje… Tuorta.

Zvir/obširneše:
DNEVNIK Z ITALIJE – sedmi tal
http://poljak.jimdo.com/2013/10/25/dnevnik-z-italije-sedmi-dio/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

….Rajka cajka z Podravine
Mladen Medak Gaga i Kvartet Gubec uz TO HRT a Klapska cajka z Podravine, 04:13