RAZ.DRAŽ.ENI (KATA)LINIČ SLAVEK V ZADJEMO REDO

Morete si misliti kak je to vse vredo vu vladi gde se zbrčkavlejo z ministrom šteri se briga za peneze.

RAZ.DRAŽ.ENI (KATA)LINIĆ V ZAJNOMU REDU

Međimurske novine, br. 963, 28.02.2014.
e-vundano 03.03.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Slavek v zadjemo redo

Na konvenciji esdepea na šteroj so se falili kak jim dobro ide od roke of mandat z šterim so došli na pol pota, precednik vlade i vsi ministri so sedeli v prvomo redo sam je minister z nejdebelšom buksom, Slavek Linič, sedel v zadnjemo redo. I nikomo je ne falil. I nišči ga niti nej spazil da so ga novinari ne zaškicali. Morete si misliti kak je to vse vredo vu vladi gde se zbrčkavlejo z ministrom šteri se briga za peneze? No, kak bilo da bilo, ali zadji red? To je on red z šteroga se ide vum! Z dvorane, partije, vlade.

Kuliko gud jo poslušam nikak nebrem zazvediti, očem reči, prespodobiti v šteroj to državi živi Vesna Pusič i šteri je to narod tak srečen i zadovolen z vladom gde je ona potprecednica. Nebrem si nikak premisliti kak pak unda zgledijo prave vlade, štere delajo tak kaj je ljudima bole i kaj so zadovoljni i imajo od čega živeti, a i plače dobavlajo za svoj posel, ak je ova naša, očem reči, jena, nejbolša vlada do ve?

Milanka Opa(la)čič nam je lejpo rekla kak so oni, očem reči, “kukurikači” počeli stvarjati Lejpo našo od fondoša, kaj bi rekli gda je Hrvašaka počela rasti i cvesti pred dve leti gda je ova vlada zavzela fotelje vlasti. Verjem da to kaj je govorila na konvenciji esdepea nema nikše veze s tem kaj je drugi den pala v kupaonici?!

Na konvenciji esdepea na šteroj so se falili kak jim dobro ide od roke of mandat z šterim so došli na pol pota, precednik vlade i vsi ministri so sedeli v prvomo redo sam je minister z nejdebelšom buksom, Slavek Linič, sedel v zadnjemo redo. I nikomo je ne falil. I nišči ga niti nej spazil da so ga novinari ne zaškicali. Morete si misliti kak je to vse vredo vu vladi gde se zbrčkavlejo z ministrom šteri se briga za peneze? No, kak bilo da bilo, ali zadji red? To je on red z šteroga se ide vum! Z dvorane, partije, vlade.

Minister za zdraviče, Rajko Ostojičov je priznal da je minulo leto, jegovo ministarstvo završilo z gubičkom od sto jezeri kuni prek jedno milijardo, makar je šparal na vse strane, a reforma sustava se rezmahala. Nej znati je li je što to rihtal ili pak se je čistam slučajno to potrefilo, ali točno tuliko penez kuliko je Rajkeco falilo tuliko so ministri (i jive leve i desne roke) preveč potrošili na sebe, aute, plače, reprezentacijo i živleje ober našega hrvaškoga standarda. Šparalo se na betežnikima, a za poličare na vlasti je ne kriza. Oni trošijo, a nam betežnikaj i težakaj bodo zvlekli z žepov i zadje peneze kaj to pokrijemo. Ve bode Rajko moral povečati participacije i dopunsko ak oče kaj se te luknje vu kasi za zdraviče ne bodo povečavale.

Romi prodavlejo aute!? Morete si to zamisliti? Ve najempot nišči neče meti auta sam kaj bi dobavlal socijalno pomoč. Vse se more dok se oče, očem reči, dok se mora. Ve bi vsi oni prenesli auta na rodbino sam kaj ostanejo na spisko za socijalno pomoč, ali ga nišči neče jerbo vsi dobavlajo nekšo pomoč. Jako sam najgerek kak bode to zišlo kaj oni “de jure” prodajo auta, a”de facto” kaj bi ga i dale hasnuvali za vsakefele biznise z šterima se oni bavijo. Nej znati što bode itak prvi našel formulo za tej “perpetum mobile”? Ili pak bodo i Romi morali početi živeti od svojih žulov. Da mi je to videti!

Nešči je opljačkal zlatarnico vu glavni čakoski vulici. Istina bog, nega čudi ljudi v Čakovco dok so obični dnevi navečer, no, furt se nešči špancera, ali je nišči nikaj ne videl. Takša je šega, vu zadje vreme, prinas kaj se pljački i provali dotikavle: Dok tati dojdo nišči nikaj ne vidi, a dok si nešči dopela ljubavnico mam vsi vidijo!

Nejga mira v Gorčano. Nikak da vu toj opčini polek meje z Hungarijom dojde do mira. Tam so, kak načelnik veli, ljudi na svojo roko, a načelnik, kak ljudi velijo, na svojo roko i nikak da se zidejo. Mamica (čitaj: Gorčanci) ido po šumi, a japica (čitaj: načelnik) ide po poto, i kak se bodo unda zišli. Zmislite se da so, pred cirka dve leti, bili izbori jerbo so se opčinski večniki rezišli kak rakova deca i nišči jif je ne mogel nazaj dotirati. Unda je načelnik prešel, očem reči, načelnikovi vječniki so zafremali novo opčinsko vječe, štero je hercuvalo vse do lanjskih izborov vu majušo. Na temaj izboraj je načelnik Moharič prešel za konjski novet, ali se je kupica strpleja rezlijala pre kompostani. Gorčanci so rekli na prvomo opčinskomo referendumo vu Lepoj našoj, da nebre vse biti onak kak načelnik oče i kompostana se odsmickala v Prilok. Je li je to tak velika sreča kak načelnik pripoveda ( tri težaki bodo delali) ili pak je to pravzaprav takša nevola kak pripoveda Đurek Puričov i jegova družba. Nam se nikam ne žuri, pak bodemo počakali kaj tua kompostana zraste i predela v Priloko na Ljubekovom hataro.

V zadje vreme se vseposot spominajo o predstečajnaj nagodbaj, ali sam nikak ne uspel zazvediti je li je to jako dobra stvar za naše gospodarstvenike šteri so fpešali ili pak je to još jedna prilika kaj se zemejo penezi onima šteri jif još nekaj imajo. Najte me krivo razmeti, ali se, istina bog po skrivečki, nudijo fiktivni dužniki z šterima v nagodbi morete dobiti, a nešči drugi bode platil. Te nešči drugi more biti i država, ali ona je i do ve vse lukje krpala i mrtvace oživljavala. No, ne vse, sam one šteri so meli kuma vu vekšaj foteljaj, očem reči, na višešaj pozicijaj.

Počele so se šklizati ceste v Dragoslavco i Železnoj gori. Onak z čistoga mira. Negda je cesta bežala sam unda dok so moški išli z goric gde so malo preveč dugo pretakali z lagva v kupice, a z kupici v požerake, a denes se ceste zmekuvlejo več vjutro dok se gible prema goricaj. Nekaj je tu ne kak tre!

Kak čakoski gracki oci, očem reči, komulaci plašijo vrane v grackomo parko? Odnekod so dopelali plehnato srako, štera se vsako malo dere,očem reči, krči sam kaj bi natirala vrane vum z parka. Par dni je to bilo vse onak kak je bilo i splanerano, ali so vrane naprajle radionico vu večernjoj školi tak da se ve sraka zabadav dere jerbo vrane i dale vse delajo po svojemo. Ve se pak sosedi prek parka bunijo da jim vrane več ne smetajo, ali jif sraka vsaki čas budi dok si počivlejo. Ve pak ne znamo je li so vekše zlo domače vrane ili pak plehnata sraka? Nejbole bi bilo da se v gracki upravi zafrema odbor za vrane i nek lejpo, vsi skupa, odidejo vu beli Zagreb grad k profesoro Baltazaro. Nejpredi bode on rešil toga vročega čakoskoga problema. Ak je Zagrepčance mogel rešiti Dalmatincov makar je to negda bilo) unda bode mogel i nas vrani. Tre se požuriti kaj ga  Božek ne pozove k sebi na račun.

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=25884:slavek-v-zadjemo-redo&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 56. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine963i
i(l) str. 56. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/963/mnovine963i.pdf

Slavek Slavuša v zajnomu redu

Zake slavuša sedi v zajnomu redu f kinu?
Do se zajni smeje, najsla(veke)jše se smeje

 

(na nižeše “naslovnice”, ter na 02:22 je Zvonimir Črnko (pok. turopolski glumec, Buševčanec Zvonko Frajninov)

ZADNJI FIJAKER, Viki.wmv, 05:49