Fašnik je fasoval svoje, dosta je bilo jegovoga

Vsa je sreča kaj vsako leto dojde Fašnik, pak se unda zna što je kriv za vse naše nevole. Isto tak je bilo i ovo leto.

Međimurske novine, br. 964, 07.03.2014.
e-vundano 10.03.2014.

Piše: Jožek radnik

Premišlavanje Jožeka radnika

Fašnik je fasoval svoje, dosta je bilo jegovoga

Vsa je sreča kaj vsako leto dojde Fašnik, pak se unda zna što je kriv za vse naše nevole. Isto tak je bilo i ovo leto. Naposlušali smo se kajkaj toga, a nejveč je bilo hitanja blata i kameja z jedne strane na drugo, očem reči, z leve na desno. Ping-pong loptica je furt letala od esdepeja do hadezeja i nazaj. Nikak se je ne moglo zazvediti što je itak kriv za vse nevole nas Međimorcov i naših dobrih sosedov Hrvatov? A unda je došel na vlast Fašnik i vse smo jemo napisali v optužnico. Fašnik je kriv za vse: Kriv je za sisačko županico Marino, za jene prekomere plačene savjetnike, kriv je za jeno gostuvanje štero je ne platila, kriv je za jene rođendane, štere je županija platila, kriv je za jenoga kuma Liniča, kriv je za cirka 1600 auti, štere naša vlada kani nabaviti, kriv je kaj so zmenili Mladena Bajiča, kriv je kaj je glavni safari lovec, “slikar” i “gospodarstvenik” Nadan Vidoševič v rešto, kriv je kaj so dovčera glavni haenesovci Čačić, Koračević, Martinčević hičeni vum z stranjke. i kaj nam dale nabrajal. Nejglavneše je da je on za to vse fasoval, da so ga obesili na kandelaber i skurili. I tak so vsi vidli kaj čaka one šteri nekaj hudoga i nepodobnoga napravijo.

Ve vidite na kaj smo došli? Deca so nam nejglavneša vu familiji, očem reči, pre hiži. Kaj je dete mlajše to je glavneše. Vse kaj ono oče ili kak bi japica rekli, kaj ono zaprdne, to se mora k hiži dovleči ak očemo kaj bode mir pre hiži. Kuliko vidimo, denes se zna što je gazda pre hiži? Nejmlajši! I dok bode takše dete zraslo unda bodo vsi pitali kakje to dete tak hmaje polek tak dobrih roditelov? A vsi znamo da je stvar v odgojo. Kak smo ga odgojili takše nam je je. Nebre vse biti onak kak deca očejo, tre jim nekaj zabraniti, očem reči, tre jim reda dati. Nebremo jim doma vse dati kaj zaprdnejo i unda čakati kaj nam jiv bodo tete vu vrtecima ili pak navučitelice v školaj reda navčile. I to je još ne vse jerbo ak nešterna navučitelica zdigne glasa na našega, očem reči, vašega “maloga princa” unda drugi den doletimo v školo i pobiramo na red vse po spisko: od navučitelice, prek pedagogice do ravnatelice, a na vse zadje i podvornika. Treba deci reči, dok so još mala, da nebrejo meti vse v živlejo, da živleje ne pozna sam lepe stvari jerbo živleje vsakoga čoveka ima, kak i vsaka medalja, dve strane: ono lepšo i ono meje lepšo, očem reči, hujšo. To moramo deteto reči i moramo ga na to preprajti, jer bode, predi ili posle, naletelo i na vse one nevole štere živleje nosi za sobom.

Bil je red pre kasi vu vekšemo štacuno i vsi so čakali na red kaj platijo ono kaj so si v korpice ili pak kolca nametali. Za jednom mamicom, štera je strplivno čakala svoj red, je bila mama z dečkerom šteri je bil jako nemiren i furt je rital ili pak ščipal mamico. Mamica je jeno vreme trpela vse te huncvutarije maloga stvoreja i dok je več ne mogla zmagaditi, prosila je mamo nek zašpota svojega dečeca. Mama joj je otpovedala kak ona nebre nikaj naprajti jerbo ona svojega sineka odgaja tak kaj on dela vse kaj mo na pamet padne i čaka kaj on dojde k pameti i to takšoj kaj bode sam zazvedil kaj sme oliti kaj nesme delati. Odzaj za “brižnom” mamicom je bil jen dečko okoli petnaest let i to je poslušal. Dok je čul kaj je dečkerova mama otpovedala mamici zel je z korpice flašico pekmeza, otprl jo je i rezlejal po “spametnoj” mamiki. Ona se je naglo obrnula i z očima prestrelila dečka. A on je sam rekel: I ja sam jeden od onih šteroga so tak odgajali kak vi svojega sineka! Vse se najempot zmirilo, ali je mamica na kasi platila i pekmeza. Vse ima svoje meje!

Vsa je sreča kaj vsako leto dojde Fašnik, pak se unda zna što je kriv za vse naše nevole. Isto tak je bilo i ovo leto. Naposlušali smo se kajkaj toga, a nejveč je bilo hitanja blata i kameja z jedne strane na drugo, očem reči, z leve na desno. Ping-pong loptica je furt letala od esdepeja do hadezeja i nazaj. Nikak se je ne moglo zazvediti što je itak kriv za vse nevole nas Međimorcov i naših dobrih sosedov Hrvatov? A unda je došel na vlast Fašnik i vse smo jemo napisali v optužnico. Fašnik je kriv za vse: Kriv je za sisačko županico Marino, za jene prekomere plačene savjetnike, kriv je za jeno gostuvanje štero je ne platila, kriv je za jene rođendane, štere je županija platila, kriv je za jenoga kuma Liniča, kriv je za cirka 1600 auti, štere naša vlada kani nabaviti, kriv je kaj so zmenili Mladena Bajiča, kriv je kaj je glavni safari lovec, “slikar” i “gospodarstvenik” Nadan Vidoševič v rešto, kriv je kaj so dovčera glavni haenesovci Čačić, Koračević, Martinčević hičeni vum z stranjke. i kaj nam dale nabrajal. Nejglavneše je da je on za to vse fasoval, da so ga obesili na kandelaber i skurili. I tak so vsi vidli kaj čaka one šteri nekaj hudoga i nepodobnoga napravijo.

Fašnik je i svoje fasoval v Čakovco. Tu je kriv za vse kaj se je pripetilo v Stanorado i kaj je direktor Gregorec odišel po riti k meši i moral bode sprazniti direktorsko foteljo, isto tak je kriv i za Ivano v čakoskomo Turističkomo uredo, kriv je i za to kaj se je ne počela delati kanalizacija v Novi Seli, a i za oporabilište v Totovco. Kriv je i za labodoritaše, trenere i upravo NK Čakovca šteri so se počeli restepati. Uspel sam zazvediti da je kriv i za vrane v čakoskomo parko.

Kaj se dotikavle naše županije, nejpredi je kriv kaj je župan moral prodati našega svetešjega i črnoga BMW-a, a ve je kriv kaj ga nišči neče kupiti. Isto tak je kriv i za to kaj se zemla z hižaj škliže v Železnoj gori i Svetomo Urbano. Kriv je za Beton, Jelen i Štomfaraj, šteri so v stečajo, a isto tak je kriv i za Čateks šteromo nebre zebrati novoga nejvekšega dioničara i to med dvema Zagorci mam prek Drave.

Minuli tork so se v čakosko gracko upravo najavili dva biznismeni šteri imajo željo investirati na hataro našega glavnoga grada. Vse se preprajlo za doček jerbo ne dohajajo biznismeni vsaki čas v Čakovec. I plehbandisti so čakali. Na vse zadje sam ne uspel zazvediti je li so to bili pravzaprav biznismeni ili pak jim je na pameti bilo nekaj čistam drugo jerbo se nikaj ne čuje z gracke uprave. Ipak je precurelo črez zaprta vrata da je bil v pitanjo jeden “plaftaš” z Kuvajta, a of drugi je herbal vse kaj je ostavil Sulejman Veličanstveni osim harema.

Na čakoskom autobusnom kolodvoro so tri dečki zbili jednoga. Neje to bilo niti prvipot, a dej Božek kaj to bode zadjipot. Najme kaj, večpot se pripeti kaj se dečki zbijejo sam je to več prešlo vse granice kaj ovi jakši mislijo da mora vse biti onak kak oni mislijo da mora biti ili pak onak kak oni velijo. Niti puce nesmejo navek iti z onim dečkom šteroga si zberejo, a pogotovo ne po autobusnomo kolodvoro ak je tam nešterni jakši dečko šteromo je ta puca zapela za oko. Dečka so zbili, ali ne vupa iti kaj bo jif prepoznal jerbo što zna kaj se bi pak z toga mogla pripetiti. Isto tak nam policaji lepo velijo nek poslikamo one šteri se bijejo i gluposti delajo, a prosim vas lepo, što bode unda vas branil ak vas te ratoborni dečki vidijo kaj ste jif poslikali. Moramo priznati da je to prešlo vse granice, ta demokracija i ta sloboda, štero si nešterni jemlejo i na svojo roko reda delajo, ne vleče na dobro. Premalo je policajov ak očemo med mladima reda naprajti. Jako sam najgerek, kaj se bode pripetilo ak se bodo počeli biti i po diskačaj ili plesnjakaj. To je ne nigdar dobro završilo. Brzčas bi na autobusnomo kolodvoro trebali furt dežurati policaji, a pogotovo vjutro, polne i navečer da dohaja i odhaja nejveč đakov. Ovak so mladi i nagli, a dok još i pijača napravi svoje unda dojde do takših gluposti. Trebamo se mam pobrigati za to i prijeti posla kaj ne bode pak prekesno! Kaj se nemo pak v pondelek ravnali k nedeljni meši!

Zvir:
http://www.mnovine.hr/novo/index.php?option=com_content&view=article&id=26037:fanik-je-fasoval-svoje-dosta-je-bilo-jegovoga&catid=301:joek-radnik&Itemid=575
i(l) str. 64. sim:
http://issuu.com/mnovine/docs/mnovine964i
i(l) str. 64. sim:
http://www.mnovine.hr/images/pdf/964/mnovine964i.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GA Tresnjevka – Protuletje se otpira, 03:42